Slaget om Örebro – följdfrågor

vapenFörra veckan skrev jag några inlägg om en liten CP-skadad kille från Örebro som tränar konduktiv pedagogik här på Move & Walk i Göteborg. Hans föräldrar har bekostat alla träningsperioder själva, då deras landsting vägrar bekosta vården, som är självklar i andra landsting.

I fredags fick vi ett kort meddelande från habiliteringschefen i Örebro, Kenneth Karlsson. Han skrev glädjande: ”Vi kommer under 2014 betala ut ersättning ( efter begäran och individuell behovsprövning) för intensivträningsinsatser motsvarande era”.

Idag får han dessa följdfrågor via mail:

 

Hej Kenneth

Det var ett trevlig och mycket positivt besked. Det är mycket önskvärt att vård och möjligheter blir samman landet runt.

60% av CP-skadade barn i Sverige har rätt att välja konduktiv pedagogik (KP), om Örebro läns landsting också inför denna rättighet, är vi uppe i 63%. Vi arbetar mot 100%.
Jag vill i förbigående påpeka, att det finns inga dokumenterade risker med KP. Det finns heller ingen dokumentation på att habiliteringens insatser skulle vara bättre, effektivare eller säkrare på något sätt. Det finns inte något belägg för eller ens indikationer på att KP försämrar patientens förmåga att tillgodogöra sig habiliteringens insatser, tvärt om, de stödjer och främjar varandra.

Ditt positiva mail leder till följdfrågor.

FRÅGOR
1. Du skriver att ni ska betala ut ”ersättning”, betyder det direktupphandling?
2. Vilka kvalitetskrav kommer ni ställa på de verksamheters som upphandlas? Tillexempel registrering hos socialstyrelsen.
3. Hur kommer målgruppen informeras om denna möjlighet?
4. Hur kommer urvalsprocessen att gå till?
5. Finns kompetens inom er verksamhet för att bedöma vem som är lämplig för KP, eller hur kommer denna kompetens inhämtas?

Till sist, jag är mycket glad för att ni intresserar er för KP. Jag hjälper gärna med info och rådgivning, om ni så önskar. Jag har ju både ett patient perspektiv och ett vårdgivarperspektiv i och med att jag själv är CP-skadad och jag har varit verksamhetschef för ett behandlingsinstitut med KP under Socialstyrelsens tillsyn.

Denna korrespondens publiceras löpande på http://mullback.se då både dessa frågor och svar har ett allmänintresse.

Med hopp om snar återkoppling

Lars Mullback

Se övriga inlägg i denna serie genom att klicka på kategori Örebro

Slaget om Örebro – positiv nyhet i slutet på veckan

vapenFör några dagar sedan skrev jag om en liten kille från Örebro som bodde och tränade här på Move & Walk i Göteborg. Hans föräldrar har bekostat alla träningsperioder. Nu hade dock pappan hört att även Örebro landsting skulle anslå medel, för de som behöver och vill träna konduktiv pedagogik (KP). Kanske skulle äntligen denna familj ska kunna lägga sina semesterpengar på just semester, istället på den vård deras deras son behöver, men just deras landsting hittills vägrar betala för

Jag skrev till habiliteringschef Kenneth Karlsson, för att få ryktet om kommande anlag bekräftad. Nu kom detta mycket positiva besked till svar.

Hej!

Vi kommer under 2014 betala ut ersättning ( efter begäran och individuell behovsprövning) för intensivträningsinsatser motsvarande era, vi kommer utvärdera detta vid årets slut och ta en nytt beslut gällande framtiden!

Vänliga Hälsningar!

Kenneth Karlsson
Verksamhetschef
Barn- och ungdomshabiliteringen
Habilitering och Hjälpmedel

Vilken positiv nyhet i slutet på veckan. Kanske en ljusning för familjen.

handMen vad betyder ersättning efter behovsprövning. Hoppas det inte är ett bidrag, en allmosa till de fattigaste CP-skadade som ska betalas ut. Landsstinget, habiliteringen får ju inte agera välgörare som betalar ut stöd till endast de mindre bemedlade som orkar förnedra sig att tigga.

Jag hoppas verkligen ersättning efter behovsprövning betyder ersättning till dem  som har behov av konduktiv pedagogik. Svaret från habiliteringschefen kräver följdfrågor, men det tar vi på måndag.

Trevlig helg.

Slaget om Örebro – positivt rykte, men…

vapenBara 60% av alla CP-barn kan välja vård i Sverige. Nu går vi mot 100%.

