Mullback Bloggar tar inte ställning partipolitiskt

VECKAN SOM GICK På Facebook har följande kommentar kommit in angående filmen VI GÖR SKILLNAD och blogginlägget ”Lyft debatten om vinster”:

Björn Johansson skriver:

Förstår att du inte har ett ekonomiskt intresse i Move & Walk (M&W) och det är inte det jag menar heller. Jag är ytterst tacksam för ditt engagemang i Konduktiv Pedagogik (KP). Men fortfarande är det så att även om vänstern eller miljöpartiet får bestämma så kommer de inte att plocka bort KP. Har man en unik kunskap inom ett specifikt område (som M&W har med KP t.ex) så kommer man fortfarande att få bedriva verksamheten, med den lilla skillnaden att man inte får ta ut någon vinst! Så länge du kan visa upp att pengarna går till löneutbetalningar, utveckling, underhåll av lokaler, utbildning etc som går TILLBAKA in i verksamheten så är det helt ok att lägga pengarna på detta. Allt som blir över efter det ska dras in. Men nu är det väl så (får man hoppas) att man bedriver en vårdinrättning (oavsett vilken form) för att hjälpa människor, inte göra vinst på de som redan har det svårt i samhället (som jag sa innan, vill man tjäna pengar på folk kan man öppna en affär istället) Och då menar jag att man borde nöja sig med en ok lön så att t.ex vi (och många med oss) som har ett barn med CP kan åka till t.ex M&W oftare. Detta går inte idag eftersom det är alldeles för dyrt. Och det är för dyrt eftersom M&W vill göra vinst. Och det i sin tur leder till att vi ”bara” kan åka en gång/år….

Hej, tack för din kommentar.

Jag tar inte partipolitisk ställning offentligt, inte heller på Mullback Bloggar. Tidigare har jag varit medlem i Moderaterna, men har också varit mycket aktiv inom FIB, Folket i Bild -kulturfront, en oberoende tidskrift långt ut på vänsterkanten. Där är jag fortfarande medlem, eftersom det är mycket viktigt att det finns en offentlig röst för alla.

Politik handlar mycket om att välja. Den rättvisa och jämlikhet som vänsterblocket står för, är mycket lockande. Om jag är någon, om jag ska bekänna att jag tror på någon högre sanning, så är det att alla människor har lika värde och lika rättigheter. Men redan här blir allt komplicerat, för jag tror inte alls på att ordet LIKA betyder SAMMA. Nej, rättvisa för mig är att den enskilda människan har rätt att välja och får så goda förutsättningar i form av kunskap, materiella tillgångar och kärlek, att hon kan och har självkänsla nog för att våga välja.

Den enskildas rätt att välja är ju en grundtanke för de svenska borgerliga partierna (utom SD, som jag inte tänker dra in i detta rumsrena sammanhang. Återkommer till detta osvenska parti senare i sommar).

Jag tror det är många som slits mellan dessa två politiska drömscenarion, å ena sidan den röda: jämlikhet och samma för alla, och den blå: att skapa möjligheter för den enskildes att välja sitt eget liv.

Huvudmålet för denna blogg är: rikt liv efter sina förutsättning och att ge neurotiskt funktionshindrade möjlighet att välja behandling. Jag försöker undvika tyckande, utan försöker bara redovisa fakta.

Ett faktum är att offentlig vård helt nonchalerat målgruppen önskan om Konduktiv Pedagogik. Trots att många mer än jag tjatat.

Bräcke Diakoni, ett icke vinstdrivande vårdföretag, har två conductorer, men arbetar inte alls för att sprida kunskap om Konduktiv Pedagogik eller arbetar heller inte aktivt för att landstingen ska anslå medel till Konduktiv Pedagogik. Kanske just på grund av att alla dess utgifter måste godkännas av en högre instans.

Jag kan stödja föräldrarnas kamp för Konduktiv Pedagogik, för att ägarna till Move & Walk väljer att satsa en del av den förväntade vinsten, så jag har råd att göra det. Och ägarna kan satsa på opinionsbildning, just för ingen myndighet lägger sig i vart vinsten ska gå.

Visst har du rätt i att Konduktiv Pedagogik kommer finnas kvar efter ett vinstförbud. Konceptet är ju etablerat. De olika ägarnas har under cirka 15 år skjutit till åtskilliga miljoner för att täcka underskott. Sedan ett par år går företaget med ett par procent i vinst. Oron gäller mest utvecklingen av vården i framtiden. Vem kommer vilja sats på nya koncept som kräver stora investeringar innan de bär sig? Särskilt viktigt är denna fråga om den nya behandlingen utmanar experternas kunskap, likt Konduktiv Pedagogik.

Du skriver att det skulle gå att minska priset för en behandlingsperiod, om företaget inte tog ut vinst. Ja det går. Men priset skulle inte sänkas så mycket som du tror. Du antyder att du skulle ha råd med en extra träningsperiod per år, om vinsten togs bort. Men så är det inte. Om vinsten togs bort skulle kostnaden sänkas så mycket att du får råd till en extra träningsperiod efter 50 år.

Move & Walk vinner de flesta upphandlingsavtal just för att de har ett lägre pris än Bräcke Diakoni. Ett privat bolag kan hålla lägre priser just för att det är en effektivare verksamhetsform än icke vinstdrivande företag som ofta kräver en välbetald expertgrupp i ledningen. Om konduktiv Pedagogik skulle bedrivas som offentlig verksamhet, skulle varje träningsperiod bli 3 – 4 gånger dyrare enligt alla tillgänglig jämförelser. Att hävda att ett vinstförbund ger mer vård för pengarna är helt fel. Det finns argument för förbud mot vinster i välfärden, men att det skulle leda till sänkta vårdkostnader är helt felaktigt.

För att sänka priset på vård krävs att den bedrivs ideellt, som föräldraföreningen i Västerås. Jag respekterar de föräldrar som gör detta för sina barn på grund av att landsting och habilitering sviker dem. Men jag tycker det är en stor skam att föräldrarna ska behöva tigga ihop pengar och att vården blir ett område för välgörenhet.

När föräldrarna arbetar gratis och endast flyger in conductorer från låglönelandet Ungern ett par gånger om året, då kommer man undan regler om patientsäkerhet, inspektionen för vård och omsorg, socialstyrelse, svenska arbetsrättsliga avtal, fack, skyddsombud med mer, som alla företag och oftentligaverksamheter måste följa. Då kan behandlingspriserna sänkas, så du har råd med både en och två extra behandlingsperioder om året. Jag skulle gjort likadant, som dessa föräldrar för att hjälpa mitt barn. Men det är inget samhälle jag vill ha, därför har jag från början varit noga med att följa ALLA svenska regler och avtal. Det leder till relativt höga behandlinhgskostnader, men det är mer långsiktigt och en förutsättning för att Konduktiv Pedagogik ska vara en del av de offentligt bekostade habiliteringsainsatserna för neurologiskt funktionsnedsatta.

Detta är inga argument mot miljöpartiet eller vänsterpartiet. Detta är bara en redovisning av de konsekvenser jag ser med den erfarenhet jag har. Om du tycker dessa konsekvenser ligger i linje med din samhällssyn eller inte, är upp till dig. Kanske ser du andra viktigare konsekvenser, som gör att du väljer att bortse från de konsekvenser jag redovisar.

Politik är val. Det enda vi kan göra för att hjälpa oss själva att välja rätt, är att försöka förstå vad besluten leder till.