Tänk om alla sjukgymnaster kunde visa sådant intresse!

evighetsmaskinMITT KP – enligt Karsten är en kategori i Mullback Bloggar med berättelser från 1990-talet, när Konduktiv Pedagogik just blivit känt i Sverige, sammanställda i ”Boken om Move & Walk – En bok som söker nya berättelser” av Karsten Inde. Publiceras med tillstånd av Karsten Inde.

SOMMARLÄSNING:

DAGENS KAPITEL AV Ingrid Karlström, sjukgymnast i Malmö:

Äntligen en intresserad sjukgymnast

Min syn på Move & Walk, baserat på iakttagelser från studiebesök samt efter bedömning av min patient Lisbeth Mårtensson

Mitt namn är Ingrid Karlström och jag arbetar som sjukgymnast i Vuxenhabiliteringen Malmö/Trelleborg, vilken ingår som en basenhet inom Habiliteringen och Hjälpmedelsförvaltningen i Region Skåne.

Jag fick under två dagar hösten 1997 förmånen och glädjen att göra ett studiebesök på Move & Walk-institutet i Nässjö, med anledning av att min patient Lisbeth Mårtensson vistades där under sin första fyraveckors-period. Jag såg det som en fantastisk möjlighet att få bevista behandling enligt Petö-metoden, vilken jag tidigare enbart hade läst om i olika böcker samt diskuterat kollegor emellan. Petö-metoden är ju som bekant en omdiskuterad och kontroversiell behandlingsmetod för personer med rörelsehinder och olika diagnoser, men framförallt för dem med CP-skador.

Jag har haft Lisbeth i regelbunden behandling i ca 3 års tid, vilket innebär individuell behandling en gång per vecka (ca 1 timme) samt behandling i varmvattenbassäng en gång per vecka (ca 45 min). Tilläggas bör att Lisbeth är oerhört positivt inställd till sjukgymnastisk behandling och till träning överhuvudtaget. Detta har med all säkerhet bidragit till hennes nuvarande styrka, kondition och rörelseförmåga, vilken enligt min bedömning är väldigt god med tanke på hennes rörelsehinder.

Det som framförallt skiljer det traditionella sättet att jobba inom barn- och vuxenhabilitering från Move & Walk (Petö) är intensiteten i behandlingen. Fyra timmar dagligen i fyra veckor plus kontinuerlig uppföljning i hemmet skall ställas i relation till 1-2 gånger per vecka, ibland mindre p g a att vi som arbetar inom vuxenhabiliteringen också har många andra arbetsuppgifter, som inkräktar på den regelrätta behandlingstiden.

Vad det gäller de konkreta övningarna som ingår i Move & Walk-konceptet skiljer sig dessa icke nämnvärt från den typ av övningar som vi arbetar med inom vuxenhabiliteringen. Vi arbe tar med utgångspunkt i samma neurofysiologiska förklaringsmodell för hur man bör träna motorik, normalisera rörelsemönster, hämma spasticitet m m. Jag vill här betona att Move & Walk inte är en massa hokuspokus med konstiga övningar som ibland kan tyckas vara smärtsamma.

Det är endast intensiteten, regelbundenheten och rytmen i övningarna som utgör den stora skillnaden. Kanske är det också så att man inom Move & Walk ställer större krav på barn, ungdomar och vuxna, vilket man inte alls gör inom den traditionella habiliteringen. Det säger sig ju också självt att om man ökar sin träningsintensitet så dramatiskt är det ju mycket troligt att man kan uppleva smärta i form av träningsvärk.

Lisbeth har under sina två perioden i Nässjö utvecklats väldigt mycket. Hon är idag mycket mer självständig vid måltiderna. Jag kan i detta sammanhang nämna att när det gäller måltider är vi inom traditionell sjukgymnastik inte inkopplade på just den biten. Det är logopeder och i viss mån arbetsterapeuter som håller i detta. En så kallad conductor på Move & Walk jobbar med helheten på ett annat sätt och täcker därmed även in områden som vanligtvis ombesörjs av andra yrkesgrupper.

Lisbeth har också förbättrat sin styrka men framförallt sin motorik. Hon har idag en mycket större kontroll över sina rörelser och en rörelsekvalitet som mer liknar det normala rörelsemönstret samt en ökad förmåga till små förfinade isolerade rörelser.

Ingrid Karlström, sjukgymnast i Malmö


FOTO GINTARE MULLBACK

Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


MEDVERKAN

Vill du också medverka och berätta vad Konduktiv Pedagogik betyder för dig, skriv till lars@mullback.se

Genom att märka mailet Mitt KP, ger du Mullback Bloggar rätt att publiceras din text i sammanhang som främjar utveckling för neurologiskt funktionshindrade. Skicka gärna också med någon bild, som du tycker passar.

Vill du hellre berätta på film, går det lika bra.


Breven som publiceras på MITT KP är tänkta för en bok om Konduktiv Pedagogik. Mullback Bloggar är en genomgång av det mycket omfattande material som finns. Delar av detta material, kommer förmodligen även publiceras i tryck längre fram.