”Förbjuden Rörelse – Välkommen till de begränsades värld” En utställning om COVID-19, beställd av Statens Konstnärsnämnd. 

Medverkande: Jan Scherman, Birgitte Söndergaard, Lena Linderholm, Gösta Linderholm, Emilia Linderholm, Emma Lindström, Mats Wallenstein, Sigbrit Kvarning, Anette J Mullback och Lars Mullback 

PREMIÄR UTSTÄLLNING

4 sep – 27 sept

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa