Föräldrarna i Värmland har fått nog – Kräver sin rätt på stormöte 14 maj
Vi får inte stöd, för vi bor i Värmland.
Vi får inte stöd, för vi bor i Värmland.

60% av alla CP-skadade barn i Sverige har tillgång till Konduktiv Pedagogik, dock inte de som bor i Värmland.

– Det är skandal. Vi har fått nog, säger 15 familjer med neurologiskt funktionsnedsatta barn.

Nu kallar de till stormöte för att visa att de menar allvar. MÖT FÖRÄLDRARNA onsdag den 14/5, kl 15.30, på Scandic City, Drottninggatan 4, Karlstad.

För en månad sedan var 3 av familjerna på Move & Walk i Göteborg samtidigt, för att deras barn skulle få hjälp enligt Konduktiv Pedagogik.

– Vi gör ju allt för våra barn, säger Anna Allvin, mamma till CP-skadade Gustav. Vi har ju varit här förut och bara accepterat att vi måste betala 28 000 för 4 veckors träning. Gustavs cp-skada påverkar båda armarna och båda benen, berättar hon och fortsätter: Han måste ju i alla fall få försöka lära sig använda sin kropp på rätt sätt. Den kunskapen kan han få här.

– Får ni inte träning på habiliteringen.

– Nej, säger Anna. Habiliteringen har mycket annat som är jättebra och viktigt, men sådan här träning finns inte.

Johanna Hegmo med Samuel
Johanna Hegmo med Samuel

– Nej, träning får vi inte, understryker Johanna Hegmo mamma till CP-skadade Samuel. Vi fick inte ens träning som rehab efter Samuels senaste operation. Vi bokadade in en träningstid här och betalade själva. Där rök alla besparingar, men vi kände oss tvungna.

Anna blir ivrig och berättar att även Gustav har blivit opererad.

– På honom gjorde de en muskelförlängning i armen. Handkirurgen påtalade då att det nu är extra viktigt med intensiv träning efter operationen. Tyvärr fick vi ingen träning alls via habiliteringen, säger Anna uppgivet. Vi blev helt lämnade, att göra detta själva. När vi klagade, fick vi några övningsexempel på ett papper.

– Här på Move & Walk träffar vi föräldrar från andra landsting, fortsätter Anna, och de får komma hit gratis. Detta kan inte vara rätt att Gustav och Samuel ska stå utan den träning de behöver, bara för att vi bor i Värmland.

Nu har de gått samman för att stötta varandra i kampen för sina barn, mot sitt eget landsting.

Familjen Allvin
Familjen Allvin

Värmlands Landsting är ett av de landsting som fortfarande väljer att inte lyssna på neurologiskt skadades önskemål. Boende i Värmland får betala vården helt själv, om de väljer konduktiv pedagogik, fast det funnits som en självklar valmöjlighet i Stockholm och Västra Götaland med flera lansting sedan 1990-talet.

Understrykas bör att att det finns inga dokumenterade risker med Konduktiv Pedagogik. Det finns  ingen dokumentation eller evidens på att habiliteringens insatser skulle vara bättre, effektivare eller säkrare på något sätt. Det finns heller inte något belägg för eller ens indikationer på att Konduktiv Pedagogik försämrar patientens förmåga att tillgodogöra sig habiliteringens insatser, tvärt om, de stödjer och främjar varandra.

sbuDet finns inte några logiska eller vetenskapliga orsaker till att habiliteringen inte använder sig av Konduktiv Pedagogik som behandlingskoncept. Statens Byrå för medicinsk utvärdering (SBU) skriver i sin rapport om Konduktiv Pedagogik, att det är ett arbetssätt som kan användas, men att det inte är lämpligt att habiliteringen använder hela konceptet i sin organisation.

Eftersom Konduktiv Pedagogik inte passar i habiliteringsorganisationen, erbjuds Konduktiv Pedagogik som ett fristående komplement i 60% av Sveriges landsting med en egen öronmärkt budget, beslutad av politiker med omsorg om samhällets mest utsattas barn och med lyhördhet för denna lilla målgrupps behov och önskemål.

Föräldrarna i Värmland har krävt Konduktiv Pedagogik i många år, utan vare sig politiker eller sjukvårdens habilitering har lyssnat eller ännu mindre hörsammat. Men under alla dessa år har de varit ensamma, klagat en och en. Habiliteringen har bara svarat att Konduktiv Pedagogik inte erbjuds utan att förklara varför.

I och med denna gemensamma manifestation hoppas föräldrarna att både politiker och sjukvård ska lyssna och inse allvaret i deras krav.

– Det är hög tid att Värmlands Landsting inför Konduktiv Pedagogik, säger Anna Allvin. Det är mycket viktigt för våra barn.

Möt föräldrarna på stormöte på onsdag den 14/5, kl 15.30, på Scandic City, Drottninggatan 4, 652 24 Karlstad

De som kräver rätt till Konduktiv Pedagogik är dessa familjer, på stormötet representerade av:
Anna Allvin med Gustav
Johanna Hegmo med Samuel
Maria Skinnargård med Lova
Anna med Elliot
Elin Granrud med William
Sara Andrén med Nelli
Dani Marti med Emma
och lika angelägna är:
Camilla Lundholm med Elvira
Anneli Stolpe med Isabelle
Jenny Dahlström med Engla
Marie Grüth med Neo
Kristin Bergqvist med Max
Krinstina Johansson med Anton
Erika Janske​