Över 100 underskrifter första dygnet!
Julia har varit med och startat denna namninsamling. Förra året lyckades hon för politikerna i Stockholm att införa KP-träning som en rättighet för alla vuxna. Hon vet att politikerna lyssnar, om många står bakom.
Julia har varit med och startat denna namninsamling. Förra året lyckades hon få politikerna i Stockholm att införa KP-träning som en rättighet för alla vuxna. Hon vet att politikerna lyssnar, om många står bakom. Skriv under.

Över 100 underskrifter första dygnet! Stöd vuxnas rätt till träning.

Här är en länk till namninsamlingen. Skriv under och sprid gärna vidare:
Här är några kommentarer från dem som redan skrivit under namninsamlingen:
”De senaste 20 åren har jag arbetat med att minska funktionshinder och Konduktiv Pedagogik är den bästa formen av rehabilitering/träning för att öka livskvaliteten hos drabbade. Politikerna i VG-regionen skadar med sitt beslut de personer jag försöker hjälpa. KP borde vara en rättighet för personer med rörelsehinder, att inte tillgodose detta behov drabbar samhället i stort och försvårar för dessa medborgare att leva ett värdigt liv” / Fredrik Lundqvist
”Jag är personlig assistent till en vuxen brukare som är i stort behov av konduktiv pedagogik, hon har gjort stora framsteg via KP, när hon tränat andra intensiv träning har hon inte utvecklats” /Farzana Naim
”Jag är i stort behov av KP, min kropp utvecklas enormt mycket tack vare kp tillskillnad från vanlig intensiv träning där ja inte utvecklas något. Vanlig intensiv träning har inte den kunskap som jag behöver.” / Z