Västra Götaland – Direkta frågor till de ledande politikerna, hösten 2013

fullmäktigePå hösten 2013 började jag tröttna, när jag inte fick något svar från politiskt håll. Inte ens kritiken från SVT-västnytt hade fått upp frågan på den politiska agendan. Nu var det hög tid att starta den nya upphandlingen i VGR, för avtalstiden skulle gå ut redan om ett halv år. Jag började inse att tjänstemännens avsikt var att kopier det gamla avtalet och behållas alla fel och brister, så remiteringen skulle kunna fortsatta sitt förvalötninggodtycke, att avslå patienter som sökte utan motivering, förklaring eller chans att överklaga.

Den enda som fick Konduktiv Pedagogik varje år av VG-regionen var jag. Kanske trodde de att jag skulle sluta avslöja deras maktmissbruk om jag fick träning. Men jag slutade inte. För mig är det viktigt att neurologiskt funktionsskadade får rätt stöd.

Jag skickade nytt brev med konkreta frågor och hot om ny debatt i media.

LÄS DE KONKRETA FRÅGORNA TILL VGRs POLITISKA LEDNING

Remitterings sekreitariatet har vägrat bevilja stroke-patienter behandling enligt konduktiv pedagogik (KP) fram till igår 3 sep.

Se nedan: Förslag till pressmeddelande

BAKGRUND
Neurologiskt funktionshindrade drabbades redan år 2000 av att tjänstemän, läkare, vägrade remittera till KP, trots politiskt öronmärkta pengar till denna behandling. Dåvaranmde regionledning, med Eva Eriksson i spetsen, fråntog då läkarna remitteringsrätten och la bedömningsansvaret på den behandlande verksamheten.

FRÅGA 1
Hur kommer ni agera politiskt för att remitterings sekretariatet sköter sitt förvaltningsuppdrag från och med nu, när de så uppenbar misskött sig, trots patientgruppens upprepade klagomål?

BAKGRUND
Remitterings sekretariatets uttagningsläkare ska behovs bedöma dels vem som är lämplig för KP, dels vem som har mest behov. Denna läkare träffar ALDRIG en enda patient, utan baserar sina domar på remiss från patientens egen läkare. Alltså en läkare har redan skrivit remiss och bedömt att patienten är i behov av KP, en läkare som oftast har stor kännedom om patienten.

FRÅGA 2
Kan detta förfaringsätt ändas till ett mer rättssäkert och medicinsk vetenskaplig adektvat bedömningssätt?

BAKGRUND
Av TV-programmet Arga Doktorn, framkom med all önskvärd tydlighet att Move & Walk-konceptet med pedagogik som behandlingsverktyg, är en verkningsfull rehabilitering. I en ny Engelsk vetenskaplig studie fastställ även evidens för KP och där bedöms även KP som samhällsekonomiskt försvarbar.
Det nu gällande avtal för KP begränsar behandlingsperioderna till 4 veckor, kanske pga att KP ligger under samma budgetpost som rekreation.

FRÅGA 3
Tänker ni ändra kommande KP-avtal så det följer normala regler, så att behanlingens längd och intensitet kan anpassas efter behov

Svar önskas. via mail, telefon eller möte

I MORGON – Dessutom skickade jag med en pressrelease. Läs den i morgon och det korta, men efterlängtade svaret från den politiska ledningen.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)