Skåne backar! Beslutet om Konduktiv Pedagogik i Malmö omprövas

Regionråd Per Einarsson (KD) skriver ikväll att beslutet om att sluta med Konduktiv Pedagogik skjuts upp. Han skriver att de ska in hämta mer fakta i denna fråga.

Så många har kontaktat honom ikväll att Per Einarsson här vill understryka att nämnden inte tagit beslut i frågan om Konduktiv Pedagogik ska finnas kvar i Skåne eller inte.

Han skriver:

– Vad jag förstått av era berättelser jag fått både via telefon och mail så verkar KP vara till stor hjälp, nytta och glädje.

Nämnden för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedel avvaktar med beslut för att inhämta mer fakta

– Den hjälp vi tar in för att få svar är HTA (Health Technology Assessment) Detta för att våra egna verksamheter, t.ex Hab inte ska vara part i det som belyses, skriver Per Einarsson.

Detta är en stor delseger. Vår röst är hörd. Ordförande i beslutande nämnd har förstått att ”KP verkar vara till stor hjälp, nytta och glädje”.

TACK till alla som hjälpt till att ge politikerna denna förståelse. Nu måste vi ge dem tid att arbeta. Inga fler telefonsamtal eller mail behövs. Nu kan vi istället njuta av helgen.

Det finns inte längre något beslut om att KP ska läggas ner i Malmö. Vi har tillsammans visat hur viktigt KP är. Tillsammans är vi starka. När vi nu vet att så många engagerar sig i KP-frågan behöver vi inte oroas oss.

Regionråd Per Einarsson  vet att vi alla är glada att det INTE finns något beslut om att lägga ner KP i Malmö. Och om de i framtiden försöker igen, då vet de att vi är starka tillsammans.

Lars Mullback

Hjälp oss rädda KP i Skåne

Vill du hjälpa oss rädda Konduktiv Pedagogik i Skåne? Skriv till Regionpolitikerna innan tisdag och berätta varför det är viktigt att KP finns i Skåne. Speciellt viktigt är att Regionråd Per Einarsson (KD) får mail från dig innan Tisdag den 25/2 2020. Klockan 09.00 tas frågan upp på nytt. Då är det viktigt att Per förstår vilka konsekvenser beslutet får.

Vill du har hjälp med Adresser, kontakta Lars Mullback här, på sociala medier, via sms 076100100 eller mail lars@mullback.se 

Per Einarsson (KD) Ordförande i Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnd. Den nämnd som beslutat lägga ner KP i Malmö
KP-frågan till högre politisk nivå i Skåne

Efter chockbeskedet att CP-skadade förlorar sin träning i Skåne har Miljöpartiet lyft frågan till Regionråds nivå. De skriver i ett pressmeddelande:

”Med anledning av beslutet att inte förlänga avtalet ställer en rad frågor till ansvarigt regionråd Per Einarsson (KD) på nästa sammanträde i regionfullmäktige den 25 februari.”

– Det verkar osannolikt att Region Skåne kan erbjuda den här träningsmetoden i egen regi. Det är just därför vi har haft avtal med olika externa leverantörer under lång tid. Tyvärr fick vi inget tydligt svar på vad som händer med de personer som idag får hjälp av metoden därför lyfter vi frågan, säger Fredrik Hanell.
Chockbesked i Skåne – Hab vill stänga Move & Walk

Förra veckan beslutade psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne att inte förlänga avtalet om konduktiv pedagogik med Move & Walk i Skåne. Därmed kommer Region Skåne inte längre att erbjuda konduktiv pedagogik.

Jag fick detta chockbeskedet ikväll från Tobias Olsson,  Politisk sekreterare Miljöpartiet i Region Skåne. Jag fick panik över meddelandet. Något måste göras. Han skriver:

Miljöpartiet har reagerat starkt på beslutet och krävde att nämnden skulle säga nej, men fick tyvärr inget gehör.”

