Halv seger för de protesterande föräldrarna i Värmland

liv vårdVÄRMLAND Under 2 veckor har Mullback Bloggar handlat om föräldrarnas kamp i Värmland. I våras gick föräldrarna samman för att proteser mot att Konduktiv Pedagogik inte erbjuds i detta landsting. För två veckor sedan fick föräldrarna träffa alla landstingsråd för att belysa sin situation och för att förklara varför deras barn behöver Konduktiv Pedagogik.

I tisdags sammanträdde arbetsutskott (länets högsta politiker) och beslutade att uppmana landstingsstyrelsen att utreda om också Värmland ska erbjuda konduktiv pedagogik. Detta måste beskrivas som en halv seger för de protesterande föräldrarna.

Landstingsdirektör Gunilla Andersson
Landstingsdirektör Gunilla Andersson

Landstingsstyrelsen föreslås dessutom att utse landstingsdirektören att ansvara för detta uppdrag.

Att politikerna lyfter frågan till högsta tjänstemannanivå är ytterligare ett bevis på att den politiska ledningen tar föräldrarnas kritik på stort allvar. I normala fall brukar chefen för den verksamhet, som ska kompletteras eller förbättras, utreda frågan.

Konduktiv Pedagogik kompletterar habiliteringen i stora delar av övriga Sverige. Att landstingsdirektören ska ansvara för utredningen, inte habiliteringschefen, kan ses som kritik mot habiliteringschefen, att habiliteringen inte tagit till sig detta behandlingsalternartiv, som funnits i Sverige sedan 1998.

 

Ett av de landstingsråd, Elisabeth Kihlströms (KD), som träffade de protesterande föräldrarna för två veckor sedan, reagera så start på mötet, att hon skrev följande inlägg på sin blogg efter utskottets sammanträde.

Elisabeth KihlströmLÄS Elisabeth Kihlströms blogginlägg från 26 augusti, 2014

Konduktiv pedagogik

by Elisabeth Kihlström

Konduktiv pedagogik är en intensivträning för patienter med neurologiska funktionsnedsättningar som CP, Stroke och liknande sjukdomar. I Värmland har vi inte erbjudit detta inom landstinget men har blivit uppmärksammade på behovet av engagerade föräldrar. De har i många fall själva bekostat denna träning för sina barn och sett mycket goda resultat av det. Konduktiv pedagogik bygger på en helhetssyn på människan där alla kroppsdelar och funktioner bildar en helhet. Därför tränas alla delar tillsammans.

Nu har landstingsstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om att vi ska initiera en utredning om att landstinget ska erbjuda konduktiv pedagogik till barn i Värmland. Landstingsstyrelsen föreslås besluta att landstingsdirektören får detta uppdrag

Jag ser mycket positivt på föräldrarnas engagemang och välkomnar arbetet I Landstinget i Värmland som ska titta på om vi kan erbjuda detta i landstingets utbud. För mig som kristdemokrat är det viktigt att vi ger barn och unga så bra förutsättningar som möjligt. Självklart ska vårt utbud bygga på bra underlag, evidens och beprövad erfarenhet. De berättelser jag har tagit del av visar på att konduktiv pedagogik har gett goda resultat. Flera landsting erbjuder redan denna metod. Om vi i Värmland kan bidra till att ge mer underlag till detta ser jag det som mycket positivt. Vi ska arbeta aktivt för att alla får likvärdiga möjligheter till den rehabilitering och den träning de behöver.

Vi kristdemokrater kommer att följa detta med stort intresse!

Elisabeth Kihlström, Kristdemokrat

Länk till hennes blogg


Gillar du detta inlägget? Det kommer flera. Enklaste sättet att hålla koll på bloggen är att:

Skriv in din mailadress i vänsterspalten här, så får du alla inlägg först av alla, via mail.

Alternativt; Gilla Facebooksidan: Jo, Du Kan eller följa mig på Twitter

Genom att följa Mullback Bloggar, stödjer du rätten att människor ska kunna välja den väg i livet, som de själva känner gör dem mer tillfreds, nöjda och i bästa fall lyckliga och självständiga.


Alla som omnämns eller berörs i Mullback Bloggar ges möjlighet att bemöta ett publicerat inlägg via ett eget inlägg, utöver vanliga kommentarsfält, så länge inlägg följer svensk lag och publicistiska principer.

Vill du medverka med ett inlägg, skicka det till lars@mullback.se. Märk mailet MB Inlägg, och ”citattecken” kring den text som du vill få publicerad.