Tillbakablicken Blekinge: Jag fick skriva tio mail innan jag lyckas få ett svar

kartaI december 2011 var alla föräldrar till CP-skadade barn i Blekinge glada. Politikerna hade lyssnat på deras protester och förstått deras behov. Istället för att följa experterna, verksamhetschefernas, rekommendation att dra in bidraget till Konduktiv Pedagogik, blev det politiska beslutet, att behandlingen fortsatt skulle erbjudas som komplement till habiliteringens verksamhet. Dessutom uppmanade den politiska ledningen habiliteringen att ta fram underlag för att även vuxna skulle omfattas av rätten till Konduktiv Pedagogik i kommande upphandlingar

Det nya avtalet innebar dock att habiliteringen fick ansvar för vem som skulle få Konduktiv Pedagogik. Tanken från politiskt håll var att även denna behandling skulle bli en del av habiliteringens standardinsatser för målgruppen och att KP-behandlingen skulle ingå i patientens habiliteringsplan, där alla insatser planeras för att inte krocka med varandra.

En jättebra tanke kan man tycka. Äntligen samarbete mellan verksamheterna till patienternas bästa. Habiliteringshefen själv, Maj–Lis Olsson, fick ansvar för att detta pionjärarbete skulle gå rätt till och för att inplantera en positiv attityd till detta ny/gamla behandlingsverktyg. bland medarbetarna inom habiliteringen i Blekinge. Det var samma Maj-lis, som föreslagit att Kondutiv Pedagogik skulle bort från Blekinge, ett par månader tidigare. En delegation från Blekinges habilitering bjöds in till den Konduktiva verksamheten i Göteborg, för att diskutera formerna för samarbetet.

Klicka på bilden för att förstår och läsa.
Klicka på bilden för att förstora och läsa. Klipp från BLT hösten 2011

Hur gick det då, med de goda intentionerna? Redan några månader in på det nya avtalet, började jag ana oråd. Mellan 1997 – september 2011 kom inte ett enda klagomål vad gäller Konduktiv Pedagogik från Blekinge till min kännedom. Därefter kom klagomålen i en aldrig sinande och tyvärr accelererande ström.  Varför?

Innan 2011 hade habiliteringen inget att göra med vem som skulle få träna Kondujtiv Pedagogik. Men enligt det nya avtalet från 2011, skulle habliteringen och Maj-Lis Olsson ha ansvar. Istället för att detta blev inledningen till ett samarbete, till gagn för patienterna, tycktes habiliteringen använda sin makt för att försvåra för de som ville komplettera habiliteringens insatser. Föräldrarna fick vänta på beslut tills bara några dagar innan de skulle åka. Läkare avrådde eller hotade med att dra in habiliteringens egna insatser om de valde Konfuktiv Pedagogik. Fler konkreta exempel kommer i nästa tillbakablick.

Här nedan väljer jag att presentera ett exempel från min egen värld. Som representant och företrädare för målgruppen, de som vill ha och anser sig behöva Konduktiv Pedagogik, försökte jag ta reda på vilka regler som gällde för 2012 år avtal. Främst försöte jag ta reda på vem som fick, vilka begränsningar och om även vuxna omfattas. Enkla frågor, men tydligen svåra att besvara.

Det krävdes åtskilliga mail och kontakter med två av habiliteringchef Maj-Lis Olssons överordnade chefer innan jag fick ett vettigt svar på dessa enkla frågor från henne.

I Sverige gäller offentlighetsprincipen. Det är en grundbult i vårt svenska demokratiska system. Att få reda på hur många som får, hur urvalsprinciperna går till och hur målgruppen informeras är grundläggande.

Svårigheterna att få Maj-Lis att svara, påminner mycket om svårigheterna, att få reda på vilka regler som gäller för Konduktiv Pedagogik i Örebro. Se gärna kategori Örebro, där är ett liknande maktspel om information, pågår just nu.

offentlighetsprincipen
offentlighetsprincipen

Tjänstemän i offentlig förvaltning, är tydligen inte vana vid att bli granskade offentligt. De tycks tro att de är chefer, även över sina kunder, patienterna. Men så är det inte. För patienter ska rättvisa möjligheter gälla, därför är öppenhet och transparans mycket viktigt. Det räcker inte med att att en habiliteringschef svarar att urvalsprinciper sker enligt regelverk och fastställd budget. Vilket regelverk? Vilken budget. Vad händer om budgeten inte räcker? Blir det kö, eller lottning eller äskas mer pengar. För dessa frågor gäller öppenhetsprincipen. Myndigheterna har skyldighet att svara och redovisa offentligt.

