Mullback Bloggar sommarläsning – Personliga brev om vad Konduktiv Pedagogik betyder

öppet brevKonduktiv Pedagogik finns i Sverige för att vi funktionshindrade vill ha det. Men varför är denna behandling så viktig? Ur vetenskaplig synvinkel tycks det vara svårt att förklara och bevisa. Kanske för att pedagogik påverkar människor olika. Vad som är viktigast och bäst med Konduktiv pedagogik upplevs olika.

Under åren har jag fått hundratals brev från olika människor som prövat pedagogiken. Det gemensamma är att de upplever att deras liv blivit lättare och rikare, men pågrund av en mängd olika saker, som Konduktiv Pedagogik hjälpt dem att hantera.

Under kategorin MITT KP kommer Mullback Bloggar publicera ett urval av alla dessa brev.

Berättelserna hoppas jag kommer vara en bra bas och ge både förklaring och ökade tyngd åt arbetet att införa Konduktiv Pedagogik som ett verktyg i rehabilitering och habilitering, skola och omsorg för neurologiskt funktionshindrade.

Första inlägget i kategorin MITT KP kommer i morgon den 22 juni 2014.

Vill du medverkar genom att berätta om vad Konduktiv Pedagogik betyder för dig, skriv till lars@mullback.se

Genom att märka mailet Mitt KP, ger du Mullback Bloggar rätt att publiceras din text i sammanhang som främjar utveckling för neurologiskt funktionshindrade. Skicka gärna också med någon bild, som du tycker passar.

Vill du hellre berätta på film, går det lika bra.