Tillbakablicken: Blekinge – ett föredöme, men inte utan kamp

kpKonduktiv Pedagogik finns i Sverige för att vuxna CP-skadade och föräldrar till CP-skadade barn vill ha pedagogiken. I Jo, Du Kan-bloggen kommer jag beskriva noga vilken kamp det var att starta Move & Walk i Sverige. Jag har fortfarande lika svårt att förstå det motstånd vi mött och ständigt möter från Svensk sjukvård, men det är en annan fråga. Låt oss för tillfället bara konstatera att det är så.

Från början var dock Blekinge ett av de få positiva undantagen. Blekinge Landsting öronmärkte redan 1998 medel till Konduktiv Pedagogik. Hur det gick till vet jag inte, jag var inte alls inblandad, men jag vet att en mycket stark mamma bodde i Blekinge då, Ylva Alvarsdotter. Förmodligen hade hon kontakt med Blekinges starka socialdemokratiska Landstingsråd Marie Sällström.

Marie Sällström tycktes i alla fall veta, hur svårt det är för kommunala förvaltningar att förnya sig och anpassa sig till nya rutiner. Det var säkert därför landstingets anslag till Konduktiv Pedagogik öronmärktes.

2011 blev jag kontaktad från flera håll. Det var oro både från föräldrar och från de verksamheter som bedriver träningen. De hade hört ryckte att habiliteringen skulle ta över ansvaret för Konduktiv Pedagogik i Blekinge.

Och Habiliteringen började med att utreda om Konduktiv Pedagogik behövdes över huvud taget. De kom fram till att det inte behövdes alls. Pengarna kunde bättre användas i den egna verksamheten, ansåg de.

Marie Sällström
Marie Sällström

Jag ringde upp Marie Sällström och frågade varför hon släppt ansvaret över Konduktiv Pedagogik?

-Jag ska gå i pension, sa hon. Ni måste hitta ett sätt att klara er utan mig.

Ja, så är det. enskilda människor är viktiga. Det är viktigt vad man gör av sitt liv. Alla kan göra skillnad, men särskilt viktigt är det vad politiker gör. Marie hade verkligen gjort skillnad för Neurlogiskt funktionsnedsatta i Blekinge.

Nu skulle hon lämna alla uppdrag. Självklart skulle habiliteringen ta över.

Habiliteringen, den kommunala myndighet, som ska ge Neurologiskt funktionsnedsatta vård och stöd. De ansåg att Konduktiv Pedagogik bara var en onödig kostnad.

Habiliteringen är experterna, de sakkunniga, som både bedriver egen verksamhet och utreder om konkurrerande komplement behövs! Det var deras utredning,  som de nya politikerna skulle lita på och grunda sina beslut på. Förslaget var redan lagt. Anslaget till Konduktiv Pedagogik skulle dras in. Vad kunde jag göra?

Jag bokade in ett besök med habiliteringschef Maj-Lis Olsson och hennes överordnade förvaltningschef Kristina Möller.

kristina möllerDe båda berättade att Blekinge Landsting hade mycket dålig ekonomi. Alla förvaltningar hade fått kraftiga sparbeting. De hade tvingats lägga ner fler verksamheter och några disagnosgrupper skulle komma att stå helt utan insatser efter dessa indragningar. Den målgrupp jag företrädde hade kommit lindrigt undan. Habiliteringen skulle klara sig intakt.

Deras taktik var att ställa svaga grupper mot varandra. De ville få mig att känna att jag stal från mer behövande, om jag krävde neurologisk funktionsnedsattas rätt till  Konduktiv Pedagogik. Men jag gick inte på det. Jag visste, att dessa två chefer inte hade en aning om de verksamheter de beslutade om. För dem var det närmast ointressant vad patienterna tyckte om de verksamheter som lades ner eller fick vara krav. För dessa två tänstemän var det antalet tjänster som räknades. Deras viktigaste mål, var att vara en god arbetsgivare och skapa sysselsättning i ett landsting drabbat av arbetslöshet.

Jag försökte få dem att förstå hur viktiga deras beslut var, för de svårt skadade barnen, men de var  inte mottagliga. Det förvaltade skattepengarna för att skapa regional sysselsättning, inte för att ge barnen den vård de behövde och ville ha. Vad skulle jag göra? Jag gick.

