Ett föräldrapar frågar sig själva – Har man rätt att kräva saker av sitt svårt skadade barn?

MITT KP är en kategori i Mullback Bloggar med brev från personer med erfarenhet av Konduktiv Pedagogik.

Ett  brev från Karins föräldrar från 1999. De tar upp att det kan kännas ovanligt och besvärande att kräva saker av sitt barn som behöver så mycket hjälp. De tar också upp att det inte bara är barnets skada som påverkar om Konduktiv Pedagogik passar.

LÄS BREVET FRÅN KARINS FÖRÄLDRAR:

Det var en hård kamp i en månad, men vi märkte att Karin växte både mentalt och rörelsemässigt av att göra Move & Walks rörelseprogram.

Det är svårt att som förälder ta på sig ett sådant strängt och auktoritärt förhållningssätt som conductorn hade (som vid träningspassen, när man i vardagen annars inte brukar ett sådant förhållningssätt gentemot sitt barn). Det var bara vi föräldrar i Nässjö. Karin hade ingenassistentvid detta tillfälle.

Karin har enCP-skada. Hon kan ej gå, sitta eller stå själv. Dessutom är hon tung, men hon har ett bra språk.

Hon blir 11 åri juni. Vi fick en ny tidi Stockholm i juni, men Karin ville absolut inte. Jag bad att få stå kvar i kön. Kanske går bättre om hon får ett par år till på sig?

Eftermiddagsskolan i Nässjö var väldigt positiv, med mycket positiva lärare.

 

Karin Jonssonsfamilj, Delsbo


MEDVERKAN

Vill du också medverka och berätta vad Konduktiv Pedagogik betyder för dig, skriv till lars@mullback.se

Genom att märka mailet Mitt KP, ger du Mullback Bloggar rätt att publiceras din text i sammanhang som främjar utveckling för neurologiskt funktionshindrade. Skicka gärna också med någon bild, som du tycker passar.

Vill du hellre berätta på film, går det lika bra.