Chockbesked i Skåne – Hab vill stänga Move & Walk

Förra veckan beslutade psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne att inte förlänga avtalet om konduktiv pedagogik med Move & Walk i Skåne. Därmed kommer Region Skåne inte längre att erbjuda konduktiv pedagogik.

Jag fick detta chockbeskedet ikväll från Tobias Olsson,  Politisk sekreterare Miljöpartiet i Region Skåne. Jag fick panik över meddelandet. Något måste göras. Han skriver:

Miljöpartiet har reagerat starkt på beslutet och krävde att nämnden skulle säga nej, men fick tyvärr inget gehör.”

Stort tack för informationen.  Men det är en fruktansvärd information som gör att barn och vuxna med CP i Skåne förlorar den enda träning som finns att få. Vi måste förhindra detta tillsammans. Hör av dig till mig, Lars Mullback, om du vill hjälpa till att påverka regionpolitikerna, så de ändrar detta förhastade och felaktiga beslut.

Kontakta mig på lars@mullback.se eller via sociala medier eller här nedan 

Mer info i  Miljöpartiets pressmeddelande som följer här:

Fredrik Hanell (MP), ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och regionfullmäktige.

Region Skåne kommer från och med nästa år inte längre att erbjuda barn och vuxna med cerebral pares träning enligt konduktiv pedagogik hos en extern leverantör. På psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens senaste sammanträde beslutade den styrande Alliansen att spara en miljon kronor genom att inte förlänga det nuvarande avtalet. ”Vi försökte stoppa beslutet, men fick inget gehör överhuvudtaget”, säger Miljöpartiets ledamot Fredrik Hanell.

Under 2020 har Region Skåne sagt ja till 40 ansökningar om konduktiv pedagogik hos en extern utförare i Malmö. Men årets deltagare blir sannolikt de sista. På senaste sammanträdet i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden klubbade M, C, L och KD att inte förlänga avtalet när det går ut vid årsskiftet. Beslutet är del av ett större sparpaket, där den styrande Alliansen sparar 82 miljoner kronor på nämndens verksamheter under 2020.

I handlingarna i nämnden står det: ”Förvaltningen räknar med att årligen kunna sänka kostnaderna för den här behandlingsmetoden med 1 miljon kronor genom att ifrågasätta behovet, då fullgoda alternativ kan erbjudas i den egna verksamheten.”

– Miljöpartiet röstade nej till förslaget att inte förlänga avtalet. Det här riskerar att slå mot en redan utsatt grupp. Vilka de fullgoda alternativen är fick vi inte veta på nämndens sammanträde, säger Fredrik Hanell (MP), ledamot i regionfullmäktige och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för Miljöpartiet.

Konduktiv pedagogik är ett intensivt träningsprogram som i Region Skåne har erbjudits till barn, ungdomar och vuxna med cerebral pares sedan år 2000. Metoden har sitt ursprung i Ungern, men har enligt nämndens handlingar vidareutvecklats till svenska förhållanden och svensk hälso- och sjukvård av den leverantör som Region Skåne idag har avtal med.

– Det verkar osannolikt att Region Skåne kan erbjuda den här träningsmetoden i egen regi. Det är just därför vi har haft avtal med olika externa leverantörer under lång tid. Tyvärr fick vi inget tydligt svar på vad som händer med de personer som idag får hjälp av metoden, säger Fredrik Hanell.

Med anledning av beslutet att inte förlänga avtalet ställer Miljöpartiet en rad frågor till ansvarigt regionråd Per Einarsson (KD) på nästa sammanträde i regionfullmäktige den 25 februari.

– Vi vet att det här är en uppskattad metod hos många som deltar. Det visar de patientenkäter som gjorts. Vi vill veta vilken dialog som förts med brukarorganisationer och brukare och om Alliansstyret är berett att ompröva sitt beslut, säger Fredrik Hanell.

När ärendet var uppe i nämnden framkom att förvaltningen har skickat en fråga till Health Technology Assessment, en del av Region Skåne som utvärderar kunskapsläget kring olika metoder, om evidensen kring konduktiv pedagogik. Något svar har förvaltningen ännu inte fått.

– Det är väldigt märkligt att ta beslut om att inte längre erbjuda konduktiv pedagogik innan utredningen som pågår ens är klar, säger Fredrik Hanell.

