PRESSKLIPP: Debattartikel i AFTONBLADET – Så kan Move & Walk drabbas efter valet

AftonbladetPRESSKLIPP: Debattartikel i AFTONBLADET från 9/9 2014.

Move & Walk kan komma att drabbas om privat vård förbjuds och har undertecknat denna debattartikel införd i Aftonbladet.

LÄS ARTIKEL:

 

 

Aftonbladet, debatt 2014-09-08

Valfriheten i vården hotas av de rödgröna

43 vårdföretagare:

Vi och väljarna måste få besked om vad som gäller

FAKTA

DEBATTEN
Vinster i välfärden är en av valets hetaste frågor. V vill helt ta bort dem, och S och MP har föreslagit vissa regleringar. Om en rödgrön regering bildas och dessa förslag går igenom så kommer företagen ha svårt att leva vidare – och därmed hotas själva valfriheten i vården, skriver här 43 vårdföretagare.

Vi alla företräder och arbetar i Sveriges just nu mest utskällda bransch: privat driven vård och omsorg. Vi slog i våras larm här om att kritiken mot oss kan leda till politiska beslut som allvarligt skadar välfärden. Sen dess har vi fått en hel del stöd och upprättelse. Ändå kvarstår hoten mot hela vår existens. De motstridiga beskeden från främst det rödgröna regeringsalternativet har snarast ökat vår oro.

Förslagen som oroar oss gäller begränsning av vinstutdelning, som skulle göra det omöjligt för företagen att finansiera nystart eller utbyggnad. Det finns också förslag om ägarkrav som effektivt skulle hindra erfarna och seniora personer inom vården att starta och driva företag, liksom idéer om att kommuner och landsting ska kunna utestänga vanliga företag från sina upphandlingar.

När vi berättar om vår oro får vi ofta höra att vi är giriga och främst jagar vinster. I stället vill vi försvara de villkor för långsiktigt företagande som är självklara i alla andra branscher. För vårdföretagande måste vara långsiktigt, och varje företagare vet att långsiktighet kräver lönsamhet.

Med andra ord: Om förslagen genomförs så går företagen långsamt under. Alternativen inom vård och omsorg – som även de vinstkritiska politikerna säger sig vilja ha – försvinner.

Vi har egentligen det bästa jobbet man kan tänka sig. Vi får vårda och ge omsorg till sjuka, gamla, personer med funktionsnedsättningar och andra som är i behov av hjälp och stöd. Det finns i dag 11 000 privata företag inom vård och omsorg som sammanlagt har cirka 160 000 anställda. 93 procent av företagen är småföretag med under tjugo anställda. Oavsett om vi arbetar i det lilla företaget eller i det stora gör vi detta med stort engagemang och en vilja att göra det bästa möjliga för de som behöver oss och för att bidra i utvecklingen av svenskt välfärd.

Vi vet att vi bidrar. Till exempel får privata vårdcentraler högre betyg än offentliga på alla parametrar i den nationella patientenkäten. Privata vårdgivare har en positiv effekt på vården genom att öka tillgängligheten, kapa köer och en effektivare användning av resurser. Privata äldreboenden är bättre än kommunerna på 11 av 16 undersökta kvalitetsområden. Privata utförare är på samma sätt bättre på 21 av 26 indikatorer när det gäller stöd till personer med funktionsnedsättningar, allt enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsens senaste brukarundersökning visar dessutom att de äldre är nöjdare med hemtjänsten i kommuner där det finns flera utförare, jämfört med kommuner som bara har egen regi.

Medarbetare i privat omsorg är år efter år nöjdare med möjligheter till inflytande över hur arbetet ska utföras, arbetsbelastning, arbetsledning, hur deras kompetens tas tillvara och en rad andra faktorer som påverkar trivseln på arbetet. Detta enligt Jobbhälsobarometern, som genomförs av Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex. Privat anställda i vård och omsorg är också mer sällan sjukskrivna enligt SCB.

Sverige står inför stora demografiska utmaningar som kommer kräva ännu mer av välfärden framöver. Privat vård och omsorg kommer behövas. Människors vilja att själva få bestämma och inte överlåta viktiga val till myndighetspersoner är starkare än någonsin. Och än finns tid för ansvariga politiker på nationell och lokal nivå att ge oss, och framför allt väljarna, tydliga besked. Vad vill ni med oss? Får vi fortsätta att utveckla vården, och göra skillnad?

