Tillbakablick Blekinge – Sammanfattning

blekonge vapenSenaste veckorna har jag beskrivit hur habiliteringstjänstemännen i Blekinge motarbetat CP-skadade barn och på olika sätt försökt förhindra dem till behandling enligt Konduktiv Pedagogik. Följ utvecklingen och de olika turerna genom att läsa Kategori Tillbakablick Blekinge.

Föräldrar och patienter protesterade så högljutt att den politiska ledningen körde över habiliteringsförvaltningen och beslutade mot deras inrådan att Konduktiv Pedagogik ska vara en behandling som erbjuds barn och vuxna med neurologiska skador i Blekinge.

Politikerna beslutade också att habiliteringen från 2011 skulle administrera och remittera, så att Konduktiv Pedagogik skulle ingå i habiliteringen insatser och därmed bli en del av patienternas habiliteringsplan.

Habiliteringen utförde naturligtvis uppdraget, men utsatte patienter och anhöriga för en systematiserad mobbingkampanj och använde flertalet härskarmetoder för att försvåra livet för dem som begärde remiss till Konduktiv Pedagogik. Detta ledde till att 14 patienter och anhöriga gick samman och skrev ett protestbrev mot hur habilitering behandlade dem. Se Protestbrev.

När det nya avtalet började gälla 1 mars 2014 förstår vi att politikerna återigen lyssnat på målgruppens protester.

Anslagen till Konduktiv Pedagogik tredubblades och lyftes bort från habiliteringens ansvar. Habiliteringen har inte längre någon beslutanderätt över vem som får eller inte får Konduktiv Pedagogik. Därmed hoppas politikerna ta bort förutsättningarna för det som målgruppen uppfattat som förvaltningens sanktionerade mobbing.

Slutet gott. Ja det får man väl säga. Men samtidigt är det förfärligt att landstingets egen förvaltning motarbetar och försöker förhindra sina egna patienter den behandling de behöver och vill ha. En behandling som erbjudits sedan 1998 Blekinge och i stora delar av Sverige.

Det måste uppfattas som en skandal att våra skattepengar går till en offentlig habilitering, som i stället för att hjälpa målgruppen motarbetar dem som så starkt att de tvingas protestera hos den högsta politiskt ledning gång på gång.

Tyvärr är detta inte unikt för Blekinge, utan tvärt om ett generellt problem, som vi kan se i de flesta landsting. Detta är något som borde utredas nationellt av exempelvis SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).

Blekinge är ändå lite speciellt, för dess habilitieringsförvaltning ger sig inte. När politikerna tagit bort möjlighet för denna habilitering att sabotera livet för deras egna patienter, då ger de sig på neurologiskt funktionshindrade boende i andra landsting. Mer 0m det i morgon.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.