Läs Miljöpartiets interpellation samt handlingarna i ärendet från psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden nedan.

FÖR MER INFO, KONTAKTA:

Fredrik Hanell, telefon 070 – 400 71 29

Varför vuxna rörelsehindrade behöver träna, läsa deras egna kommentarer

öppet brevSkriv under. stöd alla rätt att röra sig.

Här är en länk till namninsamlingen. Skriv under och sprid gärna vidare:
Här är några kommentarer från dem som redan skrivit under namninsamlingen:
Johan Lindh, Lidköping
Vår dotter behöver möjlighet till KP även nu när hon fyllt 20, KP har hjälpt otroligt mycket och det måste finnas möjlighet för henne att fortsätta utvecklas med den träningen.
Anonym, Vårgårda
Jag har en lillasyster som jag sett mår så mycket bättre under dem veckorna hon är och tränar. Det stärker inte bara deras kroppar utan dem blir peppade på och får ett högre självförtroende och självkänsla.
Anneli Bergsviker, Karlsborg
Jag har arbetat inom den konduktvia pedagogiken och sett hur viktig och ibland riktigt livsomvandlande denna träning är för personer med cpskada/neurologisk skada. Jag har nu en kroppsskada och får utan vidare tillgång till 3 månaders sjukgymnastik. Det är enkelt för mig. Jag har en övergående skada. Med en neurologisk skada måste man ha regelbunden hjälp för att kunna skydda sin kropp, må bättre i vardagen, slippa värk felställningar och sämre livsförhållanden samt kunna öka sin livskvalitet.
Rita Tóth, Göteborg
Jag skriver under för att jag VET att CP-skadan inte försvinner pga. att man plötsligt blivit vuxen. Den skadan finns kvar hela livet! Konduktiv Pedagogik hjälper CP-skadade att lära sig olika funktioner för ett mer självständigt och njutbart liv. Låt även vuxna ta del av detta!
Anonym Örebro-bekant till vuxen tränande från Göteborg
Jag tycker det är för djävligt rent ut sagt! Jag känner Amanda o vet hur hon o hennes familj kämpar o gör allt för att hon ska få bra o mycket träning som hon behöver o ett bra o rikt liv, o de gör ett fantastiskt jobb!! Meen det är inte rätt!!! De får bekosta mycket själva! Alla har inte den möjligheten heller!
Över 100 underskrifter första dygnet!
Julia har varit med och startat denna namninsamling. Förra året lyckades hon för politikerna i Stockholm att införa KP-träning som en rättighet för alla vuxna. Hon vet att politikerna lyssnar, om många står bakom.
Julia har varit med och startat denna namninsamling. Förra året lyckades hon få politikerna i Stockholm att införa KP-träning som en rättighet för alla vuxna. Hon vet att politikerna lyssnar, om många står bakom. Skriv under.

Över 100 underskrifter första dygnet! Stöd vuxnas rätt till träning.

Här är en länk till namninsamlingen. Skriv under och sprid gärna vidare:
Här är några kommentarer från dem som redan skrivit under namninsamlingen:
”De senaste 20 åren har jag arbetat med att minska funktionshinder och Konduktiv Pedagogik är den bästa formen av rehabilitering/träning för att öka livskvaliteten hos drabbade. Politikerna i VG-regionen skadar med sitt beslut de personer jag försöker hjälpa. KP borde vara en rättighet för personer med rörelsehinder, att inte tillgodose detta behov drabbar samhället i stort och försvårar för dessa medborgare att leva ett värdigt liv” / Fredrik Lundqvist
”Jag är personlig assistent till en vuxen brukare som är i stort behov av konduktiv pedagogik, hon har gjort stora framsteg via KP, när hon tränat andra intensiv träning har hon inte utvecklats” /Farzana Naim
”Jag är i stort behov av KP, min kropp utvecklas enormt mycket tack vare kp tillskillnad från vanlig intensiv träning där ja inte utvecklas något. Vanlig intensiv träning har inte den kunskap som jag behöver.” / Z
Skriv under – vuxna plötsligt utan träning
Om Amanda bott i Stockholm eller Malmö hade hon fått träna på landstinget bekostnad. Hon bor i Västra Götaland. Därför får hon betala att själv.
Om Amanda bott i Stockholm eller Malmö hade hon fått träna på landstinget bekostnad. Hon bor i Västra Götaland. Därför får hon betala allt själv.