LÄNK TILL ARTIKELN I AFTONBLADET (fungerar så länge Aftonbladet arkiverar artikeln) LÄS ÄVEN

Lotta Wiström, Sinnligt barnmorskemottagning
Christer Andersson, Bergsjön vårdcentral och Bvc
Åsa Storm, Stormtrivs
Christina Wahlström, MamaMia
Caroline Herlin, Diaverum
Lars Mullback, Move & Walk
Anneli Virenhem, Active Landvetter
Kristina Bardh, Kosmo
Tina Zetterling, Barnmorskegruppen Öresund
Ilona Barnard, Slottsstadens Läkarhus
Roland Setterberg, Backa Läkarhus
Catarina Örnmar Helgason, Lästringe-Alma
Peter Meinhardt, Resursteamet
Elisabeth Mila, Villa Arelid
Peter Seger, Sophiahemmet
Lenita Sällström, Unika
Cecilia Ingre, Invita Service
Stefan Johansson, Achima Care
Susanna Daag, RO Omsorg
Stefan Lahti, Misa
Mats Brolin, Ekeby Hälsocenter Vårdcentral
Anna Maxe, Team J-son
Anna-Greta Sjöberg, Crispa
Fredrik Gren, Vardaga & Nytida
Ulf Zackrisson, Göteborgs Kvinnoklinik och Nordic IVF Center
Anki Nyzell Lindskog, Smedhälsan
Joachim Morath, Feelgood
Siv Nordqvist, Förenade Care
Gunilla Rundqvist, Cordinator Medical Service
Dan Olsson, Neron Hälso- och Sjukvårdsutveckling
Eszter Horváth Tóthné, Move & Walk
Henrik Borelius, Attendo
Erland Olsson, Sofrosyne
Ann-Christine Sjölund, God omsorg
Sören Eriksson, Björkö Assistans
Lotta Peltoarvo, Strandhälsan
Leo Hassler, privatpraktiker på heltid
Margareta Widborg, Mammakulan barnmorskemottagning
Katarina Johansson, HemTrevnad
Ruth Berglund, Strukturrutan
Charlotte Barouma, Wästerläkarna Vårdcentral, BVC och Äldrevårdcentral
Catharina Tavakolinia, Kavat Vård
Valentin Csongor Konya, Linné Hemvård


Gillar du detta inlägget? Det publiceras ett nytt varje dag, kl 07.00. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad. Bifoga gärna lämplig bild (som ej är rättighetskyddad.)

Lyft debatten om vinster i välfärden. Har MP anammat V:s populistiska plakatpolitik?

V MPVänsterpartiets Jonas Sjöstedt hamrar in sloganen ”varje krona ska gå till vård och omsorg” i denna långa valrörelse, som redan tycks startat inför höstens riksdagsval. Jonas slogan är så kraftfull och välformulerad att till och med Miljöpartiet anammat denna populistiska plakatpolitik. Men vad leder det till egentligen, om vinster förbjuds välfärden? Populistiska lösningar på svåra frågor har ofta en tendens att lösa en detalj, som är enkel att förstå och förklara med ett klatchit uttalande. Med populistiska förslag är ofta ogenomtänkta och ger oönskade effekter, som till och med motverkar de syftet med förslaget.

Om vi nu skulle förbjuda vinster i vårdoch skola, skulle det leda i rätt riktning. Skulle det skapa ett bättre samhälle, ett samhälle vi vill leva i? Här är några reflextioner:

 • För att starta ett företag krävs investeringar. De investeringarna kan ägarna få tillbaka först om bolaget går med vinst. Vinsten är alltså en återbetalning av investerade pengar. Har man tur går företaget bra, då får man vinst på investeringarna. Vem skulle sätta in pengar på banken, om man visste att man aldrig fick ränta, ja, om man visste att det till och med var förbjudet att ta ut de pengar man satt in?

bank

 • Vem ska investera, satsa de pengar som behövs för att starta nya verksamheter, försöksverksamheter för att utveckla, pröva nya behandling och pedagogiska metoder? Ska staten bidra i en investeringspott, där experter, representanter för det det offentliga, ska bestämma vad som ska få utvecklas. I så fall hade Move & Walk aldrig fått investeringsstöd. Vi startade tack vare att CP-skadade och deras föräldrar, lyckades få några småföretagare att tro på ett helt nytt koncept, som en ungersk invandrar kom hit med. Ett koncept som experter och etablissemang både förkastade och ansågs vara farligt. Nu växer Move & Walk över hela landet, tack vare efterfrågan för det vi erbjuder. Och vi kan växa, starta nya verksamheter, tack vare att vi vågar investera, för än så länge vet vi, att vi får tillbaka pengarna och kan bygga vidare. Om Vänsterpartiets och Milöpartiets förslag om förbud för vinster i välfärden går igenom, får vi väl sätta in pengarna på banken, istället för att fortsätta investera i den vård, som så många efterfrågar, med som den offentliga vården vare sig kan eller vill erbjuda denna lilla målgrupp.
 • OBS den offentliga vården och skolan styrs inte i första hand av efterfrågan. Konduktiv Pedagogik är återigen ett tydligt exempel. Dess målgrupp har verkligen skrikit efter Konduktiv Pedagogik sedan 1997. Inte en enda offentlig verksamhet har hörsammat målgruppens högljutt uttryckta efterfrågan. Inte ens experterna, de offentligt finansierade forskarna på området, har ens försökt förstå eller förklara målgruppens kritik mot den offentliga vården och varför de efterfrågar Konduktiv Pedagogik.