Som enskild människa, boende i ett annat landsting, är det svårt att påverka både tjänstemän och politiker. Men att dra in pengarna till Konduktiv Pedagogik påverkar enskilda människor, boende i just det landstinget. Politikernas egna väljare. Och väljare har faktiskt makt. Om de engagerar sig, kanske det går. Det är viktigt vad man gör. Vem man än är.

En grupp föräldrar med Ann Gelius i spetsen organiserade sig. Konduktiv Pedagogik var så viktigt för dem, att de ville demonstrera och skrika ut i tidningarna att Konduktiv Pedagogik är NÖDVÄNDIGT för deras barn.

ExperterNär jag fick reda på det åkte jag dit för att träffa föräldragruppen, för att se med egna ögon, om de verkligen ville ha Konduktiv Pedagogik, eller om det bara var ett allmänt missnöje med Landstingets besparingar.

Jag träffade 5 föräldrar, som berättade att Konduktiv Pedagogik verkligen hade förändrat deras och deras barns liv. Det fanns ingen tvekan om att de ville kämpa för detta. En av föräldrarna var Kristin Pettersson, som jag skrivit om i tidigare här på bloggen i kategori Blekinge. Och Ann Geliuis var fast besluten om att även vuxna behövde Konduktiv Pedagogik. Hennes dotter Linn hade tränat sedan 1998.

– Det är inte rimligt att hon ska förlora sin chans att röra sig, bara för att hon fyller 19 år, sa Ann upprört.

Blekinges avtal för Konduktiv Pedagogik, har alltid bara gällt barn.

Vi beslutade att ha en presskonferens hemma hos Ann Gelius den 23 november 2011. Men först skrev jag, tillsammans med Jesper Odelberg, den CP-skadade ståupp-komitern, ett brev till landstingspolitikerna i Blekinge.

Brevet kommer publiceras på Mullback Bloggar på torsdag, kategori Blekinge.

Och vill ni veta hur det gick på presskonferenser och den långa vägen till att både barn OCH vuxna tillslut fick rätt till Konduktiv Pedagogik, får ni följa bloggen nästa vecka.

 


Gillar du detta inlägg?
 Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan 

Följa mig på Twitter

Eller skriva in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

 

 

 

Blekinge

Man tvingas bråka om allt för sitt CP-skadade barn!

Jag har blivit ombedd av Kristin Pettersson att kontakta Råd- och Stödteamet (RoS-teamet) inom Ronneby kommun. RoS arbetar med barn/elever/studerande

2014-04-14 11.29.05Tidigare har Ronneby alltid låtit Kornelias assistenter följa med på hennes träningsperioder på Move & Walk, för attassistenterna ska kunna hjälpa Kornelia att träna hemma mellan perioderna. Assistenterna behöver också denna fortbildning för att kunna stödja Kornelias utveckling på bästa sätt. Det är inte alldeles lätt att veta hur man hjälper ett rörelsehindrat barn att använda sin kropp. Assistenterna har därför uppskattat dessa studiebesök/utbildningsdagar mycket. I synnerhet då Kornelia själv tycker så mycket om pedagogiken på Move & Walk.

Inför vårens träningsperiod meddelade plötsligt kommunen att någon assistent inte fick åka med.

Kornelia Pettersson med  mamma Kristin
Kornelia Pettersson med
mamma Kristin

– Jag blev så besviken, sa Kristin. Det betyder så mycket för Kornelia. Hon har ju svårt att lära sig röra sig, där är träningen väldigt viktig för hela hennes framtid.

– Hur motiverar kommunen indragningen? undrar jag.

– De säger att de ska utreda om Konduktiv Pedagogik (KP) är evident baserat.

– Det är en mycket märklig motivering, sa jag och lovade Kristin att försöka ta reda på vad detta egentligen handlar om.

– Tack, sa Kristin och andades ut. Man tvingas bråka om allt för sitt barn. Det känns ofta som man inte ska orka mer. man står så ensam. Ändå vet jag att Kornelias framtid hänger på hur mycket stöd hon får nu som barn, om hon får lära sig att hon måste ha hjälp med allt, eller om hon upplever att hon har rätt att försöka. Det är svårt att hjälpa Kornelia att själv få försöka, det är det assistenterna lär sig på Move & Walk. Det är mycket lättare att göra saker åt Kornelia, så blir det om man inte förstår Konduktiv Pedagogik. Det hindrar Kornelias utveckling.

