Skåne backar! Beslutet om Konduktiv Pedagogik i Malmö omprövas

Regionråd Per Einarsson (KD) skriver ikväll att beslutet om att sluta med Konduktiv Pedagogik skjuts upp. Han skriver att de ska in hämta mer fakta i denna fråga.

Så många har kontaktat honom ikväll att Per Einarsson här vill understryka att nämnden inte tagit beslut i frågan om Konduktiv Pedagogik ska finnas kvar i Skåne eller inte.

Han skriver:

– Vad jag förstått av era berättelser jag fått både via telefon och mail så verkar KP vara till stor hjälp, nytta och glädje.

Nämnden för psykiatri-, habilitering- och hjälpmedel avvaktar med beslut för att inhämta mer fakta

– Den hjälp vi tar in för att få svar är HTA (Health Technology Assessment) Detta för att våra egna verksamheter, t.ex Hab inte ska vara part i det som belyses, skriver Per Einarsson.

Detta är en stor delseger. Vår röst är hörd. Ordförande i beslutande nämnd har förstått att ”KP verkar vara till stor hjälp, nytta och glädje”.

TACK till alla som hjälpt till att ge politikerna denna förståelse. Nu måste vi ge dem tid att arbeta. Inga fler telefonsamtal eller mail behövs. Nu kan vi istället njuta av helgen.

Det finns inte längre något beslut om att KP ska läggas ner i Malmö. Vi har tillsammans visat hur viktigt KP är. Tillsammans är vi starka. När vi nu vet att så många engagerar sig i KP-frågan behöver vi inte oroas oss.

Regionråd Per Einarsson  vet att vi alla är glada att det INTE finns något beslut om att lägga ner KP i Malmö. Och om de i framtiden försöker igen, då vet de att vi är starka tillsammans.

Lars Mullback