En generell beskrivning av vad Konduktiv Pedagogik är och hur det fungerar skrivet av de protesterande föräldrarna i Värmland

IMG_2025VÄRMLAND Denna vecka handlar Mullback Bloggar om föräldrarnas kamp i Värmland. Vi kommer publicera det fantastiska material som föräldrarna sammanställt för att förklara för Värmlands landstings politiker varför Konduktiv Pedagogik är så viktigt för deras barn. I dag  kommer första delen, en generell beskrivning av vad Konduktiv Pedagogik är och hur det fungerar.

VÄRMLANDSFÖRÄLSRARNAS EGEN BESKRIVNING AV KONDUKTIV PEDAGOGIK

Hej!
Vi skriver till er inför mötet gällande konduktiv pedagogik den 19 augusti klockan 18:00. Vi vill att ni får möjlighet att lära känna våra barn, några av de barn som beslutet om konduktiv pedagogik handlar om. Vi vill ge er en möjlighet att sätta er in i vår situation och på så sätt få en förståelse som kanske är svår att få på annat sätt. Vi önskar att våra barn får möjlighet till att få träna 4 veckors intensivträning i konduktiv pedagogik per år, bekostad av landstinget i Värmland.

Konduktiv pedagogik bygger på en helhelssyn som ser människan som en enda helhet, alla kroppsdelar och funktioner blir tillsammans en helhet. En helhet där alla delar måste tränas samtidigt för att få ut så stor effekt som möjligt. Upptagningsområdet för konduktiv pedagogik är spritt geografisk och omfattar många barn, det gör att det blir lätt att få en träningsgrupp med barn som matchar varandra på motoriska färdigheter. Träningen blir på så sätt både individanpassad samt utförs även med fördelarna som gruppträning innebär. Barnen får en drivkraft genom gruppträningen och de får också en gemenskap och ett socialt utbyte med andra barn i liknande situation. Konduktiv pedagogik gör att personen lär känna sin kropp och lär sig att hantera både spasticitet, tonusväxlingar samt bristande tonus. Man får en trygghet och säkerhet, eftersom man lär sig hur man ska hantera kroppen i olika situationer och i olika kroppspositioneringar. Genom att barnen hela tiden uppmuntras till att träna genom lek eller anpassade aktiviteter för åldern så lär sig barnen att våga, de vågar tro på sin egen funktion och de får ett självförtroende gör att de vill fortsätta att träna.

Efter varje avslutad träningsperiod utformas ett träningsprogram med övningar som man ska fortsätta att träna hemma på. Träningen tar inte slut efter veckor, fyra veckor lägger grunden för den fortsatta träningen som ska utföras varje vecka hela året. Det individuella träningsprogrammet är utformat efter varje individ, det beskriver detaljerat hur varje enskild övning ska utföras, vad som är viktigt att tänka på samt vad övningens syfte är. Det är ett bra stöd i barnens fortsatta utveckling och ett bra stöd för den person som ska träna barnet under årets resterande veckor. Träningsprogrammet behöver uppdateras och barnet behöver ofta träna en period per år för att allt ska hållas så uppdaterat som möjligt och för att man ska utmana barnet vidare till fortsatt utveckling. Det finns inga genvägar till ökad funktionsnivå, den enda metod som fungerar är träning. Man kan ibland behöva använda andra behandlingsmetoder för att kunna komma till en högre funktionsnivå, ex botoxinjektioner. Botoxinjektionerna är aldrig en ensam väg till lösningen, botoxinjektionerna måste efterföljas av träning för att få effekt, flera läkare är positiva till en kombination av botoxinjektioner och intensivträning.

Träning i konduktiv pedagogik har gjort att några av våra barn har kunnat öka tidsintervallerna mellan botoxinjektioner, andra barn har klarat fler moment i sin dagliga livsföring. Träning inom konduktiv pedagogik ger barnen en ökad funktion av sina funktioner och det lär oss föräldrar hur vi ska fortsätta att stimulera barnens fortsatta utveckling, det är ett tillräckligt bra skäl för att våra barn ska ges möjligheten att träna konduktiv pedagogik och få det bekostat av landstinget. Utan konduktiv pedagogik hade vi föräldrar inte haft kunskap om hur vi ska träna våra barn på bästa sätt, våra barn hade inte heller kunnat nå den funktionsnivå som de har kunnat nå. Det är tillräckliga evidens för oss.

Vi tycker att våra barn förtjänr en chans till att få möjligheter och förutsättningar för att utvecklas vidare genom konduktiv pedagogik. Vi vågar tro och satsa på dem, vågar ni?

I morgon publiceras en gripande beskrivning av NELLI ANDRÉN, en av de många CP-skadade barn som av Värmlands habilitering förvägras denbehandling, som är självklar i stora delar av övriga Sverige.