Vuxna CP-skapade har fått nog. Skriv under deras namninsamling. Det kan rädda deras träning.

Under rubriken: ”Upprop mot förlorad vård, KP-träning”, skriver de:

Utan Konduktiv Pedagogik går våra kroppar ska gå sönder.

Vi kräver att Västra Götaland-Regionen åter igen upphandlar Konduktiv Pedagogik även för neurologiskt skadade över 19 år och att denna rätt ska gälla i HELA Sverige, som det redan gör för barn.

Minst 4 veckor Konduktiv Pedagogik per år

Öppenvård via egenremiss

En enad handikapprörelse har krävt Konduktiv Pedagogik för vuxna sedan 2013.VGR, i brev till politikerna. Istället för att stödja målgruppen, har tjänstemännnen i Västra Götaland tagit bort Konduktiv Pedagogik för vuxna, TROTS att politikernas beslut om fortsatt avtal. Denna behandling har vi alltid fått förut och vi behöver verkligen den för att orka arbeta och leva med våra rörelsehinder. Nu står vi helt utan behandling.

Vi som startat uppropet är
Julia Renström, Edde Piper, Maria Andersson, Lars Mullback, Annika Nelander och Monica Sögaard

Skriv under genom att skicka LÄNK TILL UPPROPET: www.skrivunder.com/kpivgr

Mullback Bloggar kommer följa hur detta går.

Bakgrund LÄS MER

Stötta Blekinge – skriv under deras upprop

kartaSedan 2011 har föräldrarna i Blekinge kämpat för att få behålla rätten till konduktiv pedagogik. Habilitering har upprepade gången försökt dra in anslagen trots högljudda protester. Varje gång har politikerna lyssnat och när de förstått hur livsavgörande målgruppen upplever denna behandling har tjänstemännens nedläggningsförslag förkastats. Politiker har gått emot sinaexperteroch hörsamma patienternas behov.

Nu är det dags igen. Tjänstemännen tycks helt okänsliga för behoven hos den målgrupp de är anställda för att hjälpas. Åter finns risk att konduktiv pedagogik stryks som möjlighet för boende i Blekinge.

Tränande och anhöriga i Blekinge har skrivit ett upprop, som ska överlämnas till politiker inför beslut den 18 februari 2016, för att rädda kvar rätten att välja en behandling som är nödvändig för dem. Stöd deras rätt till Konduktiv Pedagogik genom att skriva under på länk: http://www.skrivunder.com/konduktivpedagogik

 

Ny skandal på gång i Stockholm – Läs Julia Renströms debattartikel
Julia Renström
Julia Renström

En intensiv och kraftfull protestvåg utlöstes hösten 2012, när  Stockholms läns landsting beslutade att inte längre erbjuda Konduktiv Pedagogik (KP) till barn med CP-skador. Denna långa kampanj slutade med barnens seger och i oktober 2014 firade RBU-Stockholm och Move & Walk att KP finns kvar i huvudstadsregionen.

Flera av de barn som själva var med och demonstrerade 2012 står nu åter utan konduktiv pedagogik. Varför? De har blivit för gamla. I Stockholm får bara barn träna till de är 19 år. Som vuxen neurologiskt funktionshindrad får man ingen träning alls. Det är skandal tycker Julia Renström, en av de protesterande barnen som nu blivit vuxen och därmed har förlorat all den träning som är så viktig för att hon ska kunna vara aktiv i vardagen.

I dag kommer nya numret av Rörelse ut, RBUs tidning. Där skriver Julia en upprörd debattartikel. Läs debattartikeln under bilden.

Debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATT ARTIKEL

Text julia Renström

Konduktiv Pedagogik för alla-oavsett ålder

Idag får en vuxen enligt uppgift betala 26800 kr för en fyraveckorsperiod hos Move&Walk. Det är för många människor en orimlig summa. En förändring krävs snarast! Man ska inte känna att ens möjlighet till utveckling begränsas av ekonomiska skäl!

