Uppmaning till habiliteringschef Jan Hultbäck i Värmland: Vi vill ha KP efter behov!
Jan Hultbäck
habiliteringschef Jan Hultbäck Foto: sr.se

I måndags fick vi Äntligen svar från habiliteringschef Jan Hultbäck, se tidigare inlägg. Han beräknar att upphandlingen av Konduktiv Pedagogik i Värlmands läns landsting ska komma ut under våren.

Vad betyder då detta?

Efter att upphandlingen kommit ut brukar det ta ytterligare några månader. De som bedriver Konduktiv Pedagogik ska skicka in anbud. Dessa anbud ska granskas och godkännas och först därefter träder de kraft på ett utsatt datum. Därefter kan målgruppen äntligen ansöka om att få träning.

Beredning av förfrågningsunderlag

Det viktigaste arbetet sker just nu innan upphandlingen kommit ut, när tjänstemännen utformar upphandlingsunderlaget, det så kallade förfrågningsunderlaget. Det är här det avgörs, svart på vitt, hur mycket träning var och en får, begränsningar i omfattning och vilka diagnoser upphandlingen det ska gälla.

Naturligtvis beror förfrågningsunderlagets utformning också på vilka direktiv politikerna gett. Men oftast är politikernas direktiv mycket generella.

Att Konduktiv Pedagogik ska erbjudas 4 veckor per år, generellt utan hänsyn till behov, är inget politikerna hittat på. Det är ingen regel som är skriven på stentavlor. Så länge det inte finns exakta direktiv från politiskt håll, går det att påverka hur tjänstemännen utformar det förfrågningsunderlag, som reglerar upphandlingen, även vad gäller målgrupp och omfattning.

Därför vore det viktigt att veta vilka direktiv politikerna gett.

Konduktiv Pedagogik efter behov, istället för 4 veckor om året, borde vara en självklarhet och detta mål är värt att slåss för, ända in i kaklet.

Nytt brev

Därför skrev jag ett nytt brev till den tjänsteman som ansvarar för att förfrågningsunderlaget utformas rättvist och medicinskt korrekt.

Mail till habiliteringschef Jan Hultbäck den 17 feb 2015:

Tack för detta klarläggande. (läs Jans tidigare svar genom att klicka på länken)

Jag är dock mycket intresserad av att få se, och publicera, det beslut och de direktiv som givits från politiskt håll.

Särskilt önskar jag kommentar / återkoppling vad gäller följande frågor:

1. Vilken målgrupp kommer ni rikta er till; Alla åldrar, specificeras diagnosgrupper?

2. Omfattning. Kommer träningen erbjudas efter behov eller enligt en schablon?

3. Vem bedömer behov och lämpligt, habiliteringen, primärvården eller utföraren? De avtal som fungerar bäst bedömer utföraren behov och lämplighet

4. Kommer remiss krävas (från specialist eller allmänläkare).

Dessa frågor är mycket viktiga för målgruppen. De har inte engagerat sig för ett avtal vilket som helst. Målgrupp och att träningen kommer erbjudas efter behov, är nyckelfrågor, som egentligen deras kamp handlar om.

Att erbjuda en schablon om 4 veckor om året, har inget med sjukvård att göra. Sjukvård MÅSTE erbjudas efter behov. Därför är det så viktigt för oss att få reda på utifrån vilka direktiv förfrågnigsunderlaget inför upphandlingen ska utformas. När upphandlingen redan är ute, kan ju inga korrigeringar ske och föräldrarnas synpunkter får vänta till avtalsperiodens slut.

Hopp om ny återkoppling.

MVH

Lars Mullback

När förfrågningsunderlaget är klart ska politikerna godkänna det innan upphandlingen kommer ut och anbjudsgivarna kan skicka in sina anbud. Det är alltså mycket viktigt att politikerna för reda på att

  • Målgruppen ska vara alla neurologiska funktionshinder eller liknande som vill ha och kan tillgodogöra sig konduktiv pedagogik
  • Omfattning, behandlingsperiodens längd och intervall ska avgöras av behandlande conductor

Ni kan läsa om hur kampen för att få Konduktiv Pedagogik i Värmland har gått till  på mullback.me genom att klicka på kategori Värmland. Det är fantastiskt att en liten föräldragrupp kunde få landstinget att lyssna och agera. Det tog knappt ett år.

