Såg ni Amanda på Rapport ikväll? Stöd uppropet!

Såg ni Amanda på Rapport ikväll. Men det är inte bara försäkringskassan som sviker henne. Det gör alla politiker i Västra Götaland också. De har tagit bort den träning hon haft i hela livet. Den träning som Amanda visad i kvällens rapport fick hon betala själv.

Amanda och 150 andra svårt funktionshindrade har skrivit på ett upprop i protest mot att Västra Götaland dragit in deras träning. Skriv på uppropet du också och kräv att regionspolitikerna lyssnar på de som inte kan röra sig utan denna behandling.

Länk till upprop

Här nedan kan ni se ett längre reportage, där Amanda medverkar. Detta reportage ger en förståelse för att dessa svårt neurologiskt skadade personer har mycket stort behov av stöd för att kunna röra sig. Reportaget visar också hur viktiga rörelser är för dessa personers utveckling på många andra områden.

I november 2016 gick VGR-regionens träningsavtal ut. Tjänstemännen vägrar att gör en ny upphandling, trots att det togs politiskt beslut om det redan 2015. Politikerna tycks låta tjänstemännen göra hur de vill i VGR.

LÄS MER 

BAKGRUND VGR

2013 lämnade RBU-Göteborg med omnejd, RBU-Skaraborg, RBU-Älvsborg och NHR-Göteborg genensamt in en skrivelse till handikapp förvaltningen, för att understryka neurologiskt skadades behov av tillgång till Konduktiv Pedagogik.

VG-Regionen har helt struntat i Handikapprörelsens gemensamma röst.

Konduktiv Pedagogik FINNS INTE LÄNGRE i VG-regionen för vuxna.

Fram till 2015 fanns ett öppenvårdsavtal i VGR som gav vuxna möjlighet till KP.. Cirka 30 patienter om året har valt denna behandling. Detta avtal vägrade förvalningen förnya 2015, trots HSN-Göteborgs protokollförda uppmaning till förvaltningen.

Istället hänvisade förvaltningen denna patientgrupp till ett slutenvårdsavtal gällande traditionell habilitering. Förvaltningen lurade poliikerna i HSN-Göteborg att KP ingick i detta avtal med Bräcke, trots att Bräcke själva menade att det INTE gjorde det.

För att inte stöda sig med regionens beställarenhet, har Bräcke ändå tagit emot ett fåtal KP-tränande under 2016, trots att det egentligen är avtalsbrott.

När det fanns ett KP-avtal för vuxna tränade cirka 30 patienter per år. Nu hardet sjunkit till 3 per år. Kanske gör det att förvaltningen klarar sina besparingsmål. Men det är förödande för den grupp, ofta mycket svårt skadade patienter, som förlorat KP och som inte har något fungerande alternativ.

Nytt avtal i november

Det externa rehabiliteringsavtalet hette nr 3272012-001. Förvaltningen har föreslagit politikerna i HSN-Göteborg att göra ett nytt avtal liknande detta. Alltså ett slutenvårdsavtal med remisskrav.Det skulle skett i november 2016. Men någon ny upphandling är inte ens påbörjad.

Inga andra KP-avtal landet är slutenvårdsavtal, även VGRs avtal ända sedan 1990-talet har varit öppenvårdsavtal. Vad är syftet? Är det att kringgå patientllagen, så man slipper rikavtalskopplingen? I så fall är det anmärkningsvärt. Eller är syftet att begränsa antalet möjliga anbudsgivare? Det vore också ett uppseendeväckande argument