VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker NYA MODERATERNA

M ArbetarpartietVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG NYA MODERATERNA

Lisbeth Boëthius är Moderat och ledamot kommunfullmäktige i Göteborg. I denna filmsnutt på knappt 3 minuter sammanfattar hon Nya Moderaternas syn på funktionshinderfrågor. De betonar rätt till arbete, rätten att välja och eget inflytande över insatserna.

SE FILMKLIPPET

NYA MODERATERNAS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”SÅ TYCKER VI” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela M politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning
Alla ska ha möjligheten att delta i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska ges ett utbud av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel som är varierat och anpassat för att möta de individuella behov som personen har.

Funktionsnedsättning
Alla ska ha möjligheten att delta i samhället utifrån sina individuella förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska ges ett utbud av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel som är varierat och anpassat för att möta de individuella behov som personen har.

Eget arbete ger gemenskap och skapar en känsla av att vara behövd, samtidigt som det ger egenmakt ge­nom en egen inkomst och lägger grunden för hela samhällsekonomin. När det gäller dem som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar som ger möjlighet till gemenskap och berikar vardagen.

Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)