Konduktiv Pedagogik är en metod som hjälper neurologiskt skadade personer till ett självständigare liv. Idag har barn och ungdomar från 0-19 år möjlighet att träna på samhällets bekostnad vilket innebär att Stockholms läns landsting står för kostnaderna. Sedan blir det väldigt dyrt. Vuxna får enligt uppgift betala 26800 kr för en fyraveckorsperiod. Träningen är mycket effektiv och nödvändig för att uppnå maximal självständighet. Jag har till exempel lärt mig att förflytta mig mycket bättre genom metoden. Många, framförallt funktionshindrade med låga inkomster, har inte råd att betala en så skyhög summa som 26800 kr. Behovet av träning kvarstår även som vuxen. Jag har därför startat en Facebook-grupp och en petition, båda med namnet ”Vuxnas rätt till Konduktiv Pedagogik.” Syftet med petitionen är att i ett senare skede visa upp den och på så sett kunna påverka politikerna till att bekosta träning till vuxna eller i vart fall att den ingår i högkostnadsskyddet. Om du vill skriva under så hittar du petitionen på skrivunder.com. Skriv petitionens namn i sökrutan och skriv sedan under.


 

Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Uppmaning till habiliteringschef Jan Hultbäck i Värmland: Vi vill ha KP efter behov!
Jan Hultbäck
habiliteringschef Jan Hultbäck Foto: sr.se

I måndags fick vi Äntligen svar från habiliteringschef Jan Hultbäck, se tidigare inlägg. Han beräknar att upphandlingen av Konduktiv Pedagogik i Värlmands läns landsting ska komma ut under våren.

Vad betyder då detta?

Efter att upphandlingen kommit ut brukar det ta ytterligare några månader. De som bedriver Konduktiv Pedagogik ska skicka in anbud. Dessa anbud ska granskas och godkännas och först därefter träder de kraft på ett utsatt datum. Därefter kan målgruppen äntligen ansöka om att få träning.

Beredning av förfrågningsunderlag

Det viktigaste arbetet sker just nu innan upphandlingen kommit ut, när tjänstemännen utformar upphandlingsunderlaget, det så kallade förfrågningsunderlaget. Det är här det avgörs, svart på vitt, hur mycket träning var och en får, begränsningar i omfattning och vilka diagnoser upphandlingen det ska gälla.

Naturligtvis beror förfrågningsunderlagets utformning också på vilka direktiv politikerna gett. Men oftast är politikernas direktiv mycket generella.

Att Konduktiv Pedagogik ska erbjudas 4 veckor per år, generellt utan hänsyn till behov, är inget politikerna hittat på. Det är ingen regel som är skriven på stentavlor. Så länge det inte finns exakta direktiv från politiskt håll, går det att påverka hur tjänstemännen utformar det förfrågningsunderlag, som reglerar upphandlingen, även vad gäller målgrupp och omfattning.

Därför vore det viktigt att veta vilka direktiv politikerna gett.

Konduktiv Pedagogik efter behov, istället för 4 veckor om året, borde vara en självklarhet och detta mål är värt att slåss för, ända in i kaklet.

Nytt brev

Därför skrev jag ett nytt brev till den tjänsteman som ansvarar för att förfrågningsunderlaget utformas rättvist och medicinskt korrekt.

Mail till habiliteringschef Jan Hultbäck den 17 feb 2015:

Tack för detta klarläggande. (läs Jans tidigare svar genom att klicka på länken)

Jag är dock mycket intresserad av att få se, och publicera, det beslut och de direktiv som givits från politiskt håll.

Särskilt önskar jag kommentar / återkoppling vad gäller följande frågor:

1. Vilken målgrupp kommer ni rikta er till; Alla åldrar, specificeras diagnosgrupper?

2. Omfattning. Kommer träningen erbjudas efter behov eller enligt en schablon?

3. Vem bedömer behov och lämpligt, habiliteringen, primärvården eller utföraren? De avtal som fungerar bäst bedömer utföraren behov och lämplighet

4. Kommer remiss krävas (från specialist eller allmänläkare).

Dessa frågor är mycket viktiga för målgruppen. De har inte engagerat sig för ett avtal vilket som helst. Målgrupp och att träningen kommer erbjudas efter behov, är nyckelfrågor, som egentligen deras kamp handlar om.

Att erbjuda en schablon om 4 veckor om året, har inget med sjukvård att göra. Sjukvård MÅSTE erbjudas efter behov. Därför är det så viktigt för oss att få reda på utifrån vilka direktiv förfrågnigsunderlaget inför upphandlingen ska utformas. När upphandlingen redan är ute, kan ju inga korrigeringar ske och föräldrarnas synpunkter får vänta till avtalsperiodens slut.

