Stötta Blekinge – skriv under deras upprop

kartaSedan 2011 har föräldrarna i Blekinge kämpat för att få behålla rätten till konduktiv pedagogik. Habilitering har upprepade gången försökt dra in anslagen trots högljudda protester. Varje gång har politikerna lyssnat och när de förstått hur livsavgörande målgruppen upplever denna behandling har tjänstemännens nedläggningsförslag förkastats. Politiker har gått emot sinaexperteroch hörsamma patienternas behov.

Nu är det dags igen. Tjänstemännen tycks helt okänsliga för behoven hos den målgrupp de är anställda för att hjälpas. Åter finns risk att konduktiv pedagogik stryks som möjlighet för boende i Blekinge.

Tränande och anhöriga i Blekinge har skrivit ett upprop, som ska överlämnas till politiker inför beslut den 18 februari 2016, för att rädda kvar rätten att välja en behandling som är nödvändig för dem. Stöd deras rätt till Konduktiv Pedagogik genom att skriva under på länk: http://www.skrivunder.com/konduktivpedagogik

 

Blekinge – Missförhållanden inom habiliteringen ska diskuteras i Hälso- och Sjukvårdsnämnd

datorUnder våren har Mullback Bloggar presenterat en rad inlägg om hur habiliteringens patienter i Blekinge känner sig motarbetade, då de väljer att komplettera habiliteringen insatser med Konduktiv Pedagogik, en behandling som erbjuds inom landstingets budget.

I inläggen har också ett flertal konkreta exempel framkommit på hur habiliteringsförvaltningen försvårar genomförandet av den politiska intentionen och även beslut, fattade i demokratisk ordning.

Bland annat var den politiska viljan att Konduktiv Pedagogik skulle handläggas av habiliteringen, för att underlätta för patienten. I stället tog habiliteringsförvaltninggen tillfället i akt, att försvåra för och trakassera de patienter som ville ha Konduktiv Pedagogik, Se länk; föräldrarnas protestbrev.

Om detta brev ledde till att förvaltningens patientmobbning har börjat redas ut, vet jag inte. I alla fall ledde brevet till att habiliteringen fråntogs det administrativa ansvaret över förvaltningen av Konduktiv Pedagogik i det nya avtalet som gäller från 1 mars 2014.

Någon i habiliteringsledningen tycks ha tagit mycket illa vid sig, av att ha förlorat makten över vilka patienter som ska beviljas Konduktiv Pedagogik i Länet, för utan den politiska ledningens kännedom och mot den politiska viljan har avtalstexten ändrats, så att ett 10-tal mycket svårt skadade barn och vuxna förlorat sin rätt till behandling. Se länkar: Inget riksavtal och Svar från Moderaterna och Svar från Socialdemokraterna

I morgon, torsdag den 26 juni 2014, ska  i hälso-och sjukvårdsnämnden i Blekinge ha sammanträde. Inför mötet har Anders Lund (M), 2.e vice ordförande, lämnat en skriftlig fråga till ordförande Per-Ola Mattsson (S) för att ärendet säkert ska komma upp på agendan.

Jag hoppas naturligtvis att morgondagens sammanträde leder till att rikavtalskopplingen åter skrivs in i avtalet, i synnerhet då det inte kostar ett öre för Blekinge landsting. Men jag hoppas också att förvaltningens inställning mot sin egen patientgrupp utreds.

Jag har bara offentliggjort de missnöjda patienternas upplevelser på Mullback Bloggar och försökt presentera konkreta exempel för att belysa detta missnöje. Mycket kritik har riktats mot habiliteringschef Maj-Lis Olsson. Läser man inläggen kan man säkert få intrycket att hon står bakom alla oegentligheter inom Blekinge habilitering och att det är hon som är hjärnan bakom detta maktmissbruk.

Jag vill dock understryka att jag har inte några som helst bevis på att det skulle vara så. Det kan lika gärna vara någon annan som strukit riksavtalskopplingen och det kan finnas naturliga orsaker till att föräldrarna inte fått remiss utan upprepat tjat.

Men INGEN från habiliteringen har bemött föräldrarnas kritik, förklarat orsakerna eller bett om ursäkt. Det har inte ens den utpekade habiliteringschefen Maj-Lis Olsson gjort. Om detta beror på att föräldrarnas anklagelser är berättigade, eller om det har andra orsaker, vet jag inte.