vägen

 • Ingen vill tjäna pengar på sjuka och skadade människor, men alla vill att de ska få rätt och bra vård. Att förbjuda vinster i välfärden leder ofelbart till att storskalighet och generella lösningar gynnas på bekostnad av små grupper behov.
 • Alla vill också att ”varje krona ska gå till vård och omsorg”. Men vad betyder det? Konduktiv Pedagogik kostar ungefär 1% av den offentligt drivna habiliteringens budget. Under ett år träffar en patient som tränar Konduktiv pedagogik sin tränare mellan 50 och 80 timmar. Samma patient träffar behandlande personal mellan 20 och 30 timmar per år på habiliteringen, övrig tid sitter habiliteringspersonalen på interna möten. Visst, ”varje krona ska gå till vård och omsorg”, men det ska vara vård och omsorg som kommer patienterna till del, inte en vård och omsorg för att skapa sysselsättning för vårdpersonalen.
 • Vinster i välfärden är ett mycket litet ekonomiskt problem om man jämför med de kostnader som storskalighet och en trög offentlig vård orsakar. Att förbjud vinster i välfärden leda otvivelaktigt till färra aktörer på marknaden och därmed ökad storskalighet. Varför vill Miljöpartiet driva en politik mot storskalighet, när ni säger er stå för mångfald och småskalighet?
 • Men stiftelser och och icke vinstdrivande föreningar, är inte det mer passande verksamhetsformer för att utveckla vård och skola?  Jovisst, de har alltid varit tillåtna i Sverige, även då privat vård och skola var förbjuden i Sverige. Dessa verksamheter drivits oftast av kyrkan eller några entusiaster. Det är tack vare dessa entusiaster som det till exempel finns Montesori- och Waldorf-skolor i Sverige. Det är mycket bra att dessa allternativ finns. Det är många fler som skulle behöva alternativa pedagogiken. Alla vet ju vilka problem svenska skolan har, men de alternativa idealistiskt drivna skolorna är bara en marginell företeelse, mycket på grund av att de är just ideella utan ekonomiska muskler att utvecklas.

kyrka

 • Dessa ideella verksamhet bidrar sällan till att driva utveckling och förnyelse, dels för att de saknar ekonomiska muskler, men också för att bidragsgivarna utser experter för att driva verksamheten. Ideela verksamheter liknar därför offentliga eftersom de är expertstyrda i första hand. Efterfrågan och målgruppens efterfråga är inte det primära styrmedlet. Bräcke Östergård är en icke vinstdrivande verksamhet inom habiliteringsområdet. De har Konduktiv Pedagogik i liten skala, men inte på grund av efterfrågan, ut på grund av en framsynt VD Per Eckerdahl. Men de har endast marginellt bidragit till att Konduktiv Pedagik vuxit och etablerat sig i Sverige.
 • Alla vill utveckling och förnyelse. Att förbjuda vinster i välfärden leder otvivelaktigt till förre privata vårdföretag. Att kunna etablera företag är en grundbult för utveckling och förnyelse. Vilka länder förknippar vi med innovation och nyskapande? Ja, inte är det de med en stark centralmakt och stor offentlig sektor.
 • Förbud mot vinster i välfärden är en kvinnofälla. Varför betraktas inte vård och barnuppfostran och skola som arbete, som får kosta pengar och kan utvecklas och förnyas genom nya verksamhetsformer?
 • Varför ska gubbarna, som bygger sjukhuset, få ta ut vinst i sina företag, när inte sjuksköterskan som jobbar i samma hus får göra det? Att förbjuda vinster i välfärden är en patrialkalisk rest, som gå helt stick i stäv och motverkar den feminism miljöpartiet säger sig stå för,
 • Det är bra att gubbarna som bygger får ta ut vinst, för det gynnar utvecklingen av hela byggsektorn från utveckling av material till byggmetoder.

byggarb

 • Att vinster är tillåtna i byggsektorn gör att det finns flera företag på maknaden, så byggarbetarna kan byta arbetsgivare om de inte trivs eller får för dåligt betalt.
 • Att förbjuda vinster i välfärden leder i förlängningen till att vi cementerar kvinnans roll på arbetsmarknaden, där kommuner och landsting är de enda arbetsgivarna med makt över allt från lön till behandlingsmetod.
 • Privata skolor och vårdföretag missköter sig. Det är möjligt att så händer ibland. Men det gör kommunala verksamheter också. Men en stor skillnad är att privata företag är utbytbara, det är inte kommunala verksamheter. Ett privat hemtjänst företag misskötte sig i våras i Lerum. Det tog bara ett par veckor innan kommunen sa upp avtalet med förtaget, så fick mer seriösa entreprenörer ta över. För några år sedan larmade kommunanställda i Norrland att gamlingarna låstes in och vanvårdades på det kommunala ålderdomshemmet. Ansvarig politiker sa då att det var den omsorg de hade råd med.
 • De norrländska gamlingarna fick ingen mer seriös och omtänksam entreprenör. Kommunen driver fortfarande äldreboendet, självklart, så är det när det offentliga är det enda alternativet.
 • Och ännu värre skulle det vara, om de norrländska gamlingarna inte hade något alternativ, inget att byta till. Vinster i välfärden har gett gamla, sjuka, funktionshindrade, mobbade, skoltrötta elever möjlighet att byta, välja och därmed påverka sina egnas liv. Begränsa inte denna möjlighet för dessa utsatta grupper genom att förbjuda vinster i välfärden.

