Kategori: Landsting

Art Mullback > Landsting
Fortsatt osäkerhet om vilka rättigheter CP-skadade barn har i Halland

Fortsatt osäkerhet om vilka rättigheter CP-skadade barn har i Halland

Enligt obekräftade uppgifter har Region Halland ökat anslagen till Konduktiv Pedagogik under 2014. Ingen offentlig upphandling har dock gjorts, ingen information finns heller på Hallands hemsida. Att inte informera om vilka behandlingar som finns tillgängliga är ett lagbrott enligt Hälso och sjukvårdslagen, en lag som dessutom skärptes nu i samband med årsskiftet.

Redan den 20 maj 2014 skriv Mullback Bloggar om Lotta Johanssons kamp mot Region Halland för att hennes son skulle få träna Konduktiv Pedagogik. Läs artikels på denna länk. Mullback Bloggar ställde då några frågor till Hallands nya Förvaltningschef för Hälsa och funktionsstöd Gun Harplinger.

Hon svarade den 24 juni 2014:

”Hej!
Upphandling av extern rehabilitering är på gång i Halland och upphandling av konduktiv pedagogik ska ske som ett led i detta. Upphandlingen sköts centralt inom regionen.
Översyn av rutiner m m kring extern rehabilitering ska ske under hösten och då ska också rutiner kring konduktiv pedagogik tas fram av Habiliteringen.
Med vänlig hälsning
Gun Harplinger”

Hösten har gått därför kontaktar Mullback Bloggar på nytt Gun Harplinger för att försöka få reda på vad som gäller:

FRÅGOR
1. Du skriver att ni ska betala ut ”Upphandling av extern rehabilitering”, betyder det direktupphandling?

2.Vem har i så fall upphandlats och i vilken omfattning?
3. Vilka kvalitetskrav kommer ni ställa på de verksamheters som upphandlas? Tillexempel registrering hos socialstyrelsen.
4. Hur kommer målgruppen informeras om denna möjlighet?
5. Hur kommer urvalsprocessen att gå till?
6. Finns kompetens inom er verksamhet för att bedöma vem som är lämplig för KP, eller hur kommer denna kompetens inhämtas?

Med hopp om att dessa frågor äntligen ska få svar.

Nästa inslag i denna serie om Halland handlar om Venke Hansen. Ytterligare en mamma som med full kraft kämpar för sitt barn.


Gillar du detta inlägget?
 Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan 

Följa mig på Twitter

Eller skriva in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Västerbottens läns landsting – S politiker tycker det är bra att föräldrar tvingas betala vården själva

Västerbottens läns landsting – S politiker tycker det är bra att föräldrar tvingas betala vården själva

2014-04-17 11.51.03 Att intensivträning nu erbjuds i Umeå under tre veckor i höst tycker, enligt Västerbottens Kuriren, Kenneth Andersson (S) ordförande i nämnden för funktionshinder och habilitering är ”positivt och skapar enligt Andersson nya möjligheter”. Detta trots att föräldrarna tvingas betala helt själva för denna privata vård. Något stöd till dessa familjer lovar dock inte Andersson.
LÄS MER

Västra Götaland – NUTID – Samma problem – Samma obesvarade frågor – Samma nämnd, snart ny mandatperiod

Västra Götaland – NUTID – Samma problem – Samma obesvarade frågor – Samma nämnd, snart ny mandatperiod

IMG_1290I ett år har jag försökt att få reda på hur arbetet med underlag inför kommande upphandling av Konduktiv Pedagogik genom kontakter med ordförande i HSN 5, Frank Andersson, dock utan att få något besked (se gårdagens artikel). Av en tillfällighet träffade jag en annan politiker på ett möte, som sitter i HSN 5, kanske kan han hjälpa mig att utreda hur arbetet går med det viktiga förfrågningsunderlaget.
 LÄS MER

Västra Götaland – Försök att delta i förvaltningsprocessen, men ingen återkoppling

Västra Götaland – Försök att delta i förvaltningsprocessen, men ingen återkoppling

IMG_2021Vill vi verkligen få in Konduktiv Pedagogik som ett långsiktigt komplement till den offentliga habiliteringen, måste vi följa den demokratiska processen och som brukarrepresentanter lämna synpunkter på kommande förfrågningsunderlag. I demokratisk ordning bör vi också få information om hur processen fortskrider och om våra synpunkter beaktas.
Tyvärr har jag fått dålig återkoppling på vad som händer. Många obesvarade mail, se nedan.
LÄS MER

Västra Götaland – Förslag till HSN 5, den politiska nämnd som bestämmer hur KP ska administreras

Västra Götaland – Förslag till HSN 5, den politiska nämnd som bestämmer hur KP ska administreras

IMG_0400Äntligen hade jag fått reda på att det var Hälso och Sjukvårdsnämnd 5, som skulle ta fram det nya underlaget för en bättre upphandling av Konduktiv Pedagogik
Här är det underlag jag sände till HSN 5 ordföranden Frank Andersson (s) för över ett är sedan.
LÄS MER

Västra Götaland – Direkta frågor till de ledande politikerna, hösten 2013

Västra Götaland – Direkta frågor till de ledande politikerna, hösten 2013

fullmäktige Den enda som fick Konduktiv Pedagogik varje år av VG-regionen var jag. Kanske trodde de att jag skulle sluta avslöja deras maktmissbruk om jag fick träning. Men jag slutade inte. För mig är det viktigt att neurologiskt funktionsskadade får rätt stöd.LÄS MER

Västra Götaland – Både storke-patiener och CP-skadade missgynnas – Skandal enligt SVT

Västra Götaland – Både storke-patiener och CP-skadade missgynnas – Skandal enligt SVT

SVT LOGGA 2012 uppmärksammade SVTs Västnytt ännu fler problem med VGRs nya antal vad gäller Konduktiv Pedagogik. Politikernas ambition med att förändra KP-avtalet 2010 var att fler patientgrupper skulle få tillgång till KP, bland annat stroke.
LÄS MER

Västra Götaland – Vuxna CP-skadade svikna i avtalet från 2010

Västra Götaland – Vuxna CP-skadade svikna i avtalet från 2010

IMG_1924Under hela 2000-talet har Vuxna cp-skadade haft bra träningsmöjligheter i VG-regionen fram till nu 2010, när ett nytt avtal fråntagit denna grupp rätten till den enda specialbehandling som finns för dem.
DETTA ÄR EN UPPMANING ATT ÅTERGE RÄTTEN TILL KONDUKTIV PEDAGOGIK FÖR CP-SKADADE VUXNA I VG-REGIONEN.
LÄS MER

Västra Götaland har en lång historia vad gäller Konduktiv Pedagogik

Västra Götaland har en lång historia vad gäller Konduktiv Pedagogik

NämndklubbaMullback Bloggar kommer ägna huvuddelen av kommande vecka åt Västra Götalandsregionen. Den 25 september har nämligen Hälso och Sjukvårdsnämnd 5 (HSN 5) sitt sista sammanträde innan nämnden ombildas och delvis får nya ledamöter utifrån det nya valresultatet..
LÄS MER

Theme: Overlay by Kaira Erik Dahlbergsgatan 8, 411 26 GÖTEBORG
Ring oss: +76 100 100 7. Mail: info@mullback.se