Att ingen bemöter kritiken kan ju också vara ett tydligt bevis på att kritiken är berättigad, i synnerhet då den politiska ledningen gång efter gång tvingats gripa in och korrigera de missförhållanden inom habiterinmgsförvaltningen, som målgruppen offentliggjort. Att samma kritik mot samma habiliteringschef upprepas år efter år, 2011 – 2014, borde leda till åtgärd eller åtminstone utredning.

Mullback Bloggar ser fram emot en rapport från någon som deltar på hälso-och sjukvårdsnämndens sammanträde i morgon.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.

Blekinge – Moderaterna vill utreda om allt gått rätt till, enligt nytt mail från Anders Lund

Anders lundI en rad inlägg har Mullback Bloggar belyst problemen i Blekinge med hur habiliteringen försöker försvåra för de patienter som väljer Konduktiv Pedagogik, trots att den politiska viljan är att konceptet ska erbjudas. Senast framkom att ett stycket strukits ur det nya upphandlingsavtalet för Konduktiv Pedagogik, vilket lett till att barn och vuxna med udda diagnoser förlorat möjlighet till behandlingen även i andra landsting. (se länk)

Anders Lund (M) är 2.e vice ordförande i hälso-och sjukvårdsnämnden i Blekinge. Det är den nämnd som beslutat om upphandlingen. I nedan stående mail bekräftar han att han också ställer sig frågande till hur denna strykning gått till.

Nedan mail från Anders Lund mottaget 2014-06-22:

Till mig

Från Anders Lund

Hejsan Lars
Har läst ditt brev som jag fick vidaresänt från Alexander wendt. Han har besvarat vår inställning. Dock kan man fråga sig vart beslutet är taget. Vi har vårt sista hälso o sjukvårdsnämnd innan sommaruppehåll på torsdag, ämnar lämna en skriftlig fråga till per-Ola Mattsson. Återkommer i frågan.
Mvh
Anders lund (m)
2.e vice ordf hälso-och sjukvårdsnämnden


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.

Blekinge – Snabbt svar också från Socialdemokraterna: ”Vi håller på att reda ut frågan”

Landstingsråd Per-Ola Mattsson 2I förra veckans Mullback Bloggar (se länk) framkom att ett stycket strukits ur det nya upphandlingsavtalet för Konduktiv Pedagogik i Blekinge, vilket lett till att barn och vuxna med udda diagnoser förlorat möjlighet till behandlingen även i andra landsting.

Ett snabbt svar från det moderata Landstingsrådet Alexander Wendt, kom redan samma dag som frågorna publicerades (se länk).

Per-Ola Mattsson, Landstingsråd för Socialdemokraterna svarade också mycket snabbt, redan dagen innan midsommar. Detta svar publiceras i dagens inlägg här nedan.

Till min stora glädje vill även Socialdemokraterna att frågan om varför avtalet om Konduktiv Pedagogik för Blekinge ändrats från det som tidigare gällde.

Se Per-Ola Mattsson svar:

Mailsvar mottaget 2014-06-19

Till mig

Från Per-Ola Mattsson

I vårt gamla avtal var detta möjligt för andra landsting att använda vårt avtal med Move and Walk det bör det vara nu också.

Vi håller på att reda ut frågan.
Med vänlig hälsning

Per-Ola Mattsson
Landstingsråd (S)


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

 


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.

Blekinge – Snabbt svar från Moderaterna: ”Vi skall skyndsamt sätta oss in i frågan”

AöexanderI gårdagens Mullback Bloggar (se länk) framkom att ett stycket strukits ur det nya upphandlingsavtalet för Konduktiv Pedagogik i Blekinge, vilket lett till att barn och vuxna med udda diagnoser förlorat möjlighet till behandlingen.

Med stor glädje tog jag emot detta snabba svar från det moderata Landstingsrådet Alexander Wendt

Mailsvar mottaget 2014-06-18

Till mig

Från Alexander Wendt

Lars!

Tack för ditt brev!
För att det inte skall råda någon som helst tveksamhet:
Moderaterna i landstinget Blekinge har alltid och är även idag helt
för att den patientgrupp du refererar till skall erbjudas KP!
Utan undantag och i den utsträckning de behöver!

Vad gäller själva sakfrågan om riksavtalet är jag inte medveten om problemet
och det har så vitt jag vet aldrig diskuterats på högre politisk nivå!
För att bringa klarhet i frågan har jag mailat vidare ditt brev till
Anders Lund (M) som är 2:e vice ordförande i HSN (hälso och sjukvårdsnämnden)
så att han kan följa upp din frågeställning!