politikpikarSverige har av tradition varit en blandekonomi. En stor del av nyckeln till att Sverige kunna bli en välfärdsstat, med ett starkt socialt skyddsnät för alla, är just på grund av att det offentliga och det privata har arbetat sida vid sida och dragit nytta av varandras förtjänster. Undantaget har varit välfärden. Det har lett till att kvinnor halkat efter i lön, att sjukhusen har blivit offentliga kolosser som ingen har överblick över, att verksamheter helt nonchalerar sin målgrupps önskningar och behov. Att några riskkapitalister har skott sig och plockat ut orealistiska vinster, är förfärlig. de borde skämmas och straffas. Men kasta inte ut barnet med badvattnet. Vinster i välfärden är bra på många sätt, för allas vår framtid.

För oss CP-skadade har möjligheten att driva privat vård och skola, varit helt avgörande. Det är lite ironiskt, för de flesta av våra barn kommer kräva samhällets stöd hela livet. Vi är beroende av bidrag, omsorg och andra, för samhället kostsamma, sociala insatser. Det är ju tack vare socialdemokraternas folkhemstanke och sociala reformer, som vi skadade, lytta, krymplingar, fått flytta från fattighus och undantag och från 1963 fått rätt att gå i skolan. Det är ju vänsteridealen, som gjort oss till samhällsmedborgare, med fullständiga rättigheter, inte moderatslagans om frihet och egenansvar.

Så komplicerat är livet, även för skenbart hjälplösa CP-skadade barn. Vi, särskilt vi, behöver både en stark välfärds stat och möjlighet till det fria valet. Man måste inte förkasta de socialistiska rättviseidealen bara för att individens frihet också måste värderas i vårt gemensamma samhällsbygge.

bitterhet2011 var jag medlem i moderaterna. Det är jag inte längre. De har inte klarat att ta det sociala ansvaret eller ansvaret om miljö och klimatpolitik, som jag hoppats. Miljöpartiet var ett alternativ som jag övervägde, men valfrihet och möjlighet till småskalighet även i välfärden är alltför viktiga aspekter, att jag aldrig skulle kunna rösta på ett parti som hotar dem.

Som idé skulle jag vilja vara socialist, med drömmen om rättvisa och jämlikhet åt alla. Men livet har lärt mig att rättvis inte är samma för alla. Inte ens jämlikhet är samma för alla. Vi människor är individer, som kräver specialanpassning för att rättvisa och jämlikhet ska bli verklig och eftersträvansvärd. Särskild behöver samhällets svagaste grupper småskalighet och individ anpassning för att klara livet på ett drägligt sätt.

Människan utveckling baseras främst på motivation. Är vi motiverade kan vi göra under. Det offentliga är mycket viktigt för storskalig rättvisa, men storskaliga offentliga inrättningar är mycket svåra att förändra och förnya, motivationen för personalen att försöka förbättra är därför låg. För förnyelse och förändring krävs småskalighet och möjlighet till personlig vinning för att ge utrymme till motivation för förnyelse.

I spänningsfältet mellan sociala omsorg, individens fria val, rättvisa, jämlikhet, särlösningar och enskil vinning och motivation ska politiken formas. Alla dessa oförenligas saker ska rymmas. Populistiskaförenklingar leder alltid fel och riskerar att ge ett samhället som vi absolut inte vill ha.

Det finns politiska och rättsliga sätt att komma åt de som missbrukar offentliga medel, även riskkapitalister i välfärden. Sätt dit dem, förbjud dem. Men förbjud inte vinster i välfärden. Det skulle leda till ett samhälle, i alla fall jag, inte vill ha.

Vill till sist också tillägga att jag har inga ekonomiska intressen i Move & Walk, men mycket starkt engagemang, eftersom pedagogiken betyder så mycket för så många neurologiskt funktionsnedsstta, ofta med svåra skador.

Se gärna filmen, Vi  gör skillnad, 7 minuter, där jag själv medverkar.

https://vimeo.com/95081000%5B/embed%5D


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.

 

Upprop om att värna de mest utsatta i skolan

visslareSmå verksamheter behövs som visselblåsare. Det blir tydligt om ni läser mina bloggar om skolan de senaste veckorna.