För att ta reda på kommuns motivering skrev jag följande brev till kommunens samordnare:

kuvertJag skriver till dig, för jag har sedan 1997 försökt hjälpa neurologiskt funktionsnedsatta, som tycker att det är svårt att få gehör för sina behov och önskemål. Sedan en tid tillbaka, har jag valt att göra detta arbete offentligt via Mullback Bloggar. Eftersom ditt arbete har ett allmän intresse, kommer detta brev publiceras där, liksom det svar jag hoppas få från dig.
Detta brev skickas som mail, men även som brev för att diarieföras korrekt.

Neurologiskt funktionsnedsatta barn behöver extra insatser både vad gäller sjukvård, skola och omsorg. De kommunala insatserna hänför sig oftast till skola och omsorg, varför jag misstänker att din utredning har skola och omsorg som inriktning.

Kristin har alltså fått uppfattningen att ni ska utreda evidensvärdet av KP. Detta gör mig mycket förvånad.

Evidens baserad medicin är ett synsätt som utvecklades på 1990-talet. Det är en medicinsk tillämpning av det positivistiska vetenskapsidéalet som, främst förra århundradet, var framgångsrikt inom naturvetenskaplig grundforskning, med syfte att hitta lagbundna orsak- och verkan- sammanhang.

RonnebySom du säkert vet är INGA insatser inom habilitering för neurologiskt funktionsnedsatta medicinsk evidensbelagda ur ett generellt perspektiv. Tensdenser kan dock skönjas om man vill tolka och tro. Se Föreningen Sveriges Habiliteringschefers hemsida,

Ur vetenskaplig evidens synpunk är alltså allt lika bra eller lika dåliga om man så vill, vilka insatser man än prövar för neurologiskt funktionsnedsatta barn. Ingen insats är överlägsen den andra. Dock är medicinen enig om att insatser behövs.

Valet av vilken insats som är bäst, kan dock inte utvärderas utifrån effektivitetsaspekter, utan är mer livstilsval. Tidigare har dessa val ofta gjorts av professionen, men trenden är att familjen runt det neurologiskt funktionsnedsatta barnet måste få välja själva. Denna trend märks både vad gäller lagstiftning på Hälso och sjukvårdsområdet och inom den politiska viljan i samhället i stort. Exempel är LOV, lagen om valfrihet i vården, som de mer progressiva landstingen redan infört. Inom skolans område vill ju alla partiet utom ett, behålla det fria skolvalet. En, om möjligt än större, enighet råder om att behålla och stärka brukarens valfrihet inom assistans.

RonnebyFlaggaUr ett pedagogiskt perspektiv finns det endast  en enda typ av specialpedagogik inom det svenska skolsystemet, som även omfattar kunskaper om hur man pedagogiskt undervisar och utvecklar barn med rörelsehinder. Denna specialpedagogik heter Konduktiv Pedagogik. Se intyg från Ingrid Liljeroth Universitetslektor, Filosofie doktor. http://mullback.se välj Fakta
Konduktiv Pedagogik har även en särställning inom specialpedagogiken genom att skolinspektionen utrett Konduktiv Pedagogik, så en utbildad conductor har svensk lärarlegitimation inom grundskola och särskola ända upp till särgymnasie.

Att din utredning görs, ser jag som mycket viktigt, då jag vet att Konduktiv Pedagogiska dagisverksamheter, förskolor och skolor endast finns i storstads regionerna.

Det är mycket olyckligt om Kornelias assistenter inte får fortbildning i KP, då Kornelia är van vid denna landstingsbehandling, som bygger på kontinuitet. Att den kommunala verksamheten följer upp landstingets insatser utgör en grundbult i det kommunala förvaltningssystemet.

Vad jag förstår, har Kornelias Assistenter alltid tidigare fått följa henne till KP-perioderna. Om assistenerna missat Kornelias senaste utveckling, på grund av er utredning, hoppas jag att ni omgående åtgärdar detta.

Translate »