Tack för att du gjort oss uppmärksam på problemet och vi skall
skyndsamt sätta oss in i frågan och göra vad vi kan för att säkerställa
tillgången på KP för de som behöver det!

MVH
Alexander Wendt (M)


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.

Blekinge – Öppet brev: Vem tar ansvar för att barn med udda diagnoser går miste om för dem nödvändig vård?

landstingBrevet nedan, skickades till Landstingsledningen i Blekinge för 3 månader sedan. Jag ställde jag följande raka frågor:

  • VARFÖR ÄR INTE BLEKINGES KP-AVTAL  ANSLUTET TILL RIKSAVTALET, SOM TIDIGARE?
  • VEM HAR TAGIT DETTA BESLUT?
  • RÅDER DET POLITISK ENIGHET OM DETTA?

Eftersom ingen har svarat på frågorna, upprepar jag dem nu i form av detta offentliga, öppna brev. Kanske offentliggörandet ökar det politiska intresset att svara, i synnerhet då det från politiskt håll sedan flera år varit känt att habiliteringstjänstemännen fått allvarlig och upprepad kritik från patientgruppen.

(För bakgrund se Blekinge – Sammanfattning Länk http://wp.me/pGmOG-gC)

LÄS ÖPPET BREV

Mail skickat 2014-03-24 och 2014-06-18

FRÅN mig

TILL
Habiliterngschef Maj-Lis Olsson, Förvaltningschef Kristina Möller

Även till Landstingsråden
Kalle Sandström (S), Per-Ola Mattsson (S), Alexander Wendt (M)

och till Landstingsfullmäktigledarmot Clas-Olle Jonsson

Hej

Jag är glad för det nya avtalet gällande konduktiv pedagogik (KP) för neurologiskt funktionsnedsatta.

Ni vet säkert att Blekinge varit ett föregångs län vad gäller KP sedan 1998. Det gäller ju en mycket liten grupp som behöver KP, men för denna grupp betyder avtalet oerhört mycket. Jag är mycket glad att ni uppmärksammat det med nya avtalet.

Extra viktigt
Blekinges avtal har tidigare inte bara varit viktig för neurologiskt funktionsnedsatta i Blekinge, utan även för ett fåtal individer med udda diagnoser runt om i Sverige, som kunnat få KP-behandling på remiss via riksavtalet genom att hänvisa till Blekinges avtal.

Dessa 10-tal individer har diagnoser som inte passar in i sina egna hemlandstings avtal.

OVÄNTAT PROBLEM
I det nya KP-avtalet för Blekinge, som börjar gälla 1 mars 2014, fanns riksavtals anslutningen inte med i förfrågnings underlaget.

FRÅGA

  • VARFÖR ÄR INTE BLEKINGES KP-AVTAL LÄNGRE ANSLUTET TILL RIKSAVTALET?
  • VEM HAR TAGIT DETTA BESLUT?
  • RÅDER DET POLITISK ENIGHET OM DET?

De flesta landsting har numer någon form av KP-avtal. Dessa avtal är dock oftast mycket iagnosreglerade. Det har inte gjort så mycket eftersom KP passar för ett begränsat antal diagnoser. Det är bara några få patienter med udda diagnoser, som hamnat utanför och de har alltså tidigare fått remiss via riksavtal med hänvisning till Blekinge.

OBS
Att Blekinge varit anslutet till riksavtalet har inneburit en viss administration för Blekinge, dock i liten omfattning. Det har däremot INTE inneburit några merkostnader för Blekinges landsting. Det är hemlandstinget som betalar.

AVTALSFÖRÄNDRING MÖJLIG
Blekinges KP-avtal har, så länge det varit möjligt, varit knutet till riksavtalet. Det är möjligt att göra avtalsändringar i efterskott, Jag hoppas beslut kan tas så att Blekinges avtal även i framtiden inkluderar riksavtalet.

REFLEKTION
KP-avtalet är ett litet avtal, ändå har det orsakat mycket turbulens både politiskt och i massmedia de senaste 3 åren. Orsaken till turbulensen är, som alla vet, att målgruppen upplever ett livsavgörande behov av behandlingen. De förvaltande tjänstemännen visar ingen förståelse för detta, utan försöker sätta krokben på allehanda sätt för de som vill träna KP.

