Mullback Bloggar växer, nu över 1000 följare

sjuk vårdVECKAN SOM GICK – Min avsikt är att Mullback Bloggar ska ge offentlighet åt de problem som neurologiskt funktionsnedsatta och deras föräldrar möter. Jag har sedan 20 år tillbaka försökt hjälpa till, för rätten att välja den behandling patienten själva vill ha och tycker passar deras livssituation.

Ofta möts dessa patienter av oförståelse och till och med motstånd från offentlig vård och myndighet. Det är lätt att känna sig ensam och svag mot en hel vårdapparat. Men ni är inte ensamma. Det är många som kämpar för sina CP-skadade barn, att de ska få leka i stället för att bara spännas fast hela dagarna, för att de ska sitta still titta på när de ”normala” barnen leka.

Enligt Hälso och Sjukvårdslagen har alla patienter rätt att påverka sin egen vård och även rätt till information om vilka alternativ som finns. Dessa rättigheter åsidosätts ofta. Som enskild har man mycket liten möjlighet att ifrågasätta och ställa krav.

En av medias viktigaste uppgifter är att granska och ge offentlighet åt hur myndigheter efterlever lagar och hur förvaltningar och företag lever upp till de goda intentioner de säger sig stå för.

Starka tillsammans
Starka tillsammans

Ambitionen med Mullback Bloggar, är att vara ett media som granska och offentliggör vilket stöd och hjälp neurologiskt funktionsnedsatta får. När de som bestämmer vet att deras agerande riskerar att offentliggöras, är ni föräldrar och patienter inte ensamma längre. Tillsammans är det lättare att ställa krav, på att reglar och goda intentioner efterlevs.

Min tanke är, att genom att berätta om de problem och möjligheter som finns offentligt, så hjälper vi varandra, för att slippa stå ensamma mot makt och myndigheter.

Men för att kunna offentliggöra något, för att kunna göra sin röst hörd, krävas att någon lyssnar. Jag är därför stolt och glad och tacksam över att så många följer Mullback Bloggar. Och vi växer varje dag. Skulle vi bli 10 eller 20 gånger fler följare än vi redan är, kommer vi snart räknas som ett massmedium och få en än viktigare roll som oppinionsbildare och påtryckare.

Mullback Bloggar har funnits i två månader. Redan finns 1000 följare. Tack alla 1000 läsare. Genom er har neurologiskt funktionsnedsatta fått en plattform varifrån vi tillsammans kan hjälpas åt, för en förbättre framtid.


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.