VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker MILJÖPARTIET

MP symbolVEM SKA DU RÖSTA PÅ Alla som följer Mullback Bloggar vet att politiska beslut är mycket viktiga för oss funktionshindrade. Våra skador gör att vi ofta är beroende av samhällets stöd, för att kunna leva ett rikt, meningsfullt och produktivt liv.  Mullback Bloggars råd är att rösta på de politiker som har förmåga att förstå att deras beslut påverkar både oss som individer likaväl som samhället i stort.

Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG MILJÖPARTIET

Thomas Martinsson är Miljöpartist och kommunalråd i Göteborg. I denna filmsnutt på knappt 2 minuter sammanfattar han Miljöpartiets syn på funktionshinderfrågor från hans perspektiv som kommunpolitiker i Sveriges andra stad.

SE FILMKLIPPET

VALMANIFESTET

Kapitel 5 i Miljöpartiets valmanifest för kommande mandatperiod heter: Folkhälsa, livskvalitet och sjukvård. Inget specifik nämns om om funktionshinderfrågor i valmanifestet, utan deras visioner gäller folkhälsopolitiken i allmänhet.

Läs Miljöpartiets valmanifest gällande folkhälsopolitik här nedan:

Länk till hela valmanifestet

Vi vill driva en ny modern folkhälsopolitik där livsvillkor som fördelningspolitik och rätt till bostad är självklara utgångspunkter. I ett jämlikt samhälle har alla människor förutsättningar till god hälsa, livskvalitet och tillgång till vård av hög kvalitet vid sjukdom. I dag präglas vården alltför ofta av splittrade insatser som bara bemöter symptom, inte orsaker. Vi vill se en politik som bygger på en helhetssyn på människan och det som främjar hälsa. Varje insats vi gör som minskar ohälsan sparar pengar som vi kan använda för att bygga ut en bra vård. E-hälsa är ett område som behöver stärkas och utvecklas.

I en ny regering vill vi:
främja hälsa och minska skillnaderna i hälsa. Vi vill tydliggöra det strategiska arbetet för ett socialt hållbart samhälle genom att införa en folkhälsolag. Styrningen av sjukvården ska gynna långsiktig hälsa och ersättningssystemen ska därför ses över. Vi vill bland annat förbjuda transfetter i mat, minska de skadliga partiklarna i stadsluften och värna en restriktiv alkohol- och tobakspolitik.

satsa på kvalitet i mötet med vården. Vi vill satsa mer på den nära vården så att vårdcentralen blir det naturliga förstahandsvalet för patienten. Vårdcentralernas läkare ska stå för kontinuitet i mötet med patienten, i stället för snabba insatser från hyrläkare. Primärvården och psykiatrin är områden som måste stärkas. Vi vill se ett särskilt fokus på kvinnosjukvård och förlossningsvården i landstingen. Vården behöver fler specialistsjuksköterskor för att möta framtidens vårdbehov med rätt kompetens. Vi vill öka nyantagningen till läkarutbildningen och införa utbildningsanställningar för sjuksköterskor som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska.

öka bemanningen i äldreomsorgen. Vi vill reglera så att bemanningen aldrig understiger de boendes behov. Med fler medarbetare i omsorgen får äldre bättre möjligheter att aktivera sig, ta del av kultur, komma ut, äta i lugn och ro och få hjälp med hygien och tandvård. Maten ska vara god och ekologisk, för att öka livskvalitet och hälsa.

införa en vårdgaranti inom missbruksvården. Vårdgarantin ska inkludera såväl landstingets som kommunens behandling. Hemlöshet är främst ett bostadsproblem och en egen bostad är en förutsättning för att komma tillrätta med andra problem. Vi vill lagstifta om allas rätt till en bostad och mot att vräka barnfamiljer. Vi vill förbättra situationen för hemlösa EU-migranter. Ingen ska förvägras grundläggande rättigheter, alla ska ha rätt till vård och hemlöshet ska bekämpas oavsett orsak och oavsett varifrån den som lever i hemlöshet kommer. Sverige ska driva i EU att alla EU-medborgare ska ha rätt till akut sjukvård på samma villkor.

arbeta för att alla ska ha rätt att vara en del av ett sammanhang. Det är ett sätt att öka folkhälsan. Vi vill förbättra reglerna kring sjukskrivning så det blir lättare för den som behöver att arbeta deltid. Vården ska se till hela människan och dess livssituation.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)