Nu finns det politisk majoritet för ett KP-avtal. Tjänstemännen kan alltså inte förhindra att de som vill i Blekinge får KP. Det är skönt.

Att stryka KP-avtalet från anslutningen från riksavtalet, innebär att knappt 10 barn och vuxna runt om i landet gå minst om en behandling, som ofta upplevs som en livlina för dessa mycket svårt skadade.

Jag vet att dessa 10 inte kommer bråka, det kommer inte bli några massmediala rubriker om detta, så ur den synpunkten var strykningen ofarlig. Jag vill dock med detta brev försöka ge en bild av hur starkt en sådan liten förändring drabbar ett fåtal individer. Kanske kan det vara bra för både er politiker och tjänstemän, att bli påmind om hur viktiga era beslut kan vara.

Om jag tar mig själv som exempel:
Jag är 54 år. Jag kan fortfarande gå, arbeta, äta själv mm. pga av den regelbundna konduktiv pedagogik jag fått. Utan KP hade jag varit tvungen att sätta mig i rullstol, begära bostadsanpassning mm och ta emot det stöd, som habiliteringen anser vara det enda rätta för mig.

Kanske skulle min kropp må bättre av habiliteringens insatser, men jag vill kunna gå och äta själv, även om det kräver hård träning. För mig sitter både självkänsla och självförtroende i att ha tränat upp förmågan att gå och äta själv. Jag har genom KP växt till man, som numer klarar arbete, fru och barn.

OBSERVERA att jämförbar träning INTE erbjuds inom offentlig förvaltning. Habiliteringen har en annan syn på funktionshinder. Livet för den funktionshindrade ska underlättas genom stöd, assistans, bostadsanpassning. Vi som väljer KP vill träna oss själva först, innan vi tar emot habiliteringen stöd. Vi känner att det stärker både våra kroppar och vårt självförtroende.

Det behövs för vi, målgruppen, är så svårt skadade, att historiskt sett hade vi blivit utsatta i skogen redan vid födseln eller legat fjättrad vid en säng på institution.

Habiliteringen har gett dessa svårt skadade människor värdighet och en dräglig tillvaro. Det är vi oerhört tacksamma för.

För några av oss har denna drägliga tillvaro gjort att vi fått smak på livet. För oss är dock en dräglig tillvaro inte nog, bara ett första steg. Vi vill uppleva, hitta vår förmåga att använda oss själva, förstå våra begränsningar och möjligheter.

Att leva svårt skadad, är mycket svårt, både psykiskt och fysiskt.

Skulle jag bli av med min årliga KP-träning, skulle mitt liv falla ihop, för att min skada är så krävande att jag hela tiden balanserar på gränsen till vad jag orkar med. I mitt fall gäller det arbete, fru och barn. Jag orkar och jag njuter, för att KP-träningen ger mig vägar att hantera min motvilliga och skadade kropp.

Jag skriver detta, för jag lider med de 10-tal individer, som förlorat sin chans till KP, därför att någon tagit bort riksavtalsanslutningen i kommande KP-avtal för Blekinge. VEM BÄR ANSVARET?

AVTALSFÖRÄNDRING MÖJLIG
Samtidigt vet jag att det är möjligt att göra avtalsändringar i efterskott,

Blekinges KP-avtal har, så länge det varit möjligt, varit knutet till riksavtalet.

Jag hoppas beslut kan tas så att det även i fortsättningen är det.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.

Tack alla politiker i landstingsfullmäktige i Blekinge

Jag träffar Kristin och Kornelia Pettersson, sista dagen på årets träningsperiod.
Det har varit mycket fram och tillbaka i media vad gäller Konduktiv Pedagogik, träning för CP-skadade och andra neurolohiskt funktionsnedsatta i Bleking de senaste 3 åren. Nu har dock politikerna gjort ett omtag och beslutat om en kraftig utökning av resurserna istället för en planerad nedläggning.

– Är ni glada?

2014-04-14 11.37.58– Man tror knappt att det är sant, säger Kristin Pettesson mamma till CP-skadade Kornelia.

Från och med 1 mars i år har alla barn, ungdomar och nu även vuxna rätt att få behandling enligt konduktiv pedagogik i Blekinge, som ett komplement till landstingets egen habilitering. Dessutom är anslagen  höjda, så det inte ska bli lottdragning om platserna, som det ibland varit förut.