Cirka 65 % av landets CP-skadade barn har numer tillgång till Konduktiv Pedagogik. Mullback Bloggar fortsätter under 2015 kampen för att alla som vill och behöver ska få tillgång till KP. Men Mullback Bloggar kan inte göra något ensam, bara hjälpa er som orkar kämpa.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:
Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.
Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter
Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.
Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)
Svar från habiliteringschef Jan Hultbäck i Värmland
Jan Hultbäck
habiliteringschef Jan Hultbäck Foto: sr.se

Värlmands läns landstings politiker beslutade i december 2014  att upphandla Konduktiv Pedagogik efter en mycket välorganiserad kampanj av  viljestarka föräldrars högljudda kamp. I förra veckan skrev  Mullback Bloggar till  habiliteringschef Jan Hultbäck och frågade var ärendet tagit vägen. Se tidigare inlägg. Mailet till Jan Hultbäck skickades också  för kännedom till berörda politiker.

Redan den 12 februari kom detta svar från habiliteringschefen i Värlmlands läns landsting, Jan Hultbäck

Hej Lars
Vi har under året som gått gjort en utredning som hanterades i Landstingsstyrelsen i december. I arbetet med rapporten har vi haft ett gott engagemang från föräldrar som var utsedda som brukarföreträdare. I korthet kan man sammanfatta att rapporten bland annat kom fram till att intensiv behandling bör i större omfattning erbjudas och då specifikt konduktiv pedagogik.
Eftersom landstinget inte har nån sån verksamhet så skall den då upphandlas av extern aktör vilket också utredningen föreslår. Ett sånt arbete är påbörjat och det är då en upphandling enl LOU. Jag räknar med att ha avtal klart under våren.
Mvh
Janne Hultbäck
Divisionschef HHR
Landstinget i Värmland

Det ser alltså ut som om Konduktiv Pedagogik ska bli ett lika självklart komplement till habiliteringen i Värmland, som det sedan årtionden redan är i stora delar av övriga Sverige.

Ni kan läsa om hur kampen för att få Konduktiv Pedagogik i Värmland har gått till  på mullback.me genom att klicka på kategori Värmland. Det är fantastiskt att en liten föräldragrupp kunde få landstinget att lyssna och agera. Det tog knappt ett år.

 

 

Cirka 65 % av landets CP-skadade barn har numer tillgång till Konduktiv Pedagogik. Mullback Bloggar fortsätter under 2015 kampen för att alla som vill och behöver ska få tillgång till KP. Men Mullback Bloggar kan inte göra något ensam, bara hjälpa er som orkar kämpa.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:
Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.
Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter
Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.
Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)
Tyst från Värmland
Jan Hultbäck
habiliteringschef Jan Hultbäck Foto: sr.se

Den 7 januari hade  Mullback Bloggar glädjen att informera om att Värlmlands läns landstings politiker i december 2014 beslutat upphandla Konduktiv Pedagogik efter en mycket välorganiserad kampanj av  viljestarka föräldrars högljudda kamp.

Efter det inlägget har flera personer hört av sig och undrat var upphandlingen tagit vägen, när de kan börja söka träning, vem som har rätt till det, hur ofta och hur allt ska gå till.

För att kunna svara föräldrar och anhöriga som undrar, skrev jag ett maiö den 27 januari till habiliteringschef Jan Hultbäck och frågade:

Till habiliteringschef Jan Hultbäck, Värlmlands läns landsting

Hej

Jag såg en liten notis innan jul :
”Styrelsen beslutade också att godkänna en rapport som innehåller en tydlig inriktning om att fortsatt arbete ska ske i landstinget för att införa konduktiv pedagogik och intensiv träning för barn med behov av det.”

Vad betyder detta?

Finns det något beslutsunderlag / direktiv som är offentliga, som Mullback Blogger kan få tillgång till?

Vad är dina tankar / Intentioner / tidspersektiv i detta ärende ?

Jan Hultbäck är den tjänsteman som har till uppgift att se till att politikernas beslut blir förverkligade. Tyvärr har Mullback Bloggar fortfarande inte fått något svara.

Den var ju föräldrarnas engagemang, som fick politikerna att besluta om att en upphandling skulle ske. Det borde då vara självklart att dessa föräldrar också får insyn i utformningen av själva upphandlingen. Vem som får sök, vem ska bestämma om du får träna och hur ofta? Detta är avgörande frågor som är grunden till föräldranas kamp.

Vi hoppas på ett snabbt svar från Jan Hultbäck och att handläggningen av detta ärende blir så prioriterat som det har utlovats från politiskt håll. Allt för att Konduktiv Pedagogik ska bli ett lika självklart komplement till habiliteringen i Värmland, som det sedan årtionden redan är i stora delar av övriga Sverige.

