Mer info om upprop mot att utlämna Julian Assange till USA

Här är lite mer info om upprop mot att utlämna Julian Assange till USA från Al Burke som samordnar insamlingen av svenska underskrifter. Han skriver:

Bakgrunden till uppropet

Inte oväntat har flera undertecknare och andra frågat vem eller vilka står bakom uppropet om utlämning av Julian Assange till USA. En alldeles rimlig fråga och svaret, lite kortfattat, är följande:

Som så många andra runt om i världen blev den berömde visselblåsaren Daniel Ellsberg bedrövad när hans gamle vän och samarbetspartner, Julian Assange, med våld dem 11 april förflyttades från sin asyl i Ecuadors London-ambassad till Belmarsh fängelse. Ellsberg förstod att det nya läget innebar en stor risk att Julian kunde hamna i Sverige, vars regering skulle utsättas för starkt tryck att lämna ut honom till USA.

Därför tog han fram vårt upprop som får stöd av ett växande antal undertecknare. Ellsberg är nog särskilt benägen att ta detta initiativ, då han har många vänner i Sverige och minns med beundran hur modigt och självständigt vårt land var under Palme-tiden. Hans senaste besök var i januari när han tog emot 2018 års Olof Palmepris.

För att rent praktiskt ordna uppropet i Sverige tog Dan kontakt med en annan gammal vän, ”världsreportern” John Pilger som bor i London och länge stött och haft ett nära samarbete med Julian och WikiLeaks. John är en av de få som får besöka Julian i fängelse och har diskuterat detta initiativ med honom.

John i sin tur kontaktade mig, som bor i Sverige, för att få hjälp med insamlingen av underskrifter till uppropet. Det är förstås ett privilegium att samordna denna uppgift och jag har fått hjälp av många fina människor som vill så gärna stödja Julian på alla sätt som är möjliga.

Tanken är att publicera uppropet tillsammans med namnlistan i en eller fler svenska tidningar, och förberedelserna för detta är nu i gång. Om inte läget ändras på något drastiskt sätt, kommer publiceringen att ske inom kort. Jag återkommer när datumet är fastställt.

Vad händer efter det då?

Som säkert många andra, har jag länge gått och tänkt att det behövs något slags organiserat stöd för Julian i Sverige. Ett resultat är det bifogade dokumentet i både Word och Pdf format, med några funderingar om en kampanj eller rörelse till stöd för Julian Assange och WikiLeaks — varför den behövs och den sortens problem som kan uppstå om man försöker starta en. (Texten är på engelska därför att den även är till för utländska intresserade.)

Den är inte någon handlingsplan eller programförklaring, utan en inledning/inbjudan till en diskussion om hur en sådan rörelse kan bildas i Sverige. Välkomna.

Al Burke

Nordic News Network
editor@nnn.se
08 – 731 92 00