Som en mycket liten verksamhet, är Move & Walk i ett mycket ekonomiskt utsatt läge. Förlorar de skolpengen för en enda elev en månad, påverkar det hela verksamheten. En privat verksamhet har ingen möjlighet att äska mer pengar från skolförvaltning eller kommunens politiska nämnd. Detta bör beaktas när man ondgör sig över vinst i skola och vård. Vinstviljan är ett motiv till att hålla budget, som kommunala verksamheter saknar. Kanske en av anledningarna till att Sahlgrenska och till och med hela stadsdelar i Göteborg, går med underskott. Tjänstemännen som förvaltar vet ändå att de får extra anslag från politikerna. Där är konkurs och avsked sällan något verkligt hot.

Move & Walk arbetar inom särskolan, där det inte finns samma riktlinjer som inom den allmänna skolan. På grund av att riktlinjer saknas utsätts dessa elever för ett godtycke i förvaltningen när dessutom det regelverk som finns förbises. Den lilla skolan Move & Walk agerar ibland visselblåsare för dessa elever, som annars lätt glöms bort i den stora verksamheten. Ibland med stora advokatkostnader som följd.

reglerAtt regelverk saknas leder också till stora administrativa kostnader på grund av att skolförvaltningarna komplicerar och försvårar handläggningen, se tidigare inlägg.

För oss är stordrift och kraven att allt ska vara rättvist och lika för alla, det stora hotet mot våra elever. Våra elever behöver omfattande specialanpassning av vardag, skola och vård.

Stordriften och likriktningen försvårar livet för våra elever, oavsett om den sker i offentlig eller privat regi.

Sverige är till för alla och alla har rätt att gå i skolan, även ett litet barn som är så svårt skadat att det också behöver vård, för att klara skoldagen, hur mycket specialanpassning som än krävs.

Förvaltningen av resurserna till denna lilla målgrupp måste ses över och vi hoppas att det enskilda barnets bästa ska vara ett viktigare mål än någon politiskt ideologi eller förvaltningsmässig synpunkt.

politikOavsett partipolitisk färg känner vi ett mycket stort stöd och förståelse från de politiker som besöker oss och ser det arbete vi utför på dessa mycket gravt skadade barn, som egentligen saknar förutsättning för både liv och utveckling överhuvudtaget, utan samhällets stöd.

Att politiker som ytterst ansvarar för förvaltningen i kommun och region kommer på besök ser vi som mycket viktigt. Ni är välkomna. Våra elever är MYCKET beroende av ert stöd och er förståelse för deras unika situation.

Svensk politik har en tradition av att vara inneslutande, där den sociala omsorgen ska ge ett drägligt liv även för de mest utsatta. Move & Walk skola ser sig själv som företrädare för den lilla gruppen av neurologiskt funktionshindrade, som behöver specialinsatser. Denna grupps förutsättningar FÖRSÄMRAS betydligt om de tvingas in i generella pedagogiska sammanhang.

Visst är den generella skolpolitiken viktig för det stora flertalet, men politiken blir storslagen om den också har förmåga att innesluta det speciella och unika. Förutsättningar för specialpedagogiska och socialpolitiska insatser för det mest utsatta, finns endast i en mycket välfungerande och engagerad politisk förvaltning, en inneslutande skol- och social-politik som gjort Sverige känd världen över.

Man tvingas bråka om allt för sitt CP-skadade barn!

Jag har blivit ombedd av Kristin Pettersson att kontakta Råd- och Stödteamet (RoS-teamet) inom Ronneby kommun. RoS arbetar med barn/elever/studerande

2014-04-14 11.29.05Tidigare har Ronneby alltid låtit Kornelias assistenter följa med på hennes träningsperioder på Move & Walk, för attassistenterna ska kunna hjälpa Kornelia att träna hemma mellan perioderna. Assistenterna behöver också denna fortbildning för att kunna stödja Kornelias utveckling på bästa sätt. Det är inte alldeles lätt att veta hur man hjälper ett rörelsehindrat barn att använda sin kropp. Assistenterna har därför uppskattat dessa studiebesök/utbildningsdagar mycket. I synnerhet då Kornelia själv tycker så mycket om pedagogiken på Move & Walk.

Inför vårens träningsperiod meddelade plötsligt kommunen att någon assistent inte fick åka med.

Kornelia Pettersson med mamma Kristin
Kornelia Pettersson med
mamma Kristin

– Jag blev så besviken, sa Kristin. Det betyder så mycket för Kornelia. Hon har ju svårt att lära sig röra sig, där är träningen väldigt viktig för hela hennes framtid.

– Hur motiverar kommunen indragningen? undrar jag.

– De säger att de ska utreda om Konduktiv Pedagogik (KP) är evident baserat.

– Det är en mycket märklig motivering, sa jag och lovade Kristin att försöka ta reda på vad detta egentligen handlar om.

– Tack, sa Kristin och andades ut. Man tvingas bråka om allt för sitt barn. Det känns ofta som man inte ska orka mer. man står så ensam. Ändå vet jag att Kornelias framtid hänger på hur mycket stöd hon får nu som barn, om hon får lära sig att hon måste ha hjälp med allt, eller om hon upplever att hon har rätt att försöka. Det är svårt att hjälpa Kornelia att själv få försöka, det är det assistenterna lär sig på Move & Walk. Det är mycket lättare att göra saker åt Kornelia, så blir det om man inte förstår Konduktiv Pedagogik. Det hindrar Kornelias utveckling.

