Radio om särskolebarns rättigheter Fredag morgon

Anna Bystedt på Skånes största kommersiella radio, GULD-kanalen intervjuar Anette och Lars Mullback . Ämne: Skånes särskolebarn har äntligen rätt att välja särskola. Det gör att fler svårt funktionshindrade barn får bättre chans i livet. Lyssna på direktsändning den 13/5 2016, fredag morgon, klockan 06.15 till 07.00. Länk:

http://webradio.dbmedia.se/gk/

Några citat ur intervjun:

Jag har arbetat för att informera om Konduktiv Pedagogik i över 20 år, för jag brinner för att ge hopp till svårt skadade barn som tycks ha svårt med allt. Jag var själv ett av dessa utdömda barn tills jag hittade Move & Walk. Som 34-åring lärde mig äta själv efter att ha blivit matad hela livet. Nu har jag arbete, är gift och har barn.

Jag tycker det är självklart att även svårt skadade ska ha rätt att sig röra sig, även i skolan. Alltför många sitter fastspända i sina rollstolar hela dagarna i de kommunala särskolorna.

Move & Walk är en fri särskola. Deras specialpedagogik är Konduktiv Pedagogik. Det betyder att rörelseutvecklingen är en del av schemat och bidrar till inlärning i alla andra ämne. Se gärna filmen om denna skolan.

Tyvärr är det få som vet att barn i särskola har rätt att själv välja vilken särskola de vill gå i. För barn med utvecklingstörning i kombination med rörelsehinder, är det extra viktigt att hitta rätt specialpedagogik, för att överhuvud taget kunna utvecklas. Om man väljer Move & Walk-särskola får barnet stöd, även med rörelseutvecklingen varje dag hela skolgången ända upp till gymnasiet.

Jag har intervjuat flera tusen personer om Konduktiv Pedagogik. De allra flesta säger att de fått reda på pedagogiken, tack vare mina filmer eller genom kompisar. Jag blir naturligtvis stolt när barn och föräldrar kommer fram och tackar mig, för att Konduktiv Pedagogik förändrat deras liv och gett dem hopp inför framtiden. Men jag bli ledsen när jag möter alla de som inte fått reda på att möjligheten finns. Ledsen, för att de inte fått chansen att pröva.

Alla med svårigheter att röra sig, borde i alla fall få chansen att pröva. Alla neurologiskt skadade borde få uppleva att det finns hopp om utveckling, även för barn där ALLA andra tycks förlorat hoppet. Det är min dröm.

Så känner du något barn som både går i särskola och har svårt att röra sig? Skicka gärna denna länk vidare till dem

Den 19 maj 2016 har Move & Walk inspirationskvällar om Konduktiv Pedagogik i Malmö. LÄNK  TILL INBJUDAN: Malmo maj 2016 (1)

Lars Mullback

Filmare, författare (och gravt CP-skadad)
lars@mullback.se, 0761001007

PS. Förutom möjligheten att välja Move & Walk-särskola finns: 4 veckors rörelseträning.
NYTT FÖR I ÅR: ALLA CP-skadade barn i HELA Sverige har rätt att träna 4 veckor per år på Move & Walk på landstingens bekostnad. Det är en fantastisk seger. DS.