Kategori: VG-region

Art Mullback > Landsting > VG-region
Västra Götaland – NUTID – Samma problem – Samma obesvarade frågor – Samma nämnd, snart ny mandatperiod

Västra Götaland – NUTID – Samma problem – Samma obesvarade frågor – Samma nämnd, snart ny mandatperiod

IMG_1290I ett år har jag försökt att få reda på hur arbetet med underlag inför kommande upphandling av Konduktiv Pedagogik genom kontakter med ordförande i HSN 5, Frank Andersson, dock utan att få något besked (se gårdagens artikel). Av en tillfällighet träffade jag en annan politiker på ett möte, som sitter i HSN 5, kanske kan han hjälpa mig att utreda hur arbetet går med det viktiga förfrågningsunderlaget.
 LÄS MER

Västra Götaland – Försök att delta i förvaltningsprocessen, men ingen återkoppling

Västra Götaland – Försök att delta i förvaltningsprocessen, men ingen återkoppling

IMG_2021Vill vi verkligen få in Konduktiv Pedagogik som ett långsiktigt komplement till den offentliga habiliteringen, måste vi följa den demokratiska processen och som brukarrepresentanter lämna synpunkter på kommande förfrågningsunderlag. I demokratisk ordning bör vi också få information om hur processen fortskrider och om våra synpunkter beaktas.
Tyvärr har jag fått dålig återkoppling på vad som händer. Många obesvarade mail, se nedan.
LÄS MER

Västra Götaland – Förslag till HSN 5, den politiska nämnd som bestämmer hur KP ska administreras

Västra Götaland – Förslag till HSN 5, den politiska nämnd som bestämmer hur KP ska administreras

IMG_0400Äntligen hade jag fått reda på att det var Hälso och Sjukvårdsnämnd 5, som skulle ta fram det nya underlaget för en bättre upphandling av Konduktiv Pedagogik
Här är det underlag jag sände till HSN 5 ordföranden Frank Andersson (s) för över ett är sedan.
LÄS MER

Västra Götaland – Direkta frågor till de ledande politikerna, hösten 2013

Västra Götaland – Direkta frågor till de ledande politikerna, hösten 2013

fullmäktige Den enda som fick Konduktiv Pedagogik varje år av VG-regionen var jag. Kanske trodde de att jag skulle sluta avslöja deras maktmissbruk om jag fick träning. Men jag slutade inte. För mig är det viktigt att neurologiskt funktionsskadade får rätt stöd.LÄS MER

Västra Götaland – Både storke-patiener och CP-skadade missgynnas – Skandal enligt SVT

Västra Götaland – Både storke-patiener och CP-skadade missgynnas – Skandal enligt SVT

SVT LOGGA 2012 uppmärksammade SVTs Västnytt ännu fler problem med VGRs nya antal vad gäller Konduktiv Pedagogik. Politikernas ambition med att förändra KP-avtalet 2010 var att fler patientgrupper skulle få tillgång till KP, bland annat stroke.
LÄS MER

Västra Götaland – Vuxna CP-skadade svikna i avtalet från 2010

Västra Götaland – Vuxna CP-skadade svikna i avtalet från 2010

IMG_1924Under hela 2000-talet har Vuxna cp-skadade haft bra träningsmöjligheter i VG-regionen fram till nu 2010, när ett nytt avtal fråntagit denna grupp rätten till den enda specialbehandling som finns för dem.
DETTA ÄR EN UPPMANING ATT ÅTERGE RÄTTEN TILL KONDUKTIV PEDAGOGIK FÖR CP-SKADADE VUXNA I VG-REGIONEN.
LÄS MER