För att ta reda på kommuns motivering skrev jag följande brev till kommunens samordnare:

kuvertJag skriver till dig, för jag har sedan 1997 försökt hjälpa neurologiskt funktionsnedsatta, som tycker att det är svårt att få gehör för sina behov och önskemål. Sedan en tid tillbaka, har jag valt att göra detta arbete offentligt via Mullback Bloggar. Eftersom ditt arbete har ett allmän intresse, kommer detta brev publiceras där, liksom det svar jag hoppas få från dig.
Detta brev skickas som mail, men även som brev för att diarieföras korrekt.

Neurologiskt funktionsnedsatta barn behöver extra insatser både vad gäller sjukvård, skola och omsorg. De kommunala insatserna hänför sig oftast till skola och omsorg, varför jag misstänker att din utredning har skola och omsorg som inriktning.

Kristin har alltså fått uppfattningen att ni ska utreda evidensvärdet av KP. Detta gör mig mycket förvånad.

Evidens baserad medicin är ett synsätt som utvecklades på 1990-talet. Det är en medicinsk tillämpning av det positivistiska vetenskapsidéalet som, främst förra århundradet, var framgångsrikt inom naturvetenskaplig grundforskning, med syfte att hitta lagbundna orsak- och verkan- sammanhang.

RonnebySom du säkert vet är INGA insatser inom habilitering för neurologiskt funktionsnedsatta medicinsk evidensbelagda ur ett generellt perspektiv. Tensdenser kan dock skönjas om man vill tolka och tro. Se Föreningen Sveriges Habiliteringschefers hemsida,

Ur vetenskaplig evidens synpunk är alltså allt lika bra eller lika dåliga om man så vill, vilka insatser man än prövar för neurologiskt funktionsnedsatta barn. Ingen insats är överlägsen den andra. Dock är medicinen enig om att insatser behövs.

Valet av vilken insats som är bäst, kan dock inte utvärderas utifrån effektivitetsaspekter, utan är mer livstilsval. Tidigare har dessa val ofta gjorts av professionen, men trenden är att familjen runt det neurologiskt funktionsnedsatta barnet måste få välja själva. Denna trend märks både vad gäller lagstiftning på Hälso och sjukvårdsområdet och inom den politiska viljan i samhället i stort. Exempel är LOV, lagen om valfrihet i vården, som de mer progressiva landstingen redan infört. Inom skolans område vill ju alla partiet utom ett, behålla det fria skolvalet. En, om möjligt än större, enighet råder om att behålla och stärka brukarens valfrihet inom assistans.

RonnebyFlaggaUr ett pedagogiskt perspektiv finns det endast  en enda typ av specialpedagogik inom det svenska skolsystemet, som även omfattar kunskaper om hur man pedagogiskt undervisar och utvecklar barn med rörelsehinder. Denna specialpedagogik heter Konduktiv Pedagogik. Se intyg från Ingrid Liljeroth Universitetslektor, Filosofie doktor. http://mullback.se välj Fakta
Konduktiv Pedagogik har även en särställning inom specialpedagogiken genom att skolinspektionen utrett Konduktiv Pedagogik, så en utbildad conductor har svensk lärarlegitimation inom grundskola och särskola ända upp till särgymnasie.

Att din utredning görs, ser jag som mycket viktigt, då jag vet att Konduktiv Pedagogiska dagisverksamheter, förskolor och skolor endast finns i storstads regionerna.

Det är mycket olyckligt om Kornelias assistenter inte får fortbildning i KP, då Kornelia är van vid denna landstingsbehandling, som bygger på kontinuitet. Att den kommunala verksamheten följer upp landstingets insatser utgör en grundbult i det kommunala förvaltningssystemet.

Vad jag förstår, har Kornelias Assistenter alltid tidigare fått följa henne till KP-perioderna. Om assistenerna missat Kornelias senaste utveckling, på grund av er utredning, hoppas jag att ni omgående åtgärdar detta.

Diskriminering i offentlig förvaltning – ett exempel från skolans värld, Göteborg

förvaltningDet är vanligare än man tror att diskriminering inom offentlig förvaltning beror på personliga tyckande hos tjänstemännen. Personlig människosyn, livsåskådning och politiska åsikter påverkar de förvaltande cheftjänstemännen, ibland mer än de direktiv, som borde styra och göra det sociala skyddsnätet rättvist, lika för alla.

Det kommer bli många  exempel i Mullback Bloggar, på att samhällets stöd till neurologiskt funktionsnedsatta, är mycket godtyckligt och orättvist. Ofta beror det på att tjänstemän tar sig rätten, att bestämma efter eget huvud, istället för att följa efterfrågan och demokratiskt fattade beslut.