Ni kan lösen om hur kampen för att få Konduktiv Pedagogik i Värmland har gått till  på mullback.me genom att klicka på kategori Värmland. Det är fantastiskt att en liten föräldragrupp kunde få landstinget att lyssna och agera. Det tog knappt ett år. Den 10 december fick föräldrarna det glädjande beskedet genom denna lilla tidningsnotis:

 

Beslutnotis

Cirka 65 % av landets CP-skadade barn har numer tillgång till Konduktiv Pedagogik. Mullback Bloggar fortsätter under 2015 kampen för att alla som vill och behöver ska få tillgång till KP. Men Mullback Bloggar kan inte göra något ensam, bara hjälpa er som orkar kämpa.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:
Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.
Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter
Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.
Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)
Nytt år – nya utmaningar

Året som gått var händelserik vad gäller Konduktiv Pedagogik. Det största var att Värlmlands läns landsting beslutade upphandla KP efter en mycket välorganiserad kampanj av mycket viljestarka föräldrar. Ni kan följa denna kamp på mullback.me genom att klicka på kategori Värmland. Det är fantastiskt att en liten föräldragrupp kunde få landstinget att lyssna och agera. Det tog knappt ett år. Den 10 december fick föräldrarna det glädjande beskedet genom denna lilla tidningsnotis:

Beslutnotis

Men även boende i Kronoberg fick tillgång till Konduktiv Pedagogik genom en ny upphandling under 2014. Halland har inte upphandlat KP med har ökat antalet som ska få tillgång till konceptet.

Det kan inte nog understrykas att Konduktiv Pedagogik finns i Sverige på grund av efterfrågan. Om inte föräldrar, anhöriga och neurologiskt funktionshindrade själva hade krävt KP, hade inte  politikerna i Värmland, Halland och Kronoberg anslagit medel. Säger man vad man vill, kan man få det man vill.

Cirka 65 % av landets CP-skadade barn har numer tillgång till Konduktiv Pedagogik. Mullback Bloggar fortsätter under 2015 kampen för att alla som vill och behöver ska få tillgång till KP. Men Mullback Bloggar kan inte göra något ensam, bara hjälpa er som orkar kämpa.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:
Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.
Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter
Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.
Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)
Medias makt: CP-skadade barn vann över SLL. Det firar de på lördag

2008-03-28 21.23.40VECKAN SOM GICK I oktober 2012 rasade protesterna mot landstingsledningens beslut att stoppa pedagogiskträningen för de ca 300 barn och ungdomar i Stockholmsområdet som ville träna med konduktiv pedagogik. Barn, föräldrar och handikapporganisationerna krävde att beslutet revs upp. Protesterna uppmärksammades av Stockholmsmedia, press, radio och TV under hösten 2012, vilket bidrog till att både allmänhet och beslutsfattare fick upp ögonen för problemet.

– Efter nästan två års lobbyarbete, från chocktillstånd till protester och demonstrationer kom vi äntligen i mål. Sedan den 1 april 2014 kan barn och ungdomar i Stockholm välja att träna med konduktiv pedagogik. , säger Eszter Horvath Tothne, VD för Move & Walk. På lördag ska vi fira att KP och Move & Walk kommer att finnas kvar i Stockholm

– Move & Walk vill tacka alla som har varit med och kämpat för att konduktiv pedagogik och Move & Walk ska finnas kvar i Stockholm, säger hon.

Firandet kommer att ske i samband med invigningen av Move & Walks nya lokaler i Solna och bland annat kommer landstingsråden Helene Öberg (MP), Dag Larsson (S), Stig Nyman (KD), RBU’s representant Ingrid Näsman Björk och Chargé d’Affaires a.i. Peter Györi från ungerska ambassaden att medverka.

Programmet börjar kl. 14 och presenteras av Johan Paulsen, skådespelare, känd från bland annat TV-serien Äkta Människor, Björn Skifs lång­filmer och Jägarna 2. Han har även varit satiriker i P1 radion, Studio ett.

Medverkar gör också barn och tonåringar som tränar Konduktiv Pedagogik. Det vill visa och berätta hur mycket detta betyder för dem.

Stig Nyman (KD), landstingsråd har varit Alliansens representant i detta ärende, Han säger nu:

– Vi har arbetat hårt för att införa vårdval för konduktiv pedagogik, så att barn och unga med rörelsehinder kan välja. För mig är det mycket tillfredsställande att se det praktiska resultatet när Move and Walk är på plats i nya lokaler. Det här kommer att öka tillgängligheten och kvaliteten för barnen, säger Stig Nyman (KD), landstingsråd med ansvar för habilitering och rörelsehinder.

Var och när? Lördag 25 oktober kl. 14-16. Storgatan 70, Solna
(entrén är belägen inne i Huvudsta Centrum)Kontakt:Jenny Haagman, Kommunikatör, jenny@movewalk.se, 0723-947354


FOTO GINTARE MULLBACK

Gillar du detta inlägget? Det kommer fler. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter


Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Dödshjälp – SVT ringde och frågade om jag inte ville dö längre

2014-07-23 10.24.14VECKAN SOM GICK På 1990-talet var det vanligt att pressen, tidningar, radio och TV ringde och frågade om allehanda stora och små saker. Det har inte hänt på länge, men i onsdags ringde Hanna Nordin, en stressad reseacher från SVTs Debattprogram.

