DAVID LEGA TILL EU

Den personliga bakgrunden och erfarenheten är viktig för alla politiker. Ibland styr det mer än politisk inriktning. Äntligen kan vi få en funktionshindrad EU-parlamentariker.

När jag träffade David Lega för någon vecka sedan, pratade vi om hur lyckligt lottade vi var, att vi kunna leva ett rikt liv på grund av 1900-talets Svenska funktionshinderpolitik.

Om David och jag vuxit upp i dagens samhälle hade vi förmodligen sorterats ut i utanförskap utan familj, arbete eller möjlighet att uttrycka oss, påverka, arbeta politiskt.

David och jag pratade om hur rädda vi är att den sociala omsorgen rinner från oss, omärkligt, som utför ett sluttade plan. Sedan några år accepterar vi att 100-tals romer lever på tiggeri i Sverige. Om 10 år kommer funktionshindrade sitta där, om inte människovärde och samhällsansvaret återupprättas.

-Det är en av mina viktigaste frågor, sa David Lega. Om inte länder tar socialt ansvar för hela sin befolkning, måste vi reagera och det måste finnas minikrav för detta. Det kommer jag arbeta för i ren självbevarelsedrift, om jag blir vald till EU-parlamentariker.

Hotet mot oss funktionshindrade är de politiker som pläderar för statens rätt att INTE hjälpa utsatta. I dag är det legitimt att inte hjälpa flyktingar, tiggare och druknande i medelhavet. Vilken grupp kommer förskjutas av populisterna nästa gång? Rösta på de politiker som uttalar sig för ALLA mänskors lika värde den 26 maj 2019. Medkänsla och förståelse i politikers och myndigheters beslut, är det enda som kan återupprätta människovärdet.