Hopp om ny återkoppling.

MVH

Lars Mullback

När förfrågningsunderlaget är klart ska politikerna godkänna det innan upphandlingen kommer ut och anbjudsgivarna kan skicka in sina anbud. Det är alltså mycket viktigt att politikerna för reda på att

  • Målgruppen ska vara alla neurologiska funktionshinder eller liknande som vill ha och kan tillgodogöra sig konduktiv pedagogik
  • Omfattning, behandlingsperiodens längd och intervall ska avgöras av behandlande conductor

Ni kan läsa om hur kampen för att få Konduktiv Pedagogik i Värmland har gått till  på mullback.me genom att klicka på kategori Värmland. Det är fantastiskt att en liten föräldragrupp kunde få landstinget att lyssna och agera. Det tog knappt ett år.

Cirka 65 % av landets CP-skadade barn har numer tillgång till Konduktiv Pedagogik. Mullback Bloggar fortsätter under 2015 kampen för att alla som vill och behöver ska få tillgång till KP. Men Mullback Bloggar kan inte göra något ensam, bara hjälpa er som orkar kämpa.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:
Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.
Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter
Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.
Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)
Svar från habiliteringschef Jan Hultbäck i Värmland
Jan Hultbäck
habiliteringschef Jan Hultbäck Foto: sr.se

Värlmands läns landstings politiker beslutade i december 2014  att upphandla Konduktiv Pedagogik efter en mycket välorganiserad kampanj av  viljestarka föräldrars högljudda kamp. I förra veckan skrev  Mullback Bloggar till  habiliteringschef Jan Hultbäck och frågade var ärendet tagit vägen. Se tidigare inlägg. Mailet till Jan Hultbäck skickades också  för kännedom till berörda politiker.

Redan den 12 februari kom detta svar från habiliteringschefen i Värlmlands läns landsting, Jan Hultbäck

Hej Lars
Vi har under året som gått gjort en utredning som hanterades i Landstingsstyrelsen i december. I arbetet med rapporten har vi haft ett gott engagemang från föräldrar som var utsedda som brukarföreträdare. I korthet kan man sammanfatta att rapporten bland annat kom fram till att intensiv behandling bör i större omfattning erbjudas och då specifikt konduktiv pedagogik.
Eftersom landstinget inte har nån sån verksamhet så skall den då upphandlas av extern aktör vilket också utredningen föreslår. Ett sånt arbete är påbörjat och det är då en upphandling enl LOU. Jag räknar med att ha avtal klart under våren.
Mvh
Janne Hultbäck
Divisionschef HHR
Landstinget i Värmland

Det ser alltså ut som om Konduktiv Pedagogik ska bli ett lika självklart komplement till habiliteringen i Värmland, som det sedan årtionden redan är i stora delar av övriga Sverige.

Ni kan läsa om hur kampen för att få Konduktiv Pedagogik i Värmland har gått till  på mullback.me genom att klicka på kategori Värmland. Det är fantastiskt att en liten föräldragrupp kunde få landstinget att lyssna och agera. Det tog knappt ett år.

 

 

Cirka 65 % av landets CP-skadade barn har numer tillgång till Konduktiv Pedagogik. Mullback Bloggar fortsätter under 2015 kampen för att alla som vill och behöver ska få tillgång till KP. Men Mullback Bloggar kan inte göra något ensam, bara hjälpa er som orkar kämpa.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:
Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.
Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter
Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.
Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)
Tyst från Värmland
Jan Hultbäck
habiliteringschef Jan Hultbäck Foto: sr.se

Den 7 januari hade  Mullback Bloggar glädjen att informera om att Värlmlands läns landstings politiker i december 2014 beslutat upphandla Konduktiv Pedagogik efter en mycket välorganiserad kampanj av  viljestarka föräldrars högljudda kamp.

Efter det inlägget har flera personer hört av sig och undrat var upphandlingen tagit vägen, när de kan börja söka träning, vem som har rätt till det, hur ofta och hur allt ska gå till.

För att kunna svara föräldrar och anhöriga som undrar, skrev jag ett maiö den 27 januari till habiliteringschef Jan Hultbäck och frågade:

Till habiliteringschef Jan Hultbäck, Värlmlands läns landsting

Hej

Jag såg en liten notis innan jul :
”Styrelsen beslutade också att godkänna en rapport som innehåller en tydlig inriktning om att fortsatt arbete ska ske i landstinget för att införa konduktiv pedagogik och intensiv träning för barn med behov av det.”

