Västra Götaland – Försök att delta i förvaltningsprocessen, men ingen återkoppling

IMG_2021Under senaste året har jag vid upprepade tillfällen kontaktar Ordföranden i HSN 5, Frank Andersson. för att ta reda på hur arbetet förlöper med att ta fram ett nytt underlag för upphandling av Konduktiv Pedagogik. Hur kommande 3 – 4 år kommer fungera och vilken behandling vi neurologiskt skadade kommer få rätt till, beror helt på hur detta förfrågningsunderlag kommer utformas.

För att förklara hur viktigt detta förfrågningsunderlag är, vill jag kort påminna om Stockholm 2012. En KristDemokrat ville öka konkurrensen vad gällde behandling av neurologiskt skadade och i sin konkurrensiver fick han politisk majoritet för att ändra direktiven i förfrågningsunderlaget för Konduktiv Pedagogik och istället upphandla intensiv träning. Många fler bolag kunde söka och ett bolag som aldrig arbetat med dessa diagnoser van upphandlingen och tänkte erbjuda styrketräning, rullstolsträning och sjukgymnastik, Om det inte blivit så våldsamma protester den gången, hade Konduktiv Pedagogik försvunnit från Stockolm. Mer om det en annan gång.

Men att protestera i efterskott går inte gång på gång. Vill vi verkligen få in Konduktiv Pedagogik som ett långsiktigt komplement till den offentliga habiliteringen, måste vi följa den demokratiska processen och som brukarrepresentanter lämna synpunkter på kommande förfrågningsunderlag. I demokratisk ordning bör vi också få information om hur processen fortskrider och om våra synpunkter beaktas.

Tyvärr har jag fått dålig återkoppling på vad som händer. Många obesvarade mail, se nedan.

MAIL

från Lars Mullback <lars@mullback.se>
2013-11-09

till Frank
Hej

Hur går det med att få fram nya rutiner och riktlinjer för förfrågningsunderlaget till nya upphandlingen av konduktiv pedagogik?

Vore fint att få en uppdatering. Nuvarande avtal går ju ut i april 2014. tiden går fort.

Vi tillsist bara påminna om att det vore mycket angeläget att få denna behandling behovsstyrd. Tidigare avtal har omfattat 4 veckor till alla. Att behovet styr omfattningen borde vara självklart vid upphandling av medicinsk behandling

MAIL

från Frank Andersson <frank.andersson@vgregion.se>
2013-11-09

till mig
Hej Lars !
Vi har presidie på torsdag. Jag kollar o kommer tillbaka.
Häls. Frank

MAIL

från Lars Mullback <lars@mullback.se>
2013-11-09

till Frank,
Tack för info

Jätte bra om vi kan höras innan torsdag

MVH

Lars

INGEN ÅTERKOPPLING PÅ DENNA KONVERSATION

NYFRÅGA

Lars Mullback <lars@mullback.se>
2013-11-25

till Frank,
Hej

Jag har hört att förfrågningsunderlaget för ny upphandsling Konduktiv Pedagogik kommer upp till beslut på nästa HSN

Finns det någon chans att jag kan få gå igenom detta inför beslutet?

Frank Andersson <Frank_Andersson/vgregion@vgregion.se>
2013-11-25

till mig
Hej Lars !
Det är inte klart ännu. Ligger fortfarande hos prioriteringsrådet.
Jag återkommer när det är dax för beslut.

Häls. Frank

NYTT MAIL

från Lars Mullback <lars@mullback.se>
2013-12-02

till Frank, Hemlig kopia: Eszter
Hej

Urskta att jag skriver igen. Jag vet att du har många andra ärenden på ditt bord. Hoppas du ser mina mail spm hjälp.

Jag har fått info från utförarna att inbokningarna för våren redan kommit in. Detta är ett stort problem för både utförare och patienthruppen.

Nuvarande avtal går nämligen ut sista mars.

Den nya upphandlingen har som du vet fördröjts.

Samtidigt som ni behandlar det nya förfråhningsunderlafet, borde ni tillfälligt förlänge nuvarande avtal, så att det inte blir glapp mellan abtalen och så att målgruppen kan bokas in i tid och därmed planera sin tid

MVH

Lars

Lars Mullback <lars@mullback.se>
2013-12-03

till Frank
Hej Frank

Har just fått besked från Anna-Pia Lindeberg via Bräcke Diakoni, att ni kommer förlänga nuvarande KP-upphandling tills ny blir klar. Tack

MVH

Lars

Lars Mullback <lars@mullback.se>
11 jun

till Frank, Hemlig kopia: Eszter
Hej

Ville mest önska trevlig val-sommar

Men undrar förstås hur det går med utformningen av det nya avtal Konduktiv Pedagogik

Trodde jag skulle bli involverad i processen, men har inte hört ett ljud. Förstå att upphandlingsförfarandet måste komma igång under hösten, tiden går fort

Vill tillsist tala om att jag börjat en blogg, jag ser det som ett journalistiskt experiment för att driva neurologiskt funktionsnedsattas sak

Följ den gärna mullback.me
Frank Andersson <frank.andersson@vgregion.se>
11 jun

till mig
Hej Lars !
Har inte hört nåt om avtalet. Jag ska kolla vad som händer eller vad som inte händer.
Återkommer.

Trevlig sommar på dig
Skriver Frank.

INGEN ÅTERKOPPLING SEDAN 11 JUNI

Jag är dock ånyo på bakvägen, av de utförande företagen fått reda på att upphandlingen på nytt är uppskjuten, nu till hösten 2015

I MORGON Av en tillfällighet träffade jag en politiker som sitter i HSN 5, kanske kan han hjälpa mig att utreda hur arbetet går med det viktiga förfrågningsunderlaget.

 


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)