Filmen JO, DU KAN på begäran

SÖNDAGSBLOGGEN 1995 – 1996 spelades filmen JO, DU KAN in. Igår fick jag denna bloggkommentar:

Hej!

Jag heter Susan och arbetar med barn som har olika funktionsuppsättningar.
Igår pratade vi om hur vi skall arbeta proaktivt för att de skall bli självständiga
utan att kränka dem och mindes en fantastisk film som du gjorde.

Det handlade om hur du åkte till Petö institutet och gjorde en dokumentärfilm
om träning för barn samt att du själv tränade!
Finns den filmen någonstans att köpa/hyra/låna?

Det vore roligt och spännande att kunna visa filmen för all personal som arbetar
med barnen här i Tyresö kommun, både skola, korttidsboende (där jag jobbar) men även
för föräldrarna hur vi på bästa sätt kan hjälpa dem att växa upp till självständiga individer!

soliga hälsningar från söderförort,
Susan Karlkvist

jo du kanFilmen JO, DU KAN handlar om hur jag åkte till Ungern och tränade Konduktiv Pedagogik på Move & Walk, en avknoppning från Petö-institutet. Filmen vann pris som Europas bästa dokumentär 1996 på festivalen i Berlin. Om filmen fortfarande kan bidra till att hjälpa människor att bli mer självständiga efter sina förutsättningar, visar jag den gärna.

Konduktiv Pedagogik är ett pedagogiskt koncept för att hjälpa neurologiskt skadade att utvecklas efter sina förutsättningar för ökad självständighet. Jag hade aldrig kunnat lärt mig äta, klä på mig och gå bättre, om jag inte fått pedagogisk hjälp för att förstå hur jag skulle göra. Att vara neurologiskt skadade är svårt. Vi kan inte lära oss röra oss av oss själva, som andra kan. Vi behöver pedagogiskt stöd för att förstå och använda vår rörelsapparat.

Att hjälpa neurologiskt skadade till ökad självständighet kräver högskolekompetens i Konduktiv Pedagogik. Denna film hoppas jag ska vara inspirerande och visa att det omöjliga sannerligen är möjlig om man får rätt behandling av rätt utbildad personal.

Film är 47 minuter lång. Mycket nöje