VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker VÄNSTERPARTIET

V EJ till saluVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG VÄNSTERPARTIET

Eva Olofsson är Vänsterpartist och riksdagsledamot och där ledamot i Socialutskottet. I denna filmsnutt på knappt 3 minuter sammanfattar hon Vänsterpartiets syn på funktionshinderfrågor.

SE FILMKLIPPET

VÄNSTERPARTIETS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK FRÅN A TILL Ö” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela V politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning
Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Våra viktigaste åtgärder för att nå detta mål är:

  • Bristande tillgänglighet klassificeras som diskriminering
  • Stärkt rätt till personlig assistans genom att lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ändras, så att man uppfyller ursprungsintentionerna i LSS om möjligheten att leva ett liv som andra.
  • Bättre tillgång till hjälpmedel genom enhetliga nationella regler för förskrivning av hjälpmedel samt genom att samordna hjälpmedelsförskrivningen under en huvudman.

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet, och i samhällslivet som helhet. Det är en samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt.

Läs mer i riksdagsmotionen ”Delaktighet för personer med funktionsnedsättning”
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Delaktighet-for-personer-med-f_H102So456/?text=true


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)