Svar på tal från MP:s partistyrelse – Vi vill ha aktiebolag utan vinstsyfte

Helene Öberg är ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor och medlem i Miljöpartiets partistyrelsen. Hon svara här på gårdagens debatt inlägg på Mullback Bloggar, förbud mot vinster i välfärden. LÄS HENNES SVAR:

 

H Öberg 1”I ett debattinlägg efterfrågar några av Vårdföretagarnas medlemmar Miljöpartiets syn på valfrihet i hälso- och sjukvården. företaget Move and Walk är en av undertecknarna och ett intressant exempel. De är ett privat företag som erbjuder en träningsform för barn med CP-skada som de är ensamma om i Sverige. Eftersom det är en träning som både föräldrar och barn är nöjda med så har vi i Miljöpartiet i Stockholms Län kämpat hårt, och lyckats, bevara dem som ett alternativ i vården.

Move and Walk är ett typexempel på den form av företag driven av engagemang som nog de flesta människor vill ha kvar. Därför är det ett bra företag att lyfta, för att visa H Öberg 2   hur viktigt det är att kunna hålla två tankar i huvudet på en gång i diskussionen om vinster i vården.

För Miljöpartiet är det självklart att privata vårdgivare är en del vården i Sverige. Men syftet med sådan verksamhet ska inte vara att göra vinst, utan att ge god vård.

Givetvis behövs det marginaler för att klara nödvändiga investeringar eller för att täcka upp för mindre intensiva perioder. De förslag som Miljöpartiet presenterat hindrar ingen från att göra just detta. Men de som vill starta upp en verksamhet för sin egen ekonomiska H Öberg 3vinnings skull, hör inte hemma i en vård som måste bygga på seriositet, och som måste ha förtroende hos allmänheten.

Vi vill inte förbjuda vård som drivs i aktiebolagsform. Tvärtom är aktiebolag ofta en utmärkt driftsform även för allmännyttiga verksamheter. Det vi vill är att använda befintliga regler i aktiebolagslagen som möjliggör bolag utan vinstsyfte, och vid behov utveckla dem för att passa vård och andra välfärdsföretag.

Miljöpartiet står för upp för mångfald i hälso- och sjukvården. De enda vårdföretag som hotas av vårt förslag är de som vägrar sätta en god vård före vinstintresset. I den bemärkelsen behöver inte artikelförfattarna vara oroliga. Det är passionen för god vård och engagemanget för patienterna som ska vara vårdens enda drivkraft.
Helene Öberg, ansvarig för hälso- och sjukvårdsfrågor, partistyrelsen (mp)”


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.