Att jag, som målgruppens representant och med journalistvana, måste skriva tio mail och ta reda på besluts ordning och chefsherarki, innan jag lyckas få fram ett svar, kanske är okej. Men jag tänker på dessa stakars föräldrar, runt om i Sverige. De är utelämnade till habiliteringarna, helt enkelt för att de behöver dem, för att klara av och leva med sina ofta svårt skadade barn.

För inte så länge sedan, 50-60 år sedan, lämnades dessa barn ofta bort till institution, för att de kräver en så stor vård- och omsorgsinsats. Också mina föräldrar fick rekommendationen att lämna bort mig, för att kunna leva ett normalt liv. Men det gjorde de inte. Jag vill bara påminna om att det är mycket svårt skadade barn och hårt pressade föräldrar vi pratar om.

Habiliteringen finns för att hjälpa dem i deras utsatta situation, inte för att försvåra livet ytterligare för dem.

synliggör utanförskapAtt habiliteringar runt om i hela Sverige vägrar att tala om för dessa föräldrar, att det finns olika sätt att se på och behandla ett neurologiskt funktionshinder, gör mig rosenrasande. Det finns ingen bot. Men föräldrarna borde i alla fall få reda på vilka olika möjligheter som finns, för att hitta tillbaka till ett drägligt liv tillsammans med det barn man fick, som inte blev den perfekta baby man kanske drömt om.

Här nedan följer en lång mailväxling mellan mig och förvaltningen. Varför jag skrev till dem? Flera föräldrar hade ställt samma frågor på olika nivåer inom habiliteringen. Utan att få svar. Några visste inte ens om de kunde söka Koduktiv Pedagogik.

Jag publicerar detta, för att det måste komma till allmän kännedom, hur en offentlig förvaltning behandlar den målgrupp de är anställd för att serva.

Detta är första exemplet, men det kommer fler om in följer Mullback Bloggar.

2012-10-08

till Habiliteringschef Maj-Lis Olsson och hennes överordnade Förvaltningschef Kristina Möller från Mig
Hej

Hoppas allt är bra med er.

Jag var själv inte med när Maj-Lis besökte Move & Walk, men jag hörde av Eszter med flera att det var ett mycket positivt möte.

Som vi alla vet, vill en enig politikerstab att konduktiv pedagogik ska erbjudas i alla åldrar till de medborgare i Blekinge, som så behöver

Det avtal som gäller är ettårigt. Jag uppfattar det som ett övergångsavtal och att den politiska vilja är att detta alternativ i fortsättningen ska hanteras inom habs budgetramar.

FRÅGOR
Som journalist och företrädare för patientgruppen undrar jag:
om ni upparbetat rutiner för detta,
hur dessa rutiner ser ut, omfattning
om ni avsatt eller äskat pengar
och i så fall hur mycket resurser finns avsatta

 

Svar från Maj-Lis 2012-10-11

Hej Lars

Just idag skiner en strålande sol över Blekinge, träden flammar i rött och naturen visar sig från sin bästa sida – till helgen ska det regna så det gäller att njuta.
Vad gäller avtalet så är det som du säger ett årsavtal men med möjlighet till förlängning. Detta är inte ifrågasatt.
Under året har alla som sökt en period konduktiv pedagogik fått detta beviljat. Våra rutiner är som med så mycket annat att man som patient väcker frågan hos det team man har kontakt med. Planering görs i relation till de habiliteringsinsatser som ligger parallellt. Själva betalningsförbindelsen skriver jag under som verksamhetschef.
Senare i höst har vi några medarbetare som kommer att göra ett nytt besök på Move & Walk. Just nu planeras för att hitta en dag som passar alla.

Hälsningar
Maj-Lis Olsson
Verksamhetschef
Habiliteringen Blekinge

 

MINA FUNDERINGAR

Vad svara jag?

Följdfrågor

Det känns som hon försöker beskriva hur bra det är, för att jag inte ska rota vidare.

Ska jag bli misstänksam?

 

ny fråga till Maj-Lis från mig

2012-10-12

till Maj-Lis
Hej

Roligt att höra att det funkar bra och att ett nytt besök är inbokat. Fast att gällande direktiv efterlevs förutsätter jag.