-Jag söker ett case för Debatt i morgon kväll, när vi ska debattera dödshjälp, sa hon. Jag har hört att du var dålig förut och ville dö, men att du mår bra nu.

Jag hade dagen innan fått reda på att debatten var på gång av Gunnel Larsson, en känd förespråkare för livets okränkbarhet och motståndare mot den filosofi bland annat Torbjörn Tärnsjö står för, där minimering av lidande ingår i livets värdeskala. Fast jag var förberedd på att debatten var på gång, kom ändå SVTs påstående som en chock.

-Nej, har aldrig vela dö, sa jag. Däremot är jag helt emot aktiv dödshjälp, fortsatte jag och drog några av de mest självklara argumenten om livets okränkbarhet, det sluttande planet om att gränserna flyttas om man en gång har gått över den heliga linjen och att livet inte är ett val utan en skyldighet.

-Men om personen vill dö, argumenterade Hanna för att få igång mig.

-Ingen människa är en solitär, som lever i ett vakuum. Det kan väl hända att du vet att du vill dö just nu, men i morgon? Om alla tycker synd om dig och tycker att du lider, är det klart att du vill dö, men det är aldrig ditt LIV det är fel på. Det är människorna runt dig och förutsättningarna det är fel på. Vi är människor och det som skiljer oss från djuren är att svaghet är en tillåten del av människans liv. Vi stöter inte ut de svaga. tvärt om, vi skapar samhällen, filosofier och religioner för att ta hand om det svaga. Det ger livet ett mervärde för alla.

SVT la på och sa att hon skulle ringa tillbaka om medverkan blev aktuell. Hon SMSade ett par minuter senare och tackade för argumenten, men meddelade att producenten bedömde att det tog för lång tid för mig att tala, särskilt om jag behövde tolk också. Ingen medverkan för mig alltså. Men jag är inte alls förvånad. Det är bara ytterligare ett uttryck för nutidsmänniskans rädsla och förakt för svaghet, lidande och det annorlunda. Den rädsla och det förakt som dödshjälpsförespråkarna bygger sina framgångar på.

Döden är inte bot eller lindring för något lidande. Ett stort, dolt samhällsproblem i Sverige är självmord.  Varje dag tar nästan 5 svenskar livet av sig, också i dag, när vi diskuterar dödshjälp. Även en dödssjuk, totalinvilidisera människa har ett ansvar för sin omgivning. Genom att bara se en tidigarelagd död som en lösning på livsproblemen, påverkar denna sköra och utsatta människa oss alla. Denna syn ger oss en känsla av döden som lösning. Jag vill inte att självmordsstatestiken ska öka. Jag vill inte att någon, hur sjuk, frisk, rörlig, funktionshindrad, intelligent ska sprida den villfarelsen, att döden kan bota problem och bryta svaghet.

Du som någon gång funderat på självmord, eller gör det just nu. TÄNK en gång till. Den ENDA lösningen ligger i framtiden, inte den framtid du ser just nu. Den framtid vi inte kan ana. Hur dåligt livet än är eller har varit, hur många dagar eller timmar du än har kvar, så är framtiden ändå alltid ett oskrivet blad, om vi lever. Framtiden finns bara, om vi lever och genom att leva ger vi andra kraft att orka fortsätta, hur ensamma och övergivna vi än tror att vi är.

I 34 år blev jag matad och påklädd varje dag. När jag var 34 hittade jag en behandling, som ingen visste om, som bara fanns i östeuropa. Jag lärde mig äta och klä på mig på tre månader. Ibland vänder liv, av en slump. Livet är en möjlighet för alla oavsett förutsättning, oavsett hur lång tid som är kvar. Det är endast i nuet vi lever och den insikten blir större och viktigare ju kortare tid vi har kvar. Vad som är svagt eller stark, bra eller smärtsamt går inte värdera efter en linjär måttstock. Livet är vår ovissa framtid. Det är fantastiskt, magiskt och smärtsamt.

Diskrimineringen i att bli utesluten från den mediala offentligheten med argumenten att jag talar otydligt och långsamt, är en debatt i säg. De många unga framgångsrika kvinnorna, börjar växa in i rollen som nutidens jätteproppen Orvar och tycks lika effektivt välja bort otrendiga minoritetsgrupper och minoritetsargument, som medelåders män valde bort kvinnornas röster från det offentliga rummet för inte alltför många år sedan, men det får bli ämne för en annan veckokrönika.