Detta första exempel på diskriminering och orättvis behandling i offentlig förvaltning gäller Move & Walk-skola.

I skollagen står det att kommunen har skyldighet att handlägga och behandla kommunala och privata skolor lika, men verkligheten ser inte alltid ut så.

En autistisk flicka började på Move& Walk-gymnasiesärskola efter att ha gått kommunal grundsärskola. Flickans habiliteringsläkaren anser att hon bör vistas i Afrika under vinterhalvåret. Detta är så viktigt att läkaren skrivit ett bestämt intyg om detta. Vårdkostnaderna blir för höga om hon stannar i Sverige på vinter. Flickan har därför varit i Afrika varje vinter. flera år, även under grundskoletiden.

Den kommunala skolan har fått skolpeng, även då flickan varit utomlands. Trots att någon egentlig distansundervisning inte förekommit.

afrikaNär flickan kom till Move & Walk utarbetades och genomfördes en omfattande distansundervisning under flickans tid i Afrika. Dessutom gav Move & Walk flickans föräldrar och assistenter specialkurser inför resan, för att de skulle kunna tillgodose flickan pedagogiska behov under distansperioden.

När föräldrarna bytte från kommunal skola till privat skola  beslutade Kommunen plötsligt,  att dra in flickans skolpeng. Motiveringen var att flickan inte befann sig i skolabyggnaden.

När Move & Walk påpekade att flickan fått distansundervisning godkänd under den kommunala grundskoletiden, ändrade utbildningsförvaltningen motiveringen och sa att distansundervisning inte kunde beviljas i gymnasiesärskola. Utbildningsförvaltning menade då att det är irrelevant hur ärendet sköttes under grundskoletiden.

Move & Walk överklagade ärendet och skolinspektionen beslutade naturligtvis att utbildningsförvaltning skulle bekosta distansundervisningen även när flickan gick i privat skola.

politikSammanfattning Även om man ogillar privata skolor på grund av sin politiska övertygelse, så borde ändå tanken om det enskilda barnets bästa, styra förvaltningen. Det är sorglig annars. I detta fall fick Move & Walk anlita advokat för att barnet skulle få sin rätt.

Särskolan består av en väldig mängd speciallösningar. Barnen har ju så stora och olika svårigheter. Det är därför oerhört viktigt, för dessa barns skull, att samarbetet mellan skola och förvaltning fungerar bra. Detta samarbete måste ha barnen bästa, som ledstjärna, inte enskilda tjänstemäns politiska övertygelsen.

Hjälp rörelsehindrade barn i Göteborg hitta rätt särskola

Veckan som gick.

back to skol Jag har under gångna veckan skrivit om Move & Walk-skolan. Många adminstrativa problem är orsakade av den politiska kampanj, som för tillfället drivs mot friskolor i allmänhet i denna förvalsdebatt. Det är lätt att barnen kommer i andra hand.

Kanske har barnen kommit i skymundan också i mina texter. Det är ju verkligen barnen som skolan är till för. Ibland känns det, som om det är viktigare kamma in politiska poäng, för att vinna valet, än att hitta lösningar, för att barnen ska få tillgång till den pedagogik och det personliga engagemang varje enskild elev såväl behöver.

De politiska motsättningarna drabbar också särskoleelverna på Move & Walk-skolan. De flesta föräldrar till rörelsehindrade särskoleelever vet inte om, att också deras barn har rätt att välja och att det är stor skillnad mellan särskola och särskola.

Min önskan är, att ni som läser denna blogg, sprider information om att rörelsehindrade särskoleelever kan välja. Se gärna filmen nedan eller åk på studiebesök, till den särskola du är intresserad av. Rätt pedagogik kan betyda ett nytt liv för ditt barn!

elevTyvärr är det så, att den skola där barnet går, inte kommer  informera om att det finns alternativ, även om de vet om, att det finns skolor som passa barnet bättre, än deras egen. Om denna ovilja, att informera beror, på politisk avsky mot privata alternativ eller om det beror på konkurrenensförhållandet, är oväsentligt, men det drabbar barnet. Därför vilar ansvaret tungt på föräldrarna, att inte lyssna på så kallade experter, utan undersöka saken själv.

Känner du någon i Göteborg eller kranskommunerna, så hjälp till att informera om att det finns särskolealterniv även för rörelsehindrade, för barnens skull. Från och med i ht 2014 finns det särskolealternativ i Malmö också. Och från ht 2015 även i Stockholm. Det är fantastiskt att också sveriges mest utsatta och skadade barn, får rätt att välja. Hjälp rörelsehindrade barn i Göteborg hitta rätt särskola!

vapenÖREBRO. Vi har fortfarande inte fått återkoppling från Habiliteringschef Kenneth Karlsson, på brevet som skickades i början på veckan. I går, fredag, ringde jag upp honom för att fråga om det stöd till konduktiv pedagogik, som habiliteringen anslagit, ska vara en allmosa eller en del av habiliteringen behandling, som det självklart borde vara. Han svarade dock inte på tel heller.

