Ny patientlag ska stärka patientens ställning

Den nya patientlagen som började gälla första januari 2015, kan bli viktig för oss som kämpar för Konduktiv Pedagogik och att vården ska ges efter behov och önskemål.

Främst låter det intressant att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad öppen specialiserad vård i hela landet.

Ett huvudmål för Mullback Bloggar är ju att alla ska ha rätt till Konduktiv Pedagogik, oavsett vilket landsting man bor i. Det skulle vara mycket intressant att testa, om denna nya lag innebär att även ni som bor i ett landsting utan avtal om Konduktiv Pedagogik, ändå kan få denna behandling bekostad av era landsting, med hänvisning till denna nya lag och det som kallas riksavtal.

Så här skriver riksdagen i sin information om den nya lagen:

En ny lag, patientlagen, införs. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Den nya lagen innebär bland annat följande:

Informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.
Det klargörs att hälso- och sjukvård som huvudregel inte får ges utan patientens samtycke.
Patientens möjlighet att få en ny medicinsk bedömning utvidgas.
Patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.
I övrigt innehåller den nya lagen motsvarigheter till nuvarande bestämmelser om exempelvis vårdgaranti, fast vårdkontakt, fast läkarkontakt, individuell planering samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Även bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagen börjar att gälla den 1 januari 2015.

 Mullback bloggar får säkert anledning att återkomma, när detta utretts närmare. Jag vore också glad, om ni som tänker testa tillämpligheten av denna lag, vill höra av er till lars@mullback.se och berätta om era erfarenheter, oavsett om de är positiva eller negativa.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


 

Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.