Författare: mullback
Driver mullback.me och vill ge människor större frihet och mer mod att försöka. Framst vill jag hjälpa till att informera om attt det finns möjligheter att utvecklas som CP-skadad och neurologiskt funktionsnedsatt. Jag har publicerat 4 böcker och gjort 30-tal TV-filmer, 1 långfilm och vunnit 18 kulturpris i Sverige och internationellt.

Art Mullback > Artiklar av: mullback
Särskola i Malmö BÄST enligt Skolinspektionen

Särskola i Malmö BÄST enligt Skolinspektionen

Friskolan Move & Walk fick exceptionellt höga resultat i Skolinspektionens ”Skolenkäten”. Skolan i Malmö fick högsta möjliga poäng – 10,0 – på punkten ”Elevens utveckling”. – Det är ett kvitto på att eleverna får ett lättare liv, säger Jenny Haagman på Move & Walk.

Källa: Friskolornas riksförbund – Friskolan Move & Walk – grundsärskolan som får bäst resultat

Radio om särskolebarns rättigheter Fredag morgon

Radio om särskolebarns rättigheter Fredag morgon

Anna Bystedt på Skånes största kommersiella radio, GULD-kanalen intervjuar Anette och Lars Mullback . Ämne: Skånes särskolebarn har äntligen rätt att välja särskola. Det gör att fler svårt funktionshindrade barn får bättre chans i livet. Lyssna på direktsändning den 13/5 2016, fredag morgon, klockan 06.15 till 07.00. Länk:

http://webradio.dbmedia.se/gk/

Några citat ur intervjun:

Jag har arbetat för att informera om Konduktiv Pedagogik i över 20 år, för jag brinner för att ge hopp till svårt skadade barn som tycks ha svårt med allt. Jag var själv ett av dessa utdömda barn tills jag hittade Move & Walk. Som 34-åring lärde mig äta själv efter att ha blivit matad hela livet. Nu har jag arbete, är gift och har barn.

Jag tycker det är självklart att även svårt skadade ska ha rätt att sig röra sig, även i skolan. Alltför många sitter fastspända i sina rollstolar hela dagarna i de kommunala särskolorna.

Move & Walk är en fri särskola. Deras specialpedagogik är Konduktiv Pedagogik. Det betyder att rörelseutvecklingen är en del av schemat och bidrar till inlärning i alla andra ämne. Se gärna filmen om denna skolan.

Tyvärr är det få som vet att barn i särskola har rätt att själv välja vilken särskola de vill gå i. För barn med utvecklingstörning i kombination med rörelsehinder, är det extra viktigt att hitta rätt specialpedagogik, för att överhuvud taget kunna utvecklas. Om man väljer Move & Walk-särskola får barnet stöd, även med rörelseutvecklingen varje dag hela skolgången ända upp till gymnasiet.

Jag har intervjuat flera tusen personer om Konduktiv Pedagogik. De allra flesta säger att de fått reda på pedagogiken, tack vare mina filmer eller genom kompisar. Jag blir naturligtvis stolt när barn och föräldrar kommer fram och tackar mig, för att Konduktiv Pedagogik förändrat deras liv och gett dem hopp inför framtiden. Men jag bli ledsen när jag möter alla de som inte fått reda på att möjligheten finns. Ledsen, för att de inte fått chansen att pröva.

Alla med svårigheter att röra sig, borde i alla fall få chansen att pröva. Alla neurologiskt skadade borde få uppleva att det finns hopp om utveckling, även för barn där ALLA andra tycks förlorat hoppet. Det är min dröm.

Så känner du något barn som både går i särskola och har svårt att röra sig? Skicka gärna denna länk vidare till dem

Den 19 maj 2016 har Move & Walk inspirationskvällar om Konduktiv Pedagogik i Malmö. LÄNK  TILL INBJUDAN: Malmo maj 2016 (1)

Lars Mullback

Filmare, författare (och gravt CP-skadad)
lars@mullback.se, 0761001007

PS. Förutom möjligheten att välja Move & Walk-särskola finns: 4 veckors rörelseträning.
NYTT FÖR I ÅR: ALLA CP-skadade barn i HELA Sverige har rätt att träna 4 veckor per år på Move & Walk på landstingens bekostnad. Det är en fantastisk seger. DS.

 

Stötta Blekinge – skriv under deras upprop

Stötta Blekinge – skriv under deras upprop

kartaNu är det dags igen. Tjänstemännen tycks helt okänsliga för behoven hos den målgrupp de är anställda för att hjälpas. Åter finns risk att konduktiv pedagogik stryks som möjlighet för boende i Blekinge.

