Tillbakablick Blekinge – Sammanfattning

blekonge vapen LÄS MERDet måste uppfattas som en skandal att våra skattepengar går till en offentlig habilitering, som i stället för att hjälpa målgruppen motarbetar dem som så starkt att de tvingas protestera hos den högsta politiskt ledning gång på gång.
När politikerna tagit bort möjlighet för denna habilitering att sabotera livet för deras egna patienter, då ger de sig på neurologiskt funktionshindrade boende i andra landsting.
LÄS MER

Ett brev som värmer mig till tårar

ALMAMin dröm är att alla föräldrar till neurologiskt skadade barn skulle få lov att uppleva det Frida beskriver så enkelt och vackert; ett stöd och en förvissning om att hennes barns framtid kommer bli fantastisk och den bästa efter Almas förutsättning. Kärleken för den vi är och stödet att utvecklas till den vi bara vågade hoppas på att vi kunde bli, är två av livets vackraste mirakler.
LÄS MER

Gripande brev från mamma till Alma 13 månader

baby-mama-movie-poster-1-320x450Frida Håkansson, mamma till den 13 månader gamla flickan, Alma, berättar om sitt liv på Mullback Bloggar. Nedan finns hennes fantastiska och gripande brev, som jag tror kan ge en lite bättre förståelse för att plötsligt bli förälder till ett barn, som inte följer den normala utvecklingskurvan, utan behöver ett helt annat stöd och förhållningssätt än de råd som går att läsa om i föräldraböcker eller ges på mödravårdcentralen. Fridas brev hade också stor betydelse för att Konduktiv Pedagogik finns i Blekinge.
LÄS MER

Tillbakablicken Blekinge: Det nya brevet gav äntligen svar

pengarJag hoppas att någon mer än Habiliteringschef Maj-Lis Olsson vill sätta sig in i ärende, så att föräldrarna tillslut kan få ett svar på hur ovanstående problem ska åtgärdas och förbättras. Viktigt är också att de får ett värdigt bemötande för att komma från den vanmakt de nu känner, när ingen svarar eller tycks förstå eller ens vill åtgärda problemen.
LÄS MER

Tillbackablicken Blekinge: Föräldrarnas öppna brev om mobbning, sanktionerad av förvaltningen

öppet brevHabiliteringens negativa inställning till Konduktiv Pedagogik drabbar patienterna och dess anhöriga. Nu publicerar Mullback Bloggar ett öppet brev från 2012, undertecknat av 14 patienter och anhöriga, där behandlingen av de som väljer Konduktiv Pedagogik beskrivs som ”av förvaltningen sanktionerad mobbning”.
LÄS ÖPPET BREV

Tillbakablicken Blekinge: Jag fick skriva tio mail innan jag lyckas få ett svar

kartaAtt habiliteringar runt om i hela Sverige vägrar att tala om för dessa föräldrar, att det finns olika sätt att se på och behandla ett neurologiskt funktionshinder, gör mig rosenrasande. Det finns ingen bot. Men föräldrarna borde i alla fall få reda på vilka olika möjligheter som finns, för att hitta tillbaka till ett drägligt liv tillsammans med det barn man fick, som inte blev den perfekta baby man kanske drömt om. LÄS MER

Jesper Odelbergs brandtal till landstingspolitikerna i Blekinge 2011

KampVi, Jesper Odelberg och Lars Mullback, en aktiv Vänsterpartist den andre Moderat, arbetar tillsammans för vi är båda övertygade om att ett välfärdssamhälles viktigaste uppgift, är att hjälpa de mest utsatta. VI är inte bara produkter av en framgångsrik svensk social politik.
Vi har också räddat oss själva genom att införa Konduktiv Pedagogik i Sverige. En träningsform som helt är anpassad för CP-skadade och neurologiskt funktionshindrade.
LÄS MER