Röda fanor – ett hot mot sveriges verkliga underklass

röda fanorSå har det varit 1 maj igen. En helgdag till arbetarrörelsens ära. En folkrörelse som verkligen varit viktig för att förbättra villkoren för en stor förtryckt underklass.

Socialdemokratin tycks dock numer ha blivit ett borgerligt parti, i alla fall om man granskar de förslag de lägger och de tal de höll på 1 maj.

Västerpartiet är det enda socialistiska partiet som förtfarande slåss för arbetarklassen. Men denna kamp känns ändå väldigt gammaldags. Arbetarklassen är inte längre någon utsugen underklass.

De generella lösningar som vänstern presenterar som politiska rättviselösningar, fungerar om det är stora grupper som är utsugna och fattiga. De enda stora grupper, som behöver bättre stöd från samhället är väl änkepensionärer och ensamstående mammor nu för tiden. För dessa grupper skulle generella politiska lösningar fungera.

Men den verkliga underklassen i Sverige saknar klasstillhörighet eller tillhör många klasser samtidigt. Långtidssjuka, psykiskt sjuka, invandrargrupper och funktionshindrade. Dessa grupper är individer som är svåra att klassificera för att de problem de har ofta är helt unika för varje invid.

När Vänstern föreslår att stoppa vinster i välfärden och därmed förbjuda privata skolor och privat sjukvård, är det ett hot mot Sveriges verkliga underklass.

utsattaMöjligheten att starta privata skolor och vårdföretag har gett i alla fall invandrargrupper och funktionshindrade möjlighet till specialasnpassning. Äntligen har vi Neurologiskt funktionshindrade fått skolor och behandling, som är anpassad till våra behov och önskemål. Detsamma gäller för flera invandrargrupper, som kunnat öppna skolor för att deras kultur och tradition ska bli en naturlig den av Sverige.

Om nu Vänstern förbjuder privata skolor och privat vård, ska vi då åter tvinga in i generella lösningar, till allmän vård och skola, som är bra, rättvist och jämlikt för det stora flertalet, men som förstör och försvårar livet före de verkligt utsatta, den undangömda och glömda svenska underklassen.

Gillar du detta inlägget?
Det kommer ett nytt varje dag. Håll koll på bloggen via mail, Facebook eller Twitter