Västra Götaland – NUTID – Samma problem – Samma obesvarade frågor – Samma nämnd, snart ny mandatperiod

IMG_1290I ett år har jag  försökt att få reda på hur arbetet med underlag inför kommande upphandling av Konduktiv Pedagogik genom kontakter med ordförande i HSN 5, Frank Andersson, dock utan att få något besked (se gårdagens artikel). Av en tillfällighet träffade jag en annan politiker på ett möte, som sitter i HSN 5, kanske kan han hjälpa mig att utreda hur arbetet går med det viktiga förfrågningsunderlaget.

Jag skrev ett mail till Olle Andersson FP i fredags och bad honom ställa fråga till nämnden

MAIL

från Lars Mullback <lars@mullback.se>
19 sep 2014 (3 dagar sedan)

till Olle Andersson
Hej

Vi träffades på Unga Rörelsehindrades konferens på Scandic Crown måndagen innan valet

Min fråga
Kan du ställa en fråga till HSN 5s presidie angående framtagning av nytt förfrågningsunderlag inför ny upphandling av Konduktiv Pedagogik för Neurologiskt skadade.

En genomgripande revision av denna upphandling har initierats på grund av omfattande kritik från brukarorganisationerna. Kritiken gäller främst den administrativa tjänstemanna handläggningen av regionens egna tjänstemän, men och oskäliga begränsningar i omfattningen av avtalet.

Nedan finns det underlag som skickades till Ordförande Frank Andersson sep 2013 (Även Regionråden Helen Eliasson och Jonas Andersson har fått och reagerat på underlaget)

FRÅGA 1
Har nämnden gett något konkret uppdrag till handläggande tjänstemän av ta hänsyn till den kritik och de önskemål, som brukarorganisationerna upprepade gånger framfört sedan 2010.

FRÅGA 2
Finns det någon ambition att ta in brukarorganisationerna i arbetet med det nya förfrågningsunderlaget, så att dess representant kan ge förslag och kommentarer under arbetets gång.

LÄGESRAPPORT
Tyvärr har remiteringssekretariatets misskötsel av sitt förvaltningsansvar fortsatt.

EXEMPEL 1
En Strokepatient fick i somras specificerad remiss till Konduktiv Pedagogik av sin egen läkare. Remiteringssekretariatets utagningsläkare avslog med motiveringen att patienten bodde för nära vårdanläggningen.
När patientens anhörig ringde och klagade beviljades han en helt annan behandling, Utan att uttagningsläkaren träffat patienten eller konsulterat behandlande läkare.

EXEMPEL 2
Det finns en liten grupp patienter (I VGR 3 barn vad jag känner till) med udda diagnoser. Alla är eniga (alla inkl läkare) att de behöver KP. Deras diagnoser faller utanför VGRs KP-avtal. Tidigare har dessa barn fått KP genom utomlänsremiss då Blekinges KP-avtal varit knutet till Riksavtalet. Det är det inte,vilket är förödande för dessa barns utveckling. LÄS OM BLEKINGE LÄNK

BAKGRUND
Jag ägnar min blogg denna och nästa vecka åt att ge en historik över läget för Neurologiskt skadade i VGR.
FP har alltid haft en mycket framträdande roll i att förbättra villkoren för funktionshindrade, bland annat genom Eva Eriksson

BILAGA
Underlag, Kopia av akt som skickades till HSN 5 redan förra året LÄNK

FYI
Delar av detta mail + info att du uppmanats att ställa frågor till nämnden, kommerpubliceras på http://www.mullback.se nästa vecka.

TILLSIST
Hopp om återkoppling och svar på ovan ställda frågor från nämnden

Vänligen

Lars Mullback

SNABBT MAILSVAR

från Olle Andersson
20 sep

till mig
Hej Lars!
Tack för ditt mail. Jag träffar Frank mm kommande torsdag 25 september. Återkommer till dig hur jag uppfattar att ditt ärende hanteras.

Vänligen/Olle Andersson, Fp

SLUTKOMMENTAR

Den 25 september, det idag som HSN 5 ska ha sitt sista möte innan den nya mandatperiodenstartar. Nya tag, 4 nya år och förhoppningsvis ett nytt KP-avtal, som omfattar alla diagnoser som har behov av denna behandling och att behandlingen får ges efter behov, inte efter en konstruerad schablon,


FOTO GINTARE MULLBACK

Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)