Örebro läns landsting är ett av de landsting som fortfarande väljer att inte lyssna på neurologiskt skadades önskemål. Boende i Örebro får fortfarande betala vården helt själv, om de väljer konduktiv pedagogik (KP), fast KP funnits som en självklar valmöjlighet i vården i Stockholm och Västra Götaland sedan 1990-talet.

För en månad sedan hade vi en liten kille som bodde och tränade här på Move & Walk i Göteborg. Hans föräldrar bodde självklart här med den glada lilla grabben. De hade ju betalat,  valt att lägga semestern i en behandlingskorridor i Göteborg i februari. Bra för att barnet får den träning han behöver, men sol och avkoppling för föräldrarna, nej, knappast.

Pappan kom in på mitt kontor och talade om att de på många sätt försökt få habiliteringen i Örebro att förstå att deras son verkligen behöver KP-träningen, för att utvecklas och hitta sig själv. De visste, för de har tränat här flera omgångar. Men ingen på habiliteringen hade kunnat/velat hjälpa dem. Ser de inte, eller låtsas de inte om att barnen utvecklas under en behandlingsperiod?

Pappa sa också att kan skulle prata med  högst ansvarige, habiliteringschef Kenneth Karlsson, när de kom hem.

Några dagar senare, 4 mars, kom detta glada mail från pappan:

mailHej Lars!

Jag har idag varit i kontakt med Örebro läns landstings habiliteringschef för att få besluten på papper som vi pratade om förra veckan.
Då säger han att dom har precis tagit beslut på att ÖLL kommer att bekosta sådan här typ av träning framledes, med start 2014.
Han nämner också att det är på prov tillsvidare och kommer att utvärderas samt att dom har förhoppningar att kunna erbjuda något likvärdigt i ÖLL.
Snacka om glädje här hemma, det verkar finnas hopp…. Jag ropar dock inte hej förrän jag ser någon ekonomisk ersättning.
Vi återrapporterar till dig när vi sett nåt resultat.

Tack på förhand
pappa

Ibland händer saker utan att man behöver göra så mycket, trodde jag…

Den 10 mars skickade jag nedanstående mail till habiliteringschef Kenneth Karlsson, för att ta reda på om detta glada rykte stämde. Han har dock inte svarat än. Kanske jag fått fel mailadress. Hoppas att det är jag som gjort fel. Idag, 31 mars, har jag i alla fall skickat samma brev per snigelpost. Jag la det på lådan innan 18, så han ska ha det imorgon. Hoppas på snabb återkoppling.

Brev till habiliteringschef Kenneth Karlsson

kuvertHej!

Jag heter Lars Mullback. Jag har arbetat sedan 1990-talet för att bredda habiliteringens verksamhet och för att den ska bli mer diagnosspecifik, särskilt för neurologiskt funktionsnedsatta, som det finns diagnosspecifik behandling för: konduktiv pedagogik.

C:a 60% av CP-skadade barn och ungdomar har rätt till minst 4 veckor kp-behandling per år numer, dock inte barn i Örebro län.

Jag hoppas vi kan föra en diskussion om detta. Min förhoppning är att det ska bli mer rättvis över landet, så att neurologiskt funktionshindrade ska få samma möjligheter oavsett bostadsort.

Med spänning ser jag att du tagit över efter Håkan Hjelm. Att du har ortopedisk bakgrund hoppas jag betyder att du är lika resultat och målinriktad som ortopeder brukar vara.

Med hopp om snar kontakt och ett givande erfarenhetsutbyte

Vänligen

Lars Mullback

Koordinator Public Affairs
Mobil: 076-049 69 96
Direkt tel: 031-75 70 192
E-post: lars@movewalk.se
Move & Walk
Lillhagsparken 8, 422 50 Hisings Backa
Växel: 031-55 84 20, Fax: 031-55 84 40
http://www.movewalk.se

MITT UPPDRAG
Jag är anställd av Move & Walk, ett privat företag som bedriver vård, omsorg och skola, med konduktiv pedagogik som bärande koncept. Jag är dock inte involverad i företagets verksamhet, utan är koordinator för public affairs. Detta betyder att jag företräder den målgrupp som behöver och efterfrågar det konduktivt pedagogiska konceptet för en positiv utveckling.
Mitt huvuduppdrag är alltså att främja tillgången till och utvecklingen av konduktiv pedagogik, oavsett verksamhetsform eller vem det gynnar ekonomiskt

Translate »