PRIVAT. Ett litet hundkrig har uppstått i kvarteret. Det går en liten gång mellan husen i kvarteret bortom vårat. Någon har satt upp skyltar där, om rastning förbjuden. Det gör inget, för vi har aldrig låtit våra hundar gör något där ändå, bara gått igenom. I veckan blev min fru på hoppad av en man, som på bred göteborgska förklarade att det var PRIVAT OMRÅDE. Samme man har dykt på vår 14 åriga dotter också, men inte mig eller vår granne. Kanske för att vi är män.

IMG_0282Det är tråkigt att vi retar honom, bara genom att  gå genom hans område. Ibland retar vi oss på människor, bara för att de finns nära oss. Vi tror att de gör saker eller står för något som egentligen bara är våra egna påhittade tankar. Är det det, som kalla för  fördomar eller till och med rasism.

Låt oss försöka låta bli att bygga upp våra privata områden runt oss själv och istället hjälpa varandra och leva tillsammans så gott det går.

Lars Mullback

Är det viktigare att hålla budget, än att en svag elev får den pedagogik hon behöver?

teckningVisst är den generella skolpolitiken viktig för det stora flertalet, men politiken blir storslagen om den också har förmåga att innesluta det speciella och unika.

Förutsättningar för specialpedagogiska och socialpolitiska insatser för de mest utsatta, finns endast i en mycket välfungerande och engagerad politisk förvaltning, en inneslutande skol- och social-politik. Finns dessa politiska ambition kvar, eller är det bara ett minne, som gjorde Sverige känt världen över under 1960 och 70-talen?

Låt mig ta två exempel på hur dålig förvaltning försvårar livet för de gravt skadade barn Move & Walk arbetar med.

1. Enligt lagen om särskoleplacering måste alla elever utredas om särskola behövs. Fler av de barn som sökt till oss kommer från kommunal särskola, där de varit placerade trots att det inte funnits någon utredning om att särskola är lämpligt. För de barn vi pratar om, finns ingen tvekan om att det är en särskoleelev, men att en utredning görs är ändå mycket viktigt för barnets rättigheter. Varför?

Jo, fler än en rektor har med varierande styrka försökt förhindra barn att söka till oss, för att det inte ska uppdagas att barnet är särskoleplacerat utan lämplighetsbedömning. Denna brist gör rättsläget mycket osäkert för dessa barn. Det försvårar dessutom deras lagstadgade rätt att välja och byta skola.

Rätten att välja pedagogiskt koncept borde vara extra skyddat för dessa barn, eftersom deras intellektuella och fysiska kapacitet kräver alternativa pedagogiska kunskaper hos lärare och assistenter, som sällan den allmänna skolan kan erbjuda.

2. Kommunen har skyldighet att utreda hur stort eventuellt tillägg till skolpengen ska vara. Inte en enda av våra elever har utretts i fråga om tilläggskostnader, av sin hemkommun!

I något fall har det gjorts en utredning efter Move & Walks uppmaning. Då har kommunen utsett rektorn från den skola eleven har lämnat, som utredare. Tror ni den rektorn, som förlorat en elev till en friskola, anser att eleven behöver extra stöd och assistans? Nej.

Detta jävs liknande förhållande blir ändå svårare att kommer tillrätta med, då ingen utredning finns från den skola eleven kommer ifrån. Vare sig eleven själv, den motagande skolan eller ansvariga politiker kan därför få reda på vad eleven kostat tidigare. I detta avseende blir elever, i behov av särskilt stöd, rättslösa.

Mamma, pappa barn - Familjen Mullback
Mamma, pappa barn – Familjen Mullback

Svårt skadade barn, funktionsnedsatta, handikappade, eller vad vi nu kallar dem. De är i oerhört stort behov av stöd från samhället. Jag har själv varit ett av de barnen. Nu är jag framgångsrik i yrkeslivet, har fru och egna barn. Jag har blivit en fri och lycklig människa tack vare det stöd jag fick av samhället som ung. Jag försöker beskriva hur viktigt samhällets stöd har varit för mig i Jo, Du kan – Bloggen.

På 1970-talet var tjänstemännen stolta och glada för att hitta utbildningslösningar som passade mina speciella behov. Nu ser jag rektorer och höga tjänstemän i den skolpolitiska förvaltningen, som försöker förhindra att deras mest utsatta elever byter till en skola, som är ampassad för dem.

rför har det blivit så? Är det konkurrensens fel? Har det blivit viktigare att behålla sina elever, också på den kommunala skolan, för att hålla budget, än att en svag elev får den pedagogik hon behöver? Eller är det de politiska vindarnas fel? Skoldebatten har målet upp en motsättning mellan kommunala skolor och privat skolor. Men när de erbjuder olika pedagogiska koncept, behövs både kommunala och privata skolor som komplement till varandra, för barnens skull.

Hur viktigt kan det vara med olika pedagogiska koncept? Se själva, en film på 2 minuter.

Translate »