Vad betyder detta?

Finns det något beslutsunderlag / direktiv som är offentliga, som Mullback Blogger kan få tillgång till?

Vad är dina tankar / Intentioner / tidspersektiv i detta ärende ?

Jan Hultbäck är den tjänsteman som har till uppgift att se till att politikernas beslut blir förverkligade. Tyvärr har Mullback Bloggar fortfarande inte fått något svara.

Den var ju föräldrarnas engagemang, som fick politikerna att besluta om att en upphandling skulle ske. Det borde då vara självklart att dessa föräldrar också får insyn i utformningen av själva upphandlingen. Vem som får sök, vem ska bestämma om du får träna och hur ofta? Detta är avgörande frågor som är grunden till föräldranas kamp.

Vi hoppas på ett snabbt svar från Jan Hultbäck och att handläggningen av detta ärende blir så prioriterat som det har utlovats från politiskt håll. Allt för att Konduktiv Pedagogik ska bli ett lika självklart komplement till habiliteringen i Värmland, som det sedan årtionden redan är i stora delar av övriga Sverige.

Ni kan lösen om hur kampen för att få Konduktiv Pedagogik i Värmland har gått till  på mullback.me genom att klicka på kategori Värmland. Det är fantastiskt att en liten föräldragrupp kunde få landstinget att lyssna och agera. Det tog knappt ett år. Den 10 december fick föräldrarna det glädjande beskedet genom denna lilla tidningsnotis:

 

Beslutnotis

Cirka 65 % av landets CP-skadade barn har numer tillgång till Konduktiv Pedagogik. Mullback Bloggar fortsätter under 2015 kampen för att alla som vill och behöver ska få tillgång till KP. Men Mullback Bloggar kan inte göra något ensam, bara hjälpa er som orkar kämpa.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:
Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.
Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter
Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.
Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)
VENKE från Halland – Jag och min gosse var nära att mista livet – Sedan har det bara gått framåt

vapenVi väntar på besked om vem som har rätt till Konduktiv Pedagogik i Halland. När man läser detta stark brev från Venke, mamma till en CP-skadad pojke, förstår man hur viktig frågan är förden lilla grupp det berör

LÄS VENKES BREV
detta skrev jag hösten 2013.

Min gosse och familj har hamnat i en svår och kännslofylld situation.

Efter det att vår andra son kom till världen har världen rasat samtidigt som den har blivit mer betydelsefull.

Efter en mycket svår komplikation vid förlossningen var både, han fick svår syrebrist då hela min livmoder brast. Jag kan/bör inte få fler barn vilket är enormt sorgligt, och en känsla av mist kvinnlighet…

Vår son har fått skador i hjärnan och är långt efter i sin motoriska utveckling, han är snart 2 år och kan jämföras med en 5-6 månaders baby i sin motoriska utveckling. Hans cp-skada gör att hela vårat liv är förändrat, hanns liv är och kommer bli en kamp för all framtid.

Vi bor utanför Våxtorp alltså hör vi till Laholms kommun och Hallands Landsting. Vilgot är inskriven i habiliteringen i Halmstad där han undersöks, badar, gör cpup (stelhets-mätningar) och får träningsschema och hjälpmedel.

Vissa landsting kombinerar detta med en metod som kallas petö-metoden/konduktiv pedagogik. Detta är en ungersk metod från 40-talet, konduktorerna som arbetar med detta är utbildade i 4 år på högskola om neurologiska sjukdomar och skador. Vi, jag och Vilgots pappa, ser dom som specialister i sammanhanget. Man försöker lära patienterna att nå så långt de kan med hänsyn till deras egna gränser. Skadan kommer ju aldrig försvinna men de menar att man har stora möjligheter att lära hjärnan använda andra vägar för att få en mer viljestyrd kropp.

Med sånger ramsor och lekar kan man få barn att lära sig olika rörelser tillsammans med just dessa ramsor och sånger. Man har redskap och ett kunnande om hur man på bästa sätt tränar fram en riktigare rörelse. De kan i vilken ordning man använder vilka muskler när man tex ska kamma sig, tvätta sig, klä sig, sitta, stå, eller gå. Hur man har störst möjlighet att lära sig sitta och stå i balans. Barnens närmaste är med och man går noga igenom precis hur de ska tränas i hemmet efteråt, alla ska göra likadant.

