Fakta

Här kommer fakta presenteras, för att underbygg mina blogginlägg.

Konduktiv Pedagogik är relativt okänt, många rykten florerar. Också inom den medicinska vetenskapen och allmänt inom den akademiska världen är ofta kunskapen om Konduktiv Pedagogik begränsad, kanske för att utbildning och forsning inom Konduktiv Pedagogik bedrivs på speciella skolor utanför det allmänna fakultetsystemet.

Jag hoppas denna sida ska bidra till ökad kunskap och förståelse.

SBUs rapport om Konduktiv Pedagogik

Beslutsunderlag för politiker: Fakta om Habilitering och Konduktiv Pedagogik

DOKTORSAVHANDLING: Habilitering i Fokus
Ulla Bohlin analyserar förhållandet mellan habiliteringen och konduktiv pedagogik och försöker hitta orsaker till varför habiliteringen i bland ser konduktiv pedagogik som konkurrent i stället för ett kompletent som efterfrågas.

Intyg; Ingrid Liljeroth – Konduktiv pedagogik: den enda specialpedagogik med kunskapsbas i rörelsehinder

 

Kommentera