Lars Mullback


FOTO GINTARE MULLBACK

Gillar du detta inlägget? Det kommer fler. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter


Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Värmland – Nu är det formellt. Värmland ska utreda Konduktiv Pedagogik

2014-08-28 16.19.13VECKAN SOM GICK Landstingskvarnarna mal långsamt. I våras tog protesterna fart bland föräldrarna till neurologiskt skadade barn i Värmland, först nu, den 23de september beslutade landstingsstyrelsen att be landstingsdirektören att utreda fråga.

På grund av dåliga erfarenheter i andra landsting skickade jag med en gång ett mail till Landstingsdirektör Gunilla Andersson, där jag påpekade att det brukar vara svårt för habiliteringen att utreda om Konduktiv Pedagogik behövs eller inte. Bland annat för att habiliteringen utvärderar allt medicinskt. Konduktiv Pedagogik är ju en pedagogisk behandling. Jag fick följande svar från Gunilla Anderssons sekreterare:

MAIL TILL mig 26 sep 2014

FRÅN Seketeraren Sara Leion (Landstingsdirektören i Värmland Gunilla Anderssons sekreterare)

Hej Lars!

Tack för ditt mail till Gunilla Andersson. Hon har bett mig att svara dig.
På landstingsstyrelsen i tisdags den 23 sep beslutades att ge landstingsdirektören i uppdrag att utreda möjligheten till att erbjuda konduktiv pedagogik i Värmland.
När landstingsdirektören får ett uppdrag av politiken så är det oftast så att hon i sin tur utser en ansvarig tjänsteman. Detta har formellt inte beslutats men utifrån ansvarsområden så kommer divisionschef för HHR, Jan Hultbäck, att få uppdraget.
Jag vidarebefordrar detta mail till honom så att han kan ta med dina tankar i kommande arbete.

Sara Leion
Chefssekreterare

KOMMENTAR

Jag förstod att Landstingsdirektören inte alls hade läst mitt mail, därför skickade jag ett mycket kortare tillbaka till sekreteraren, Sara:

MAIL TILL

Seketeraren Sara Leion (Landstingsdirektören i Värmland Gunilla Anderssons sekreterare)

FRÅN mig den 26 sep 2014

Som framkommer av mitt tidigare mail är det erfarenhetsmässigt mycket olämpligt att ge habiliteringsfövaltningen detta utredningsuppdrag

Hoppas du kan förmedla denna raka och tydliga synpunkt till Gunilla Andersson.

MVH

Lars Mullback

KOMMENTAR

Sekreteraren svarade snabbt: ”Hej Lars. Jag förmedlar detta till Gunilla Andersson.” Förmodligen var denna korrespondens lönlös. Att från patientposition påverka myndighetspersoner verkar omöjligt överallt. Vi får hoppas att politikerna, som tillslut ska ta beslutet, lyssnar på barnen och föräldrarna högljudda vädjan.

Än är det långt innan Värmland beslutar att upphandla Konduktiv Pedagogik, om de alls gör det. Mycket hänger på om föräldrarna bevakar sina intressen, kontrollerar vad habiliteringschefen skriver i sin utredning och kontrollerar vilka förslag till beslut som läggs fram till Landstingsstyrelse och/eller landstingsfullmäktige. Allt är offentligt, men det gäller att bevaka intressena. Fram till beslutsklubban är slagen, går det att påverka och informera de politiker som ska ta beslut. När klubban är slagen, är det för sent.

Nedan finns mitt ursprungliga mail till Landstingsdirektören i Värmland Gunilla Andersson.

MAIL TILL

Landstingsdirektören i Värmland Gunilla Andersson.-

FRÅN mig 25 sep 2014

Hej,

Vad jag förstår har du utsetts att utreda om också Värmland ska erbjuda Konduktiv Pedagogik.

Jag har hjälpt många landsting med underlag inför liknande beslut. Jag vill därför ge dig lite bakgrund och fakta i detta mail. Hoppas det ska underlätta förståelsen och arbetet med underlaget.

BAKGRUND

Neurologiskt skadade, där CP-skadade ingår, är en mycket liten patientgrupp, som dessutom är uppdelad i ett flertal underdiagnoser. Habilitering och Rehabilitering lyder sedan 1970-taler under medicinskt ansvar.

I medicinsk mening är vetenskaplighet baserad på det generella. De vill säga medicinska interventioner måste vara verifierade på en homogen diagnosgrupp. Inga interventioner inom hab är därför medicinskt verifierade.

Den enda intervention för neurologiskt funktionshindrade som i viss mån kan sägas ha generell effekt, är pedagogik. En pedagogisk träning för att lära sig leva med och hantera sitt neurologiska funktionshinder i vardagen.

Denna typ av pedagogisk inställning var vägledande inom sjukgymnastiken på 1950 och 1960-talen och även för arbetsterapins framväxt, men sedan 1970-talet har pedagogiken minskat i betydelse och medicinen styr numer helt behandlingen och vilka interventioner som ska utvecklas.