Tyvärr stödjer Hallands Landsting inte mer än två barn per år till att kunna få denna träningen, om man inte betalar själv förstås. Det handlar om ca 70000 kronor per år, det är mycket pengar för en vanlig familj utan höga inkomster, och nu när Vilgot tar så mycket tid jobbar man dessutom mindre.

Vi vet inte riktigt var vi ska vända oss, Vi måste få hjälp ekonomiskt för att sonen ska få hjälp till bästa möjliga framtid, synd men sant.

Tänk vad viktigt för honom, oss och samhället. Kanske kunde han klara sig med mindre assistans, färre hjälpmedel och sjukhusbesök. Kanske kunde han även jobba!! Framtiden är oviss. ingen vet hur mycket han kommer att klara av. Men vi vill såklart hjälpa honom till ett så bra liv som möjligt!!!

idag, september 2014

Förra hösten, i oktober förra året köpte vi två veckors kp träning i Malmö för våra egna pengar. Vi var glada över att det motsvarade våra förväntningar och mer därtill. Redan andra och sista veckan hade han börjat sitta och vilja sitta. Vi började träna mycket balans och sittande på ett nytt sätt, med mindre stöd. Vi returnerade två olika sitthjälpmedel till hab när vi kom hem, eftersom vi förstärkte hela hans kroppsspänning med att ha så mycket stöd och att ha honom fastspänd och inte räcka fram.

Sedan har det bara gått framåt. Vilgot fick snabbt bättre balans och blev medveten om vad som är upp och ner, hit och dit. Genom att se till att Vilgot var rak och såg världen rakt, lockar vi fram ett bättre balanssinne hos Vilgot.

Vi ställde frågor och krav på habiliteringen, mailade habchefen och försökte visa på filmer hur duktig han blivit. Tyvärr fick vi bara korta svar tillbaka, skrev att han skickade filmerna och mailet vidare till teamet. De hade redan sett skillnaden, men de kunde och fick inte göra mer än att sätta oss o kön för kp-träning 2014. så fick vi se om Vilgot var en av de prioriterade barnen, troligen inte när han var så liten sa de…

Och så hänvisade de mig tillbaka till habchefen om jag hade önskemål och åsikter, men det hjälpte inte. Han skickade bara mitt mail tillbaka till teamet igen !

Jag skrev brev till 2 fonder i hopp om att kunna få lite pengar därifrån. Det gick en liten tid och vi fick veta att Vilgot blivit en av de prioriterade barnen för landstinget Halland! Vi bokade en månads träning på m&w i Malmö och var där redan i februari.

Efter ett tag fick vi svar från fonderna och vi fick bidrag från båda!! fantastiskt!! det gav oss möjlighet att få boendet betalt under träningarna och ytterligare en träningsperiod som nu är bokad till november, oxå i Malmö.

Så all tid och all oro och fighting har gett oss något. Ett år med två månaders träning, precis som man rekommenderar.

I februari, när vi var och tränade kan jag säga att Vilgot redan fått ett bättre sittande, både på golvet och på pall, på pallen satt han redan lite själv.

Under träningen blev han starkare och blev mer medveten om sin kropp. Vi lärde oss fler lekar och ramsor som vi använder oss av hemma, han kommunicerar även mer, även om det är bara joller, och egna ljud, har han utvekats mycket, använder rösten pekar och visar.

Nu sitter han utan stöd både på pall och på golvet. Han är rädd att han ska ramla så vi får fortfarande vara med och lura bort oron med diverse makaronskålar, instrument, leksaker och ramsor.

Han är rakare och stadigare, stark i sittandet, ståendet och gåendet.

Han kräver mer och mer, han har upptäkt hur mycket kul man kan hitta på.
Vi hoppas att vi kan lägga ännu mer fokus på honom, och slippa oron och sökandet efter pengar till kp i framtiden. Tyvärr tar det mycket av den värdefulla tid man har ”över” efter familj, arbete och hus. Detta borde bara en självklarhet för alla som behöver det.
Venke m familj
Våxtorp

Mullback bloggar undrar vilka regler som gäller i Halland. Om förvaltningen inte kan svara, får frågan ställas till politikerna.


Gillar du detta inlägget?
 Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan 

Följa mig på Twitter

Eller skriva in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

Translate »