– Med tillskottet av pengar hoppas vi på att kunna erbjuda de som vill få en vistelse utan att hamna i diskussion om det finns pengar kvar av årets tilldelning eller ej, säger habiliteringschef Maj-Lis Olsson.

– Det blev precis som vi önskade, skrattar Kristin och kramar om sin dotter.

Kristin har tillsammns med flera andra föräldrar kämpat sedan 2011, för att deras barn ska få behålla rätten till Kondutiv Pedagogisk träning. Äntligen är den långa kampen över. Och de VANN.

– Det är som man vill tacka alla politiker för att de lyssnade på oss föräldrar. Hoppas de förstår hur viktiga deras beslut är för oss och att de känner att de gjort något BRA. Barnen ser det ju inte som träning, det är deras dagis.

Nu är det dags att åka hem till från de 4 träningsveckorna i Göteborg till Ronneby, där övriga familjen väntar på gården med hästar som njuter av det späda gröna i den tidiga våren.

lamm– Det är alltid med blandade känslor man åker hem efter en period här, säger Kristin och tittar på sin dotter. Det här är ju hennes värld. Hon får hjälp att leka och utvecklas. Det är hennes dagis. Hon trivs här. Om hon fick bestämma, så är det så här livet skulle se ut, med lek och träning varje dag.

– Längtar hon inte hem? undrar jag

– Jo, det är klart. Längtar du till pappa och hästarna, fåren och de små lammen?

– Det är klart jag gör, nickar Kornelia.

– Det jag menar, fortsätter Kristin, är att när vi kommer hem får vi föräldrar ta ansvaret för Kornelias  utveckling. Vi gör det gärna och vi har ju kunskapen att hjälpa henne på rätt sätt. Det har vi fått lära oss under de perioder vi varit på Move & Walk och tränat Konduktiv Pedagogik. Men det är mycket arbete, därför vill vi att  konduktiv pedagogik används på Kornelias förskola också. Våra ledord jag vill, jag kan, jag ska. Det ska gå.

vårenI tidigare inlägg på denna blogg har jag skrivit om hur Ronneby kommun inte har låtit Kornelias assistenter åka på vidareutbildning i Konduktiv Pedagogik denna period.

Mamma och dotter, båda lika glada för att åka hem och för de nya framgångarna. De hoppar in i bilen, i den värmande vårsolen för att åka till Bleking.

– Äntligen hem till hästarna, djur betyder mycket, ropar Kristin genom den nedvevade bilrutan. Bort bra, men hemma bäst. Det är jätteviktigt att få komma hit, bo här och ha tid att umgås med likasinnade. Vi vill tillbaka både Kornelia och jag, men nu ska vi hem, hem till Blekinge.

hästar bokskog

 

 

Man tvingas bråka om allt för sitt CP-skadade barn!

Jag har blivit ombedd av Kristin Pettersson att kontakta Råd- och Stödteamet (RoS-teamet) inom Ronneby kommun. RoS arbetar med barn/elever/studerande

2014-04-14 11.29.05Tidigare har Ronneby alltid låtit Kornelias assistenter följa med på hennes träningsperioder på Move & Walk, för attassistenterna ska kunna hjälpa Kornelia att träna hemma mellan perioderna. Assistenterna behöver också denna fortbildning för att kunna stödja Kornelias utveckling på bästa sätt. Det är inte alldeles lätt att veta hur man hjälper ett rörelsehindrat barn att använda sin kropp. Assistenterna har därför uppskattat dessa studiebesök/utbildningsdagar mycket. I synnerhet då Kornelia själv tycker så mycket om pedagogiken på Move & Walk.

Inför vårens träningsperiod meddelade plötsligt kommunen att någon assistent inte fick åka med.

Kornelia Pettersson med  mamma Kristin
Kornelia Pettersson med
mamma Kristin

– Jag blev så besviken, sa Kristin. Det betyder så mycket för Kornelia. Hon har ju svårt att lära sig röra sig, där är träningen väldigt viktig för hela hennes framtid.

– Hur motiverar kommunen indragningen? undrar jag.

– De säger att de ska utreda om Konduktiv Pedagogik (KP) är evident baserat.

– Det är en mycket märklig motivering, sa jag och lovade Kristin att försöka ta reda på vad detta egentligen handlar om.

