VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker SOCIALDEMOKRATERNA

S rosenVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG SOCIALDEMOKRATERNA

Johan Büser är Socialdemokrat och ledamot i rådet för funktionshindersfrågor i Göteborg. I denna filmsnutt på knappt 2 minuter sammanfattar han Socialdemokraternas syn på funktionshinderfrågor från hans perspektiv som kommunpolitiker i Sveriges andra stad.

SE FILMKLIPPET

SOCIALDEMOKRATERNAS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”VÅR POLITIK” finns ett kapitel Funktionsnedsättning och delaktighet återges nedan

Hela S politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning och delaktighet
För oss socialdemokrater handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta. Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet.

Nio procent av befolkningen i åldern 16–64 år uppger att de har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Möjligheterna att delta i arbetslivet har dessutom försämrats för denna grupp. Moderaterna lovade lägre arbetslöshet och minskat utanförskap. Ambitionen var inte fel. Men det har visat sig att deras politik inte ger några nya vägar till jobb.

Mellan 2006 och 2013 hade personer med funktionsnedsättning som varit utan jobb i mer än tre år ökat med 57 procent.
Antalet personer med funktionsnedsättning som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen hade fördubblats sedan 2007.
Funktionshinderfrågorna är främst rättighets- och demokratifrågor, inte vård- och omsorgsfrågor. Förbättrad tillgänglighet på alla samhällsområden leder till bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att studera, arbeta och delta i samhällslivet. Vi socialdemokrater anser att bristande tillgänglighet bör vara en grund för diskriminering enligt lagen.

Personer med funktionsnedsättning behöver ofta hjälpmedel för att kunna leva ett självständigt liv i trygghet och kunna delta i arbetslivet. Lagen om stöd och service (LSS) har inneburit en förbättring av levnadsvillkoren för många funktionshindrade. Men olika former av hjälpmedel behöver också ingå som en del i vården och rehabiliteringen. Tillgången till hjälpmedel varierar stort över landet liksom regler och avgifter. Det behövs en nationell strategi för att kunna möta ett växande hjälpmedelsbehov.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samlas för att utveckla vår samhällsmodell. Alla människors förmåga och kompetens ska tas tillvara. Allt annat är slöseri. Därför har Socialdemokraterna ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.

Vi socialdemokrater vill:
att bristande tillgänglighet blir en diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen
värna LSS-reformen och den personliga assistansen
se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)