Blekinge – Missförhållanden inom habiliteringen ska diskuteras i Hälso- och Sjukvårdsnämnd

datorUnder våren har Mullback Bloggar presenterat en rad inlägg om hur habiliteringens patienter i Blekinge känner sig motarbetade, då de väljer att komplettera habiliteringen insatser med Konduktiv Pedagogik, en behandling som erbjuds inom landstingets budget.

I inläggen har också ett flertal konkreta exempel framkommit på hur habiliteringsförvaltningen försvårar genomförandet av den politiska intentionen och även beslut, fattade i demokratisk ordning.

Bland annat var den politiska viljan att Konduktiv Pedagogik skulle handläggas av habiliteringen, för att underlätta för patienten. I stället tog habiliteringsförvaltninggen tillfället i akt, att försvåra för och trakassera de patienter som ville ha Konduktiv Pedagogik, Se länk; föräldrarnas protestbrev.

Om detta brev ledde till att förvaltningens patientmobbning har börjat redas ut, vet jag inte. I alla fall ledde brevet till att habiliteringen fråntogs det administrativa ansvaret över förvaltningen av Konduktiv Pedagogik i det nya avtalet som gäller från 1 mars 2014.

Någon i habiliteringsledningen tycks ha tagit mycket illa vid sig, av att ha förlorat makten över vilka patienter som ska beviljas Konduktiv Pedagogik i Länet, för utan den politiska ledningens kännedom och mot den politiska viljan har avtalstexten ändrats, så att ett 10-tal mycket svårt skadade barn och vuxna förlorat sin rätt till behandling. Se länkar: Inget riksavtal och Svar från Moderaterna och Svar från Socialdemokraterna

I morgon, torsdag den 26 juni 2014, ska  i hälso-och sjukvårdsnämnden i Blekinge ha sammanträde. Inför mötet har Anders Lund (M), 2.e vice ordförande, lämnat en skriftlig fråga till ordförande Per-Ola Mattsson (S) för att ärendet säkert ska komma upp på agendan.

Jag hoppas naturligtvis att morgondagens sammanträde leder till att rikavtalskopplingen åter skrivs in i avtalet, i synnerhet då det inte kostar ett öre för Blekinge landsting. Men jag hoppas också att förvaltningens inställning mot sin egen patientgrupp utreds.

Jag har bara offentliggjort de missnöjda patienternas upplevelser på Mullback Bloggar och försökt presentera konkreta exempel för att belysa detta missnöje. Mycket kritik har riktats mot habiliteringschef Maj-Lis Olsson. Läser man inläggen kan man säkert få intrycket att hon står bakom alla oegentligheter inom Blekinge habilitering och att det är hon som är hjärnan bakom detta maktmissbruk.

Jag vill dock understryka att jag har inte några som helst bevis på att det skulle vara så. Det kan lika gärna vara någon annan som strukit riksavtalskopplingen och det kan finnas naturliga orsaker till att föräldrarna inte fått remiss utan upprepat tjat.

Men INGEN från habiliteringen har bemött föräldrarnas kritik, förklarat orsakerna eller bett om ursäkt. Det har inte ens den utpekade habiliteringschefen Maj-Lis Olsson gjort. Om detta beror på att föräldrarnas anklagelser är berättigade, eller om det har andra orsaker, vet jag inte.

Att ingen bemöter kritiken kan ju också vara ett tydligt bevis på att kritiken är berättigad, i synnerhet då den politiska ledningen gång efter gång tvingats gripa in och korrigera de missförhållanden inom habiterinmgsförvaltningen, som målgruppen offentliggjort. Att samma kritik mot samma habiliteringschef upprepas år efter år, 2011 – 2014, borde leda till åtgärd eller åtminstone utredning.

Mullback Bloggar ser fram emot en rapport från någon som deltar på hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde i morgon.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.