Mina frågor gällde framtiden och kvarstår
Kommer avtalet förlängas?
Hur ser rutinerna ut för vuxna, som också ska omfattas av det nu gällande avtalet och vid en ev förlängning

 

Svar från Maj-Lis till mig och Förvaltningschef Kristina Möller

2012-10-12

till mig, Kristina
Hej igen
som jag skrev tidigare har vi inte ifrågasatt en förlängning eller dragit igång en ny upphandling. Avtal hanteras av vår upphandlingsenhet.
För vuxna gäller samma rutiner som för barn och unga. Man kontaktar sitt team och förankrar sitt önskemål om en period konduktiv pedagogik.
Trevlig helg
Maj-Lis Olsson
Verksamhetschef
Habiliteringen Blekinge

 

MINA FUNDERINGAR

Problemet är att det befintliga avtalet gäller enbart barn! Altså jag har inte möjlighet att tar emot de via avtalet. De kanske har avsatt separat pengar för det men då är det direkt upphandling. Om de gör det det läggs ihop med andra avtalkostnaden och då det överstiger beloppet som man kan göra direktupphandling för. Samtidigt. De kan helt enkelt inte tänka att vi gör det bara rakt av för samma pris osv. De har inte informerat oss. Vad kan vi säga till familjerna? Får vuxna ingen vet vilka regler som gäller

 

Några veckor senare får jag nya indikationer från föräldrarna att de motarbetas och krånglas

alla har fått nu informationen om att pengarna är slut och därför när de har kontaktat sin habilitering för att anmäla sin önskan att få kunna träna med Konduktiv Pedagogik har de fått samma svar. Pengarna är slut.
De vände sig till mig och undrar över hur många barn som har tränat egentligen och hur mycket är budgeten för ändamålet

 

För att komma vidare skriver jag till upphandlingsenheten Göran Zackheden

 

2012-11-05

till goran.zackheden,
Hej

Förra året var jag med och lobbade för att Blekinge läns Landsting även framgent ska avsätta medel för upphandling av Konduktiv Pedagogik (KP). Vi hörsammades för detta.

Nu när snart ett år gått efter beslutet, vill jag kolla upp hur utfallet blivit fram till nu. Jag förutsätter att uppgifterna är offentliga och har erfarit att du ska vara rätt person att fråga.

Frågor
1. Finns det någon beloppsgräns för de medel som är anslagna till KP
2. Hur stor är ev beloppsgräns
3. Hur mycket medel för KP är utnyttjade för innevarande avtalsperiod
4. Vilka regler / återkopplingar finns i fall de anslagna medlen är underdimentionerade

 

Svar från Göran Zackheden till Maj-lis och mig

2012-11-05

till Maj-Lis, mig
Hej Lars,

Skickar din frågeställning vidare till vår Maj-Lis Ohlsson som är verksamhetschef inom Psykiatri och Habilitering och kan svara på dina frågor.

Med vänlig hälsning
Göran Zackheden
pricklinje 1

Göran Zackheden
Avdelningschef, affärsenheten
Affärsområde ledningsstöd och affärsutveckling, Landstingsservice

Landstinget Blekinge
Postadress: 371 81 KARLSKRONA
Besöksadress: Wämö Center

 

Återkoppling från mig till Göran Zackheden och Maj-Lis

2012-11-05

till Göran, Maj-Lis,
tack, Göran

Jag har fört samtal med Maj-Lis senaste veckorna, men har mest fått generella svar, ville få dessa bekräftade med konkreta fakta, därför skrev jag till dig. Vem som meddelar dessa offentliga fakta är underordnat, bara jag får dem.

Kopia av detta mail till Maj-Lis

MVH

Lars Mullback

 

MINA FUNDERINGAR, moment 22

Det ser ut som en en manna diktatur!!!

 

Svar från Göran Zackheden till Maj-Lis och mig

 

2012-11-06

till mig, Maj-Lis
Hej Lars,

Jag ansvarar för landstingets upphandlingsverksamhet och kan tillgodose dig med uppgifter som rör detta område, dina frågor avser ett helt annat område, jag skall tala med Maj-Lis om dina frågor.

Vi hör av oss i ärendet.

Med vänliga hälsningar
Göran Zackheden

 

Äntligen ett svar från Maj-Lis med konkreta svar på några av mina frågor.

2012-11-14

till mig

Hej Lars
Återkommer här med ett förtydligande:
Som du vet lade vi ett sparbeting för konuktiv pedagogik som avsåg 300.000 kronor. Detta var den omfattning som varit aktuell tidigare och som nu är det belopp som är reserverat för ett år. För 2012 är det uppbokat 270.000 kronor. Vi har tre remisser som inte är skrivna då de avser perioden efter 2 mars och förlängningen är avtalet är ju inte ännu undertecknat.
Hälsningar
Maj-Lis Olsson
Verksamhetschef
Habiliteringen Blekinge

ÄNTLIGEN FAKTA, INGET SVAMMEL


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via en kommentar eller ett eget inlägg, så länge det följer svensk lag och publicistiska principer. Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.