VEM SKA DU RÖSTA PÅ – Så här tycker FOLKPARTIET

FP LoggaVEM SKA DU RÖSTA PÅ Mullback Bloggar kommer fram till valet den 14 september att presentera vad de olika partierna säger om funktionshinderfrågor. Dels kommer intressanta delar av partiernas valmanifest presenteras och dels kommer en representant för partiet sammanfatta deras visioner och ambitioner i ett filmat inslag.

IDAG FOLKPARTIET

Ann Catrine Fogelgren är Folkpartist och biträdande kommunalråd och vice ordförande i Sociala resursnämnden i Göteborg. I denna filmsnutt på 2 minuter sammanfattar hon Folkpartiets syn på funktionshinderfrågor. Partiet som drev igenom reformen med personlig assistans och som satsar på skolan för att alla ska få chans att utvecklas.

SE FILMKLIPPET

FOLKPARTIETS EGNA BESKRIVNING AV SIN POLITIK SPECIFIKT FÖR FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Under rubriken ”POLITIK A – Ö” finns ett kapitel Funktionsnedsättning som återges nedan

Hela FP politik beskrivs denna länk

Funktionsnedsättning

Folkpartiet vill:

Satsa på unga med funktionsnedsättningar som står utanför arbetsmarknaden.
Införa fritt val av hjälpmedel i hela landet.
Förtydliga LSS så att lagen uttryckligen omfattar arbete, familj och ett jämlikt liv.
Införa en sysselsättningsgaranti för personer med psykiska funktionsnedsättningar och rörelsehinder (LSS-personkrets 3).
Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal
För oss liberaler är det en självklarhet att samhället ska ge förutsättningar för människor att kunna tillvarata sin fulla kapacitet. Självförverkligande ska inte vara ett privilegium för ett fåtal. Vi vet att en funktionsnedsättning kan påverka livets alla skeenden och förutsättningar för delaktighet. Men människor med funktionsnedsättning ska inte ”handikappas” på grund av att vårt samhälle diskriminerar.

Tillgänglighet är en nyckelfråga
Tillgänglighet är en nyckelfråga för att ge alla lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker, med mera. Folkpartiet har i många år arbetat för att bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering, och detta blir verklighet genom en ny lag 2015.

Rätt till jobb
Att ha ett arbete eller en sysselsättning är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna leva ett gott liv. Personer med funktionsnedsättning ska få allt stöd de behöver för att kunna arbeta på den vanliga arbetsmarknaden. Därför vill vi i Folkpartiet öka antalet SIUS-konsulenter på arbetsförmedlingarna och införa en jobbcheck där alla stöd finns angivna. Då behöver inte arbetsgivaren ägna tid åt att undersöka vilka stödformer som kan vara aktuella och arbetssökande kan snabbare komma i arbete. Vi vill också se över över lönebidraget, med det danska systemet flexjobb som förebild. För människor som inte har förmåga att arbeta måste det finnas meningsfull daglig sysselsättning.

Folkpartiets LSS-lagstifning världsunik
När Folkpartiet, under Bengt Westerbergs tid som socialminister, införde LSS-lagstiftningen 1993 var det ett enormt framsteg. Den reformen är än i dag unik i världen. Många länder tittar på hur vi utvecklat assistansmodeller för att stärka den enskildes villkor och rätt till goda levnadsvillkor. För Folkpartiet är det av högsta prioritet att fortsättningsvis värna LSS och de möjligheter som denna rättighetslagstiftning inneburit och innebär för personer med funktionsnedsättning.

Det här har vi gjort:

Ändrat lagen så att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering från 2015.
Tagit fram en funktionshinderstrategi som gäller för 2011-2016.
Infört en skarpare lag mot diskriminering och höjda ersättningsbelopp till dem som utsatts.
Vidgat målgruppen inom Omvårdnadslyftet från 2013 för att stärka kompetensen bland personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning.
Givit Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag ta fram underlag för och bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.
Ökat anslaget till bilstöd och genomföra en översyn av förmånerna bilstöd till personer med funktionsnedsättning, handikappersättning och vårdbidrag till barn med funktionshinder. Stöden ska bli mer förutsägbara, rättssäkra och hållbara över tid.


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)