– Tack, sa Kristin och andades ut. Man tvingas bråka om allt för sitt barn. Det känns ofta som man inte ska orka mer. man står så ensam. Ändå vet jag att Kornelias framtid hänger på hur mycket stöd hon får nu som barn, om hon får lära sig att hon måste ha hjälp med allt, eller om hon upplever att hon har rätt att försöka. Det är svårt att hjälpa Kornelia att själv få försöka, det är det assistenterna lär sig på Move & Walk. Det är mycket lättare att göra saker åt Kornelia, så blir det om man inte förstår Konduktiv Pedagogik. Det hindrar Kornelias utveckling.

För att ta reda på kommuns motivering skrev jag följande brev till kommunens samordnare:

kuvertJag skriver till dig, för jag har sedan 1997 försökt hjälpa neurologiskt funktionsnedsatta, som tycker att det är svårt att få gehör för sina behov och önskemål. Sedan en tid tillbaka, har jag valt att göra detta arbete offentligt via Mullback Bloggar. Eftersom ditt arbete har ett allmän intresse, kommer detta brev publiceras där, liksom det svar jag hoppas få från dig.
Detta brev skickas som mail, men även som brev för att diarieföras korrekt.

Neurologiskt funktionsnedsatta barn behöver extra insatser både vad gäller sjukvård, skola och omsorg. De kommunala insatserna hänför sig oftast till skola och omsorg, varför jag misstänker att din utredning har skola och omsorg som inriktning.

Kristin har alltså fått uppfattningen att ni ska utreda evidensvärdet av KP. Detta gör mig mycket förvånad.

Evidens baserad medicin är ett synsätt som utvecklades på 1990-talet. Det är en medicinsk tillämpning av det positivistiska vetenskapsidéalet som, främst förra århundradet, var framgångsrikt inom naturvetenskaplig grundforskning, med syfte att hitta lagbundna orsak- och verkan- sammanhang.

RonnebySom du säkert vet är INGA insatser inom habilitering för neurologiskt funktionsnedsatta medicinsk evidensbelagda ur ett generellt perspektiv. Tensdenser kan dock skönjas om man vill tolka och tro. Se Föreningen Sveriges Habiliteringschefers hemsida,

Ur vetenskaplig evidens synpunk är alltså allt lika bra eller lika dåliga om man så vill, vilka insatser man än prövar för neurologiskt funktionsnedsatta barn. Ingen insats är överlägsen den andra. Dock är medicinen enig om att insatser behövs.

Valet av vilken insats som är bäst, kan dock inte utvärderas utifrån effektivitetsaspekter, utan är mer livstilsval. Tidigare har dessa val ofta gjorts av professionen, men trenden är att familjen runt det neurologiskt funktionsnedsatta barnet måste få välja själva. Denna trend märks både vad gäller lagstiftning på Hälso och sjukvårdsområdet och inom den politiska viljan i samhället i stort. Exempel är LOV, lagen om valfrihet i vården, som de mer progressiva landstingen redan infört. Inom skolans område vill ju alla partiet utom ett, behålla det fria skolvalet. En, om möjligt än större, enighet råder om att behålla och stärka brukarens valfrihet inom assistans.

RonnebyFlaggaUr ett pedagogiskt perspektiv finns det endast  en enda typ av specialpedagogik inom det svenska skolsystemet, som även omfattar kunskaper om hur man pedagogiskt undervisar och utvecklar barn med rörelsehinder. Denna specialpedagogik heter Konduktiv Pedagogik. Se intyg från Ingrid Liljeroth Universitetslektor, Filosofie doktor. http://mullback.se välj Fakta
Konduktiv Pedagogik har även en särställning inom specialpedagogiken genom att skolinspektionen utrett Konduktiv Pedagogik, så en utbildad conductor har svensk lärarlegitimation inom grundskola och särskola ända upp till särgymnasie.

Att din utredning görs, ser jag som mycket viktigt, då jag vet att Konduktiv Pedagogiska dagisverksamheter, förskolor och skolor endast finns i storstads regionerna.

Det är mycket olyckligt om Kornelias assistenter inte får fortbildning i KP, då Kornelia är van vid denna landstingsbehandling, som bygger på kontinuitet. Att den kommunala verksamheten följer upp landstingets insatser utgör en grundbult i det kommunala förvaltningssystemet.

Vad jag förstår, har Kornelias Assistenter alltid tidigare fått följa henne till KP-perioderna. Om assistenerna missat Kornelias senaste utveckling, på grund av er utredning, hoppas jag att ni omgående åtgärdar detta.

Translate »