VEM SKA DU RÖSTA PÅ – SAMMANFATTNING

val2014VEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar har senaste veckorna presenterat vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dan före dagen gör jag min egen sammanfattning.

IDAG SAMMANFATTNING

Experttyckarna i de olika TV-sofforna i de oändliga valanalysprogrammen, drar sin slentrianmässiga vals om  att valdebatten varit oideologisk och tråkig. Det tycker jag inte alls. Tvärt om känns detta val mycket ideologiskt. Dock inte i frågan om vi ska ha välfärd eller inte, om vi ska skapa ett inkluderande samhälle eller inte. Där finns ingen ideologisk debatt, för där är alla partier överens (utom SD). Sverige ska vara till för alla och det ska finnas ett skyddsnät som fångar upp dem som har det svårt och behöver stöd. Jag är stolt och glad över att den ideologiska debatten inte förs. Jag är stolt och glad att inget av de övriga partierna har närmat sig SD, som i så många andra länder. I Sverige finns en enighet om välfärdsbygget, om människors lika värde och lika rätt.

Ändå tycker jag 2014 års valdebatt har präglats av ideologiska skiljelinjer mellan innebörden av just dess ord; om människors lika värde och lika rätt.

De skiljelinjer som präglat 2014 år valrörelse formulerades och var viktiga på 1800-talet. Vänsterpartiet har drivit denna ideologiska kampanj så effektivt att MP, S och FI har hakat på.

Allt handlar om det Karl Marx kallar Profiten i hans skrift Kapitalet. På 1800-talet och en bit in på 1900-talet var det ett stort problem, att profiten, alltså vinsten, var den enda värdemätaren på ett företag. Vinsten var det viktigaste. Hur arbetarna hade det, saknade helt betydelse, så länge deras arbetsinsats var värd mer än de fick betalt, profiten, vinsten i grossägarnas fickor. Kunde inte en arbetare producera vinst kastades han ut i rännstenen att svälta och dö, om har inte lyckades hjälpa sig själv. Marx lyckades göra begreppet profit, vinst, så fult att det känns fult och avskyvärt än idag, i vår aktuella valdebatt.

I året valdebatt försöker Vänsterpartiet trumma in att profiten fortfarande är samhällets största problem. Jag tror inte på det. Företagens vinster är sedan nästan 100 år reglerade i nästan alla branscher. Vinsterna är inte, som på 1800 orsaken till massfattigdom, utan är tvärt om grunden för vårt välstånd och motorn för samhällets utveckling. Vi vet alla hur Östeuropa fallit efter på grund av att vinster och privatföretagande där var förbjudet under stora delar av 1900-talet fram till 1989.

Att vinster driver samhället och utvecklingen framåt kan vi se på många områden. Bilarna ser inte ut som på 1970-talet, trots att funktionen är jämförbar. företaget vill sälja fler bilar, därför satsas på utveckling och nyskapande. Det generera jobb och de med nya innovation idéer har fått fina kariärmöjligheter. Och visst har bilarna blivit finare, i Väst, där vinst och konkurrens vara tillåtet. Men en bil är en bil. En gammal polsk Lada tar dig också från A till B. Samhället fungerar även utan vinst, men kanske med lite mindre komfort.

Tänk om äldrevården, rehabilitering, habilitering och skola haft samma kvalitetsutveckling som bilarna haft sen 1970-talet. Hade det funnits en sund konkurrens och vinstmöjlighet som motiverar företagarna att riskera sina pengar, hade det förmodligen funnits olika äldreboende, anpassade till olik behov, olika rehabiliteringscentra anpassade olika diagnoser istället för dagens standardrehabilitering, god nog för alla, men inte specialanpassad för någon.

Året val, för oss funtionshindrade, handlar om utvecklingen i den sociala omsorgen. Move & Walk är ett exempel på att privat vård ger utveckling och specialanpassning av habilitering för en liten specifik diagnosgrupp.

Att ta bort vinster i välfärden kommer knappast spara några pengar, men kommer otvivelaktigt stoppa den utveckling och förnyelse av branschen som just startat i Sverige.

Den ideologiska skiljelinjer är mellan om vinsten i välfärden är vårt största samhällsproblem, eller om en möjlig utveckling av välfärden är det viktigaste för Sverige och framtiden.

Läs gärna också LÄNK

 


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)