KONSTUTSTÄLLNING, Malmö Stadshus

Tisdag den 3 dec kl 15.00 på FNs internationella funktionshinderdag invigs en KONSTUTSTÄLLNING på Malmö Stadshus, i gången utanför restaurangen, med verk av konstnären LARS MULLBACK. Han kallar sin utställning: ”Modern politisk konst i vackra uttryck”. Utställningen visas varje dag stadshuset är öppet den 3-20 dec 2019.

Lars Mullback målar gärna stora tavlor i olja.

Julen 2017 fick Lars vattenfärgspennor i julklapp av sin fru. Hon ville uppmuntra honom eftersom hans senaste böcker och filmer hade floppat. Men han surade hela vintern innan han i mars 2018 kom på ett sätt att pröva denna ny konstform? Händerna kan han inte måla med på grund av sin CP-skada. Lars la vattenfärgspennor och ett block på golvet och prövade att måla med fötterna.

– Jag förvånade mig själv med att jag kunde se vad jag själv tecknade, säger Lars Mullback och skrattar.

Han fortsatte med olja och hittade budskap, känslor och betydelse i bilderna och i själva skapandet.

TITEL Vår stolta historia TAVLANS MOTIV Colosseum och Europaparlamentet är byggnader från helt olika tidsepoker. Kanske är det inte bara dess yttre form som påminner om varandra? Kanske även dessa byggnader rymmer vår historia. Flyktingarna från andra sidan haven köper en plats i båten i ett svagt hopp om arbete. Fast en båt redan förlist inom synhåll. Inget räddningsfartyg syns till för… 2018 stängdes alla europeiska hamnar för hjälporganisationernas sök- och räddningsverksamhet på Medelhavet. Gladiatorerna slogs mot lejon i ett svagt hopp om frihet. Visst var det ett cyniskt skådespel. Men att bara acceptera att förbjuda hjälporganisationerna att rädda liv. Det blir vårt stolta historiska eftermäle. ORIGINAL: Olja på canvas, 90×70 cm

 

 

    Lars Mullback är  medlem i Svenska Konstnärsförbundet och driver just nu ett projektuppdrag åt Statens Konstnärsnämnd, som ska ställas ut oktober 2020.

Lars Mullback har varit etablerad i det svenska kulturetablissemanget sedan 1980-talet. är utbildad filmregissör på Dramatiska Institutet (Uniarts) och har gjort ett 50-tal filmer för TV och bio, gjort teater och skrivit ett 10-tal böcker. Han har tilldelats ett 20-tal utmärkelser för sina kulturella insatser både i Sverige och internationellt.

Nu är han inbjuden av Malmö stad för att uppmärksamma FNs internationella funktionshinderdag. 

TITEL The Plan(et) TAVLANS MOTIV President Donald Trump framför amerikanska flaggan, med planeten i planeten. USA blomstrar medan övriga världen är svart. Krigshets i Mellanöstern och på Koreahalvön hjälper export/importbalansen till gröna kurvor för protektionister bakom murar. ORIGINAL: Olja på canvas, 60×60 cm.