I mitten av 1990-talet, valde en grupp föräldrar och några vuxna CP-skadade att åter pröva ett pedagogiskt förhållningssätt. För dem som ville, blev detta livsavgörande, inte som ett botemedel, utan som en hjälp till en lättare och mer hanterbar vardag.

Vi försökte då få habiliteringen att åter anamma det pedagogiska synsätt och införa det som en alternativ möjlighet inom hab, för de som så önskade.

Eftersom alla ledande chefer inom hab hade och har medicinsk bakgrund, fick vi inget gehör för detta, tyvärr.

FD Landshövdingen i Värmland, Eva Eriksson, hade en bakgrund inom hab. Hon arbetade på habiliteringen i Skaraborg, som kurator, innan den politiska karriären. Henne specialkompetens gjorde det lätt för henne att förstå denna patientgrupps speciella behov av andra interventioner än medicinska.

Mot habiliteringens vilja avsatte hon medel till Konduktiv Pedagogik i VGR. Hon ansåg, liksom vi som prövat behandlingen, att även pedagogik kan vara ett verktyg i den behandling, som neurologiskt funktionshindrade behöver för att lättare hantera sina liv.

Habiliteringsläkarna i Västra Götalands Regionen (VGR) vägrade dock att remittera sin patienter till Konduktiv Pedagogok (KP), trots att pengarna fanns och att patienterna uttryckligen bad om det.

Eftersom Eva arbetat inom den herarkiska habiliteringen, var det lätt att få henne att förstå problemet. Hon lyfte därför budgeten för Konduktiv Pedagogik från Hälso & Sjukvård och la det under Habilitering & Hälsa. På det sättet kom vi ifrån remissförfarandet. I stället lades bedömningsansvaret för vem som skulle få träna, på utföraren, de konduktiv pedagogiska verksamheterna. (flera landsting har tagit efter detta sätt att förvalta CP-gruppens önskemål om KP)

Tyvärr finns fortfarande en stor ovilja inom medicinen att använda pedagogik som ett behandlingsverktyg. Jag tycker inte det är märkligt. Medicin är och ska i första hand vara sjukvård, med uppgift att bota och lindra. Medicinen ska inte vara till för eftervården, omhändertagande, friskvård.

Neurlogiskt funktionhindrade är inte i behov av sjukvård för att hantera sitt funktionshinder. Vi behöver främst friskvård för att lära oss hantera vardagen. Det har inget med bot eller lindring att göra. Därför är det mycket märkligt att det är medicinsk kompetens som ska bedöma vilka interventioner vi behöver för att hantera livet med det funktionshinder vi har. Medicinen har vare sig kompetens eller lösningar för detta.

När KP kom till Sverige 1996 uppfattades det som ett hot av medicinen, eftersom pedagogiken presenterade ett svar, ett behandlingskoncept som medicinen vare sig hade eller förstod. Det blev en stark motsättning.

Brukarorganisationerna har under alla år ställt sig vid sidan av denna debatt. I brukarorganisationerna finns många diagnosgrupper som är i behov av medicinska interventioner. Eftersom det medicinska motståndet varit så starkt, har brukarorganisationerna inte velat/vågat ta ställning.

Det är faktiskt först 2012, som en samlad handikapprörelse ställde sig bakom kraven på Konduktiv Pedagogik, som en rättighet. Detta skedde på grund av att Stockholms Läns Landsting (SLL) ville upphandla sjukgymnastik istället för KP. Upphandlingen fick dras tillbaka på grund av så starka protester, som du kanske känner till.

Om ett pedagogiskt synsätt, istället för ett medicinskt skulle tillämpas i eftervården skulle det säkert få stora politiska, sociala och förvaltningsmässiga konsekvenser om de tillämpades på hela rehab, hab området. Men kanske vore det en effektivare och mer mänsklig förvaltning att dela friskvården från sjukvården. Men detta handlar inte om hela sjukvården. Det handlar inte om det generella. Det handlar om en liten diagnosgrupp, med speciella behov.

Med detta brev, hoppas jag du förstå, att de synpunkter som finns i den medsända bilagan inte kommer beaktas av de medicinska experter, som gör underlaget till den kommande upphandlingen.
Med 17 år erfarenhet av lobbyarbete för KP, vet jag att det enbart beror på enskilda individer, ibland politiker, ibland tjänstemän, om de neurologiskt funktionshindrade i ett landsting/region får den behandling de vill ha.

Jag skulle önska att du är den personen i denna del av Sverige, som har förmåga att förstå brukarsynpunkterna och mod att se till att de tas till vara.