Stort tack för informationen.  Men det är en fruktansvärd information som gör att barn och vuxna med CP i Skåne förlorar den enda träning som finns att få. Vi måste förhindra detta tillsammans. Hör av dig till mig, Lars Mullback, om du vill hjälpa till att påverka regionpolitikerna, så de ändrar detta förhastade och felaktiga beslut.

Kontakta mig på lars@mullback.se eller via sociala medier eller här nedan 

Mer info i  Miljöpartiets pressmeddelande som följer här:

Fredrik Hanell (MP), ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och regionfullmäktige.

Region Skåne kommer från och med nästa år inte längre att erbjuda barn och vuxna med cerebral pares träning enligt konduktiv pedagogik hos en extern leverantör. På psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens senaste sammanträde beslutade den styrande Alliansen att spara en miljon kronor genom att inte förlänga det nuvarande avtalet. ”Vi försökte stoppa beslutet, men fick inget gehör överhuvudtaget”, säger Miljöpartiets ledamot Fredrik Hanell.

Under 2020 har Region Skåne sagt ja till 40 ansökningar om konduktiv pedagogik hos en extern utförare i Malmö. Men årets deltagare blir sannolikt de sista. På senaste sammanträdet i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden klubbade M, C, L och KD att inte förlänga avtalet när det går ut vid årsskiftet. Beslutet är del av ett större sparpaket, där den styrande Alliansen sparar 82 miljoner kronor på nämndens verksamheter under 2020.

I handlingarna i nämnden står det: ”Förvaltningen räknar med att årligen kunna sänka kostnaderna för den här behandlingsmetoden med 1 miljon kronor genom att ifrågasätta behovet, då fullgoda alternativ kan erbjudas i den egna verksamheten.”

– Miljöpartiet röstade nej till förslaget att inte förlänga avtalet. Det här riskerar att slå mot en redan utsatt grupp. Vilka de fullgoda alternativen är fick vi inte veta på nämndens sammanträde, säger Fredrik Hanell (MP), ledamot i regionfullmäktige och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för Miljöpartiet.

Konduktiv pedagogik är ett intensivt träningsprogram som i Region Skåne har erbjudits till barn, ungdomar och vuxna med cerebral pares sedan år 2000. Metoden har sitt ursprung i Ungern, men har enligt nämndens handlingar vidareutvecklats till svenska förhållanden och svensk hälso- och sjukvård av den leverantör som Region Skåne idag har avtal med.

– Det verkar osannolikt att Region Skåne kan erbjuda den här träningsmetoden i egen regi. Det är just därför vi har haft avtal med olika externa leverantörer under lång tid. Tyvärr fick vi inget tydligt svar på vad som händer med de personer som idag får hjälp av metoden, säger Fredrik Hanell.

Med anledning av beslutet att inte förlänga avtalet ställer Miljöpartiet en rad frågor till ansvarigt regionråd Per Einarsson (KD) på nästa sammanträde i regionfullmäktige den 25 februari.

– Vi vet att det här är en uppskattad metod hos många som deltar. Det visar de patientenkäter som gjorts. Vi vill veta vilken dialog som förts med brukarorganisationer och brukare och om Alliansstyret är berett att ompröva sitt beslut, säger Fredrik Hanell.

När ärendet var uppe i nämnden framkom att förvaltningen har skickat en fråga till Health Technology Assessment, en del av Region Skåne som utvärderar kunskapsläget kring olika metoder, om evidensen kring konduktiv pedagogik. Något svar har förvaltningen ännu inte fått.

– Det är väldigt märkligt att ta beslut om att inte längre erbjuda konduktiv pedagogik innan utredningen som pågår ens är klar, säger Fredrik Hanell.

Läs Miljöpartiets interpellation samt handlingarna i ärendet från psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden nedan.

FÖR MER INFO, KONTAKTA:

Fredrik Hanell, telefon 070 – 400 71 29

Translate »