Västra Götaland har en lång historia vad gäller Konduktiv Pedagogik

NämndklubbaMullback Bloggar kommer ägna huvuddelen av kommande vecka åt Västra Götalandsregionen. Den 25 september har nämligen Hälso och Sjukvårdsnämnd 5 (HSN 5) sitt sista sammanträde innan nämnden ombildas och delvis får nya ledamöter utifrån det nya valresultatet..

HSN 5 är den nämnd i Västra Götaland som beslutar om anslag och vilka regler som ska gälla för Extern Rehabilitering, dit Konduktiv Pedagogik räknas sedan 2010.

Det är mycket viktigt att HSN är insatta i behoven av Konduktiv Pedagogik för neurologiskt funktionshindrade och liknande diagnoser och att denna kunskap finns dokumenterad och överförs till nämnden nya ledamöter.

Den nya upphandlingen av Konduktiv Pedagogik skulle ha påbörjats 2013 och trätt i krafr i våras 2014. Upphandlingsförfarandet har dock skjutits upp i omgångar och är nu uppskjutet ända till hösten 2015. Det gamla avtalet är förlängt med de kontrakterade vårdgivarna.

Anledning till att den nya upphandlingen skjutits upp är att nuvarande avtal fungerar så dåligt, en omfattande revision är därför nödvändig, vilket en samlad handikapprörelse påpekat till HSN 5 i brev förra år..

Det är Remiteringssekretariatet som handlägger Konduktiv Pedagogik. Det har tyvärr visat sig att deras bedömningar är helt godtyckliga och saknar både vetenskaplig och medicinsk grund för sina beslut. Det beror inte bara på brist på kompetens, utan även på verksamhetens uppbyggnad. Ett exempel är att den uttagningsläkare som har det slutgiltiga avgörandet för hur omfattande och vilken behandling jag som patient behöver, har aldrig träffat patienten. Jag, som patient, kan inte ens få reda på namnet på uttagningsläkaren och att en sekond opinion är naturligtvis uteslutet, vilket egentligen är en rättighet enligt Hälso & Sjukvårdslagen.

Men det finns fler problem. Under kommande dagar kommer Mullback Bloggar presentera dessa problem och även ta upp konkreta exempel, Människor som har drabbats.

Men för att förstå problemen idag, är det bra att känna till historien. Västra Götaland har en lång historia vad gäller Konduktiv Pedagogik. I morgon publicerar Mullback Bloggar ett brev som jag skrev till nämnden 2010 för att ge en förklarande historik.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)