Länk till FAKTAUNDERLAG använt som underlag inför upphandling i SLL och Region Skåne.

Med hopp om vidare info om hur arbetet fortlöper

Om jag kan hjälpa till ytterligare, så gör jag det gärna
Väl mött

FOTO GINTARE MULLBACK

Gillar du detta inlägget? Det kommer fler. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter


 

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Nya tider på Mullback + Mail från sjukgymnast som ångrar vad hon gjort med CP-skadade barn

2014-09-09 06.34.31VECKAN SOM GICK En turbulent vecka med både stora framgångar och motgångar har gjort att jag måste planera om min tid. Mullback Bloggar kommer därför att övergå från en dagsblogg till en veckoblogg med endast några artiklar per vecka. Jag behöver mer tid för arbetet i det fördolda, då motståndet tycks bytt strategi på sina håll. Kampen för att alla som vill ha och behöver Konduktiv Pedagogik, ska få det efter behov, fortsätter dock i oförminskad styrka.

I veckan fick jag ett mail från en gammal sjukgymnast som arbetade på Bräcke Östergård, när jag var barn där på 1960 och något år in på 70-talet. Visst blev jag glad för hälsningen, men samtidigt mycket sorgsen.

Jag tror många som arbetar med funktionshindrade ofta undrar om de verkligen gör något bra för barnen eller om de kanske till och med skadar dem med de insatter de i medicinens namn utsätter oss för. Det är dock sällan någon som vågar uttrycka det så ärligt och öppet som i mailet nedan.

De som tränar Konduktiv Pedagogik i Sverige, gör det frivilligt och satsar ofta både semester och besparingar för att KP betyder så mycket för deras barn. Det måste vara underbart för personalen, som arbetar med KP, att ständigt få bekräftelse på att barnen utvecklas tack vare de insatser de gör. Att arbeta med barn och känna att man gör fel måste var fruktansvärt.

Läs mailet

Oj Oj Oj Kära Lars Mullback! Anna-Lena Bjorkman,Gustavsson här. Jag  var sjukgymnast på Bräcke mellan 1967 och 1984…Vad jag är stolt över dig. Vilken jättebra film. Påklädningen. Tänk att jag fann dig har på internatet. Våran tid på Bräcke Östergård väckte med denna film upp minnen. Fast jag aldrig var din egen sjukgymnast var jag där i rummet med alla de andra underbara barnen. Och visst var du med a red…

Jag får lite ångest när jag tänker på vad vi som gymnaster gjorde med er.. Säkert många bra saker men andra som inte var så bra brrrrr.

Bland de bra var att vi verkligen älskade er alla och ville det basta… Idag skulle jag inte gå till väga på det sättet.

Jag tror att C D var din gymnast eller var det C A? Ja, jag har ingen kontakt med nagon av mina gamla kolleger… Det är lustigt ju äldre man blir ju mer nyfiken blir man, på vad hände egentligen med den eller den personen

Har försokt att fa kontakt med andra elever M K bland annat, skulle sa gärna återknyta den kontakten

Jag bor i USA sedan början på 90 talet och har just nu flyttat ut på landet, som alltid varit min drom. Kycklingar och katter och hund… Ja, så fick jag 4 barn och de är förstås alla vuxna.

Tack an en gång för dig och vad du gör som de säger har… Kudos to you!!!

Än en gång an jättebra film och den speglar din underbara själ du har och svårigheten att för andra gå in i deras själ, våran smala resa, att allt ska vara som det mesta, allt annorlunda är konstigt, tills man genom erfarenheter öppnar sig och ser andra mojligheter att vara.

Anna-Lena

(Namngivna personer är avidentifierade i mailen, skribentens namn är verkligt)


FOTO GINTARE MULLBACK

Gillar du detta inlägget? Det kommer fler. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter


 

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Egentligen hade jag velat kliva av i söndags natt,

Move & WalkVECKAN SOM GICK Det har varit en rejält omtumlande vecka, denna som gått. Jag blev ganska omskakad av valresultatet. Först orolig och nästa så att jag inte ville veta. En av conducorerna på Move & Walk frågade om det var lika bra att packa ihop och byta land, om privat vård skulle förbjudas. Att Löfven slängde ut Vänsterpartiet direkt var väl inte oväntat, men kom ändå föredömligt snabbt.Tydligen vill den socialdemokratiska ledningen inte pressa in Sverige i en strikt planekonomi, vi får väl se hur det går med omröstningarna om statsminister och budget.

