Verkligheten är ett tungt argument

IMG_1818VECKAN SOM GICK Efter sommaren har antalet läsare stigit dramatisk på Mullback Bloggar. I augusti har varje artikel haft 350 läsare i snitt, alltså 11 000 besök under augusti. Att antalet besökare ökar, ser jag som ett tecken på att innehållet engagerar och inspirerar och tyvärr berör många fler än jag tidigare trott,

Att antalet läsare ökar, betyder också att betydelsen av vad som skrivs på Mullback Bloggar blir allt viktigare.

Att föräldrarna protesterar i Värmland,  är inte längre någon hemlighet. Genom Mullback Bloggar kan envar, som är intresserad, följa föräldrarnas kampanj, hur den drivs och utvecklas. Förhoppningsvis inspirerar det fler att säga sin mening och inspirerar till att våga säga emot, när något är orättvis, fel eller dumt.

Det är lättare att våga, när man vet att man inte är ensam. När ni bråkar med era habiliteringar, ska ni inte känna er ensamma. Om någon säger till er att era krav är orealistiska eller okända, kan ni hänvisa till Mullback Bloggar. Under sommaren har 63 artiklar publicerats under kategorin Mitt KP där olika personer beskrivit varför Konduktiv Pedagogik är viktigt för dem och varför habiliteringens insatser är otillräckliga. Alla dessa historier bildar en kunskapsbas, en sanning som inga experter kan prata sig fri ifrån, vika undersökningar och vetenskapliga utredningar de än hänvisar till. Verkligheten är ett tungt argument, särskilt när det sammanställs i text och texterna är skrivna från hjärtat av de som det verkligen berör

En offentlig plattform kan sprida kunskaper och idéer, för att du ska slippa känna dig ensam i dina tankar och önskningar. Mullback Bloggar hoppas på så sätt vara en samlande nyhetskanal och inspirationskälla för alla som vill ha konduktiv Pedagogik.

Att besökarantralet ständigt ökar betyder att vi håller på att bli en offentlig plattform, med följare både inom media, politik, handikapprörelse, skola och vård. Mullback Bloggar har ambitionen att med ökad kraft vara en publik arena, för att reda ut förvaltningsfrågor och kontrollera hur politiska beslut fattas, vad de leder till och hur de följs upp.

Det bästa ni som bloggläsaren kan gör för att öka kraften i det som behandlas på Mullback Bloggar, är att dela de inlägg ni gillar med era vänner. Det betyder mycket för att öka trycket till stöd för Konduktiv Pedagogik.

I höst ska vi återvända till Örebro, Halland, Blekinge och ser hur de frågor vi börjat nysta i fortgåe, Men ska också till Umeå och Uppsala och se vilken ställning hab och KP har där.

Först har vi dock valet. De kommande veckorna fram till valet, kommer Mullback Bloggar handla mycket om den politiska debatten och om hur partierna beskriver funktionshinderfrågorna.

FOTO GINTARE MULLBACK


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


MEDVERKAN

Vill du också medverka och berätta vad Konduktiv Pedagogik betyder för dig, skriv till lars@mullback.se

Genom att märka mailet Mitt KP, ger du Mullback Bloggar rätt att publiceras din text i sammanhang som främjar utveckling för neurologiskt funktionshindrade. Skicka gärna också med någon bild, som du tycker passar.

Vill du hellre berätta på film, går det lika bra.