DAGEN EFTER – vägen till framtiden är samarbete

2014-05-10 17.05.37DAGEN EFTER VALDAGEN Nu börjar den politiska vardag och den ständigt pågående kampen för ett bättre samhälle. Kommande veckor kommer Mullback Bloggar sammanfatta och följa upp de trådar vi påbörjat under våren och sommaren, samt driva frågorna vidare i många olika riktning.

Mullback Bloggar kommer också under hösten lista och redovisa det nya politiska landskap vi vaknat upp till idag. Att förstå den nya politiska landskapet är viktigt, för att med fortsatt kraft och engagemang kunna driva kampen för individ- och diagnos-anpassad behandling, habilitering, pedagogik och social omsorg för neurologiskt funktionshindrade.

En listning av vilka politiker som har ansvar för de frågor som är viktiga för neurologiskt funktionshindrade, är också viktigt för att kunna bevaka och driva frågor om behov av pedagogiskt stöd för att kunna leva rikt och så bra som möjligt, trots ett livslångt funktionshinder.

Den viktigaste politiska församlingen för oss funktionshindrade är landstingen. Det finns 20 landsting och regioner i Sverige. I alla dessa tas beslut om vilken habilitering och rehabilitering som ska erbjudas i just din del av Sverige. Mullback Bloggar har ambitionen att sammanställa en lista på alla politiker som beslutar om habiliteringsinsatser och föra en dialog med dem, för att se till att möjligheterna blir så lika som möjligt mellan regioner och landsting och att specialbehandling erbjuds efter diagnos och önskemål.

Din röst är viktig i detta stora arbete. Skriv till Mullback Bloggar och berätta om vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad du vill ha mer av i ditt landsting. Endast genom att tala om vad vi vill, kan vi förbättra samhället.

Neurologiskt funktionshindrade är en så liten grupp, att politikerna omöjligt kan vara insatta i vilka behov vi har. Professionen och forskningen vad gäller neurologiska funktionshinder är tyvärr helt medicinskt inriktad. Våra behov vad gäller pedagogik, rehabilitering, habilitering, social omsorg och stödet för att kunna leva ett bra liv med ett livslångt funktionshinder, finns det ingen dokumentera kunskap om. Kunskapen finns enbart hos oss. Därför är era enskilda erfarenheter så viktiga att sammanställa och offentliggöra. Det är min idé med Mullback Bloggar.

Nu börjar en ny mandatperion, ett fyra år långt arbete, för ett bättre samhälle och rättvisare möjligheter för oss neurologiskt funktionshindrade. Följ och delta i kampen på Mullback Bloggar.

 


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)