Att Aliansen genomfört relativt få reformer de 4 sista åren, beror naturligtvis på att de suttit i minoritet, Det är svårt att styra i ett sådant läge, särskilt när man velat hålla ute SverigeDemokraterna. Nu i efterskott tror jag mig inse att Fredrik Reinfeldt trodde genuint på den politik har drev. Han avgick direkt för han vill inte dagtinga med sin övertygelse. 7 % av hans väljare hade lämnat Moderaterna för SD. De trodde inte att Fredrik verkligen ville öppna sitt hjärta. De trodde han skulle anpassa sin politik åt SD hållet för att vinna tillbaka dem. De hade fel. Han avgick direkt. Den smutsiga politiska eran, som vi just tagit första steget in i, ville han inte ha med att göra.

Egentligen hade också jag velat kliva av i söndags natt, för visst var det en dröm om Sverige som gick förlorad. Nu måste vi ta SDs väljare på allvar. Vi får inte idiotförklara dem och hålla dem utanför. Hur gör vi? Att kliva av är ingen lösning, bara en möjligheter distans och nytänkande.

Move & Walk växer och intresset ökar ständigt för Konduktiv Pedagogik. I veckan kom denna uppmaning på en Facebook-sida:

Är du, eller någon du känner, intresserad av att börja på Move & Walk Skola i Solna från ht 2015?

Move & Walk har ansökt om att få starta förskoleklass, fritids, grundsär- och gymnasiesärskola i Solna från höstterminen 2015. Skolinspektionen begär nu en lista över alla potentiella elever, eftersom vi måste kunna styrka att det finns ett elevunderlag. Vi behöver därför vårdnadshavares godkännande om att få uppge namn, ålder och hemkommun på de elever som visat intresse. Det är dessutom lite bråttom, så skicka gärna iväg ett mail idag till jenny@movewalk.se eller ring 031-309 90 62. Obs! Att lämna en intresseanmälan innebär inte att ni förbinder er till något, bara att ni ev. är intresserade av att börja på Move & Walk Skola nästa höst.

Efter två timmar var skolan redan halvfull av intresserade i närområdet!

Move & Walk-särskola finns redan i Göteborg och Malmö och erbjuder att unikt koncept att integrera rörelseträning i skolarbetet. Motorik och intellekt stimulerar

Läs mer om Move & Walk-skola i dessa artiklar LÄNK

Se filmen om Move & Walk-skola längst ner i denna artikel LÄNK

DAGEN EFTER – vägen till framtiden är samarbete

2014-05-10 17.05.37DAGEN EFTER VALDAGEN Nu börjar den politiska vardag och den ständigt pågående kampen för ett bättre samhälle. Kommande veckor kommer Mullback Bloggar sammanfatta och följa upp de trådar vi påbörjat under våren och sommaren, samt driva frågorna vidare i många olika riktning.

Mullback Bloggar kommer också under hösten lista och redovisa det nya politiska landskap vi vaknat upp till idag. Att förstå den nya politiska landskapet är viktigt, för att med fortsatt kraft och engagemang kunna driva kampen för individ- och diagnos-anpassad behandling, habilitering, pedagogik och social omsorg för neurologiskt funktionshindrade.

En listning av vilka politiker som har ansvar för de frågor som är viktiga för neurologiskt funktionshindrade, är också viktigt för att kunna bevaka och driva frågor om behov av pedagogiskt stöd för att kunna leva rikt och så bra som möjligt, trots ett livslångt funktionshinder.

Den viktigaste politiska församlingen för oss funktionshindrade är landstingen. Det finns 20 landsting och regioner i Sverige. I alla dessa tas beslut om vilken habilitering och rehabilitering som ska erbjudas i just din del av Sverige. Mullback Bloggar har ambitionen att sammanställa en lista på alla politiker som beslutar om habiliteringsinsatser och föra en dialog med dem, för att se till att möjligheterna blir så lika som möjligt mellan regioner och landsting och att specialbehandling erbjuds efter diagnos och önskemål.

Din röst är viktig i detta stora arbete. Skriv till Mullback Bloggar och berätta om vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad du vill ha mer av i ditt landsting. Endast genom att tala om vad vi vill, kan vi förbättra samhället.

Neurologiskt funktionshindrade är en så liten grupp, att politikerna omöjligt kan vara insatta i vilka behov vi har. Professionen och forskningen vad gäller neurologiska funktionshinder är tyvärr helt medicinskt inriktad. Våra behov vad gäller pedagogik, rehabilitering, habilitering, social omsorg och stödet för att kunna leva ett bra liv med ett livslångt funktionshinder, finns det ingen dokumentera kunskap om. Kunskapen finns enbart hos oss. Därför är era enskilda erfarenheter så viktiga att sammanställa och offentliggöra. Det är min idé med Mullback Bloggar.

Nu börjar en ny mandatperion, ett fyra år långt arbete, för ett bättre samhälle och rättvisare möjligheter för oss neurologiskt funktionshindrade. Följ och delta i kampen på Mullback Bloggar.

 


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Translate »