Tränande och anhöriga i Blekinge har skrivit ett upprop, som ska överlämnas till politiker inför beslut den 18 februari 2016, för att rädda kvar rätten att välja en behandling som är nödvändig för dem. Stöd deras rätt till Konduktiv Pedagogik genom att skriva under på länk: http://www.skrivunder.com/konduktivpedagogik

GRATTIS Kronbergs län, Nu får även ni rätt till KP

GRATTIS Kronbergs län, Nu får även ni rätt till KP

Ett stort glädjeämne denna vecka är att Kronobergs Län äntligen valt att upphandla Konduktiv Pedagogik. Det betyder att behovet bedömts vara större än cirka 10 behandlingsperioder om året. Tidigare har detta landsting skickat ett fåtal patienter på remiss. Det kan alla landsting göra, men bara för ett fåtal patienter om fler ska få tillgång till behandlingen måste den upphandlas.

Kronobergs agerande är ett föredöme. Att lyssna på patienters önskemål, gå de som vet vad de vill till mötes, utvärdera och sedan erbjuda det nya generellt till patientgruppen. Detta sätt att förnya sig och anpassa sig efter nya möjligheter, behov och efterfrågan speglar ett föredömligt förvaltningssätt. Man skulle önska att vård, skola och sociala omsorg förvaltades på samma lyhörda sätt i hela Sverige.

En god förvaltnings huvuduppgift är att erbjuda den skola, behandling och sociala omsorg som behövs och efterfrågas. Tyvärr tycks de flesta förvaltningar i Sverige helt styras av fasta budgetregregler, där målet att pengarna ska räcka till, är helt överordnat det uppdrag som de egentligen är anställda för att utföras. Att själva uppdraget, att serva medborgarna, är underordnat budgetmålet, är förödande för kvalité, utveckling och förnyelse av all offentlig verksamhet.

Det finns mängder av konkreta exemplen på detta på Mullback Bloggar. Låt mig ta ett nytt exempel:

Paret Gun Lindoff och Per Gunnarsson har tillsammans 2 söner. Båda båda pojkarna har drabbats av en genetisk skada som orsakar både motoriska problem och även nouropsykiatriska i form av autism. Föräldrarna är högutbildade och stödjer dessa 2 pojkar på ett unikt sätt, utan att vara överbeskyddande eller ha orealistiska mål. De har helt enkelt läget under kontroll och har för länge sedan lämnat ångesten och sorgen över familjetragedin.

Pojkarna heter Malte och Max. Malte är 9 år och Max 7 år. När Malte började skolan för 2 år sedan, blev han sämre under första terminen, tröttare och fick svårare att röra sig. Han hängde inte heller med i undervisningen och fick svårt att äta och blev också dålig i magen med föjdproblem att sköta sin avföring.

För att hjälpa Malte finns många upparbetade rutiner i vårt Svenska skyddsnät.

  1. Skolan: skolans åtgärd blev att sätta Malte i en autismklass med mycket enskild undervisning. Han fick även en assistent i skolan
  2. Vården 1: Inom habilitering är vanligt att barn med stora rörelsehinder både har svårt att äta och sköta magen. Det finns rutin på habiliteringen för att lösa detta alltifrån medicin till kirurgiska insatser i form av knapp på magen för att ta in näringen den vägen och stomilösningar. I Maltes fall bedömde habiliteringen att det räckte med kostråd, näringstillskott och laxermedel.
  3. Vården 2: För att ett rörelsehinder inte ska vara ett problem i inlärningen i skolan, finns inom habiliteringen många hjälpmedelslösningar. Tanken är att barnets ska få hjälp att sitta still för att få kraft att koncentrera sig på sitt intelektDessutom provades en ny stol ut, där Malte fick lättare att sitta stilla, då hans ofrivilliga rörelser minskades genom att armar och ben spändes fast

Denna familj har cirka 75 olika vårdkontakter per barn. Det blir alltså nästan 150 olika myndighetspersoner som denna familj måste hålla kontakt med, för att vård, social omsorg och skola, ska fungera för deras barn.

För att hjälpa föräldrarna, så att alla dessa olika inatser samordnas, finns en form av lots, som kallas Wästbus. Det är ett samarbete mellan kommuner och landsting.

 

Senast förra veckan var jag med Gun Lindoff och Per Gunnarsson på ett samordninngsmöte mellan olika kommunala och landstingskommuala insatser. Många helt avgörande frågor för pojkarna avhandlades.

 

Debatt i Aftonbladet: Ge mig chansen att leva som er andra

Debatt i Aftonbladet: Ge mig chansen att leva som er andra

NatalieJag tycker Natalies debattartikel var nyansrik, inspirerande och framåtblickande. Allt kan bli bättre om vi ser framåt och själva förstår och vågar uttrycka det som måste göras. Heja Natalie Chanise Eriksson. Fler som du behövs och viktigt att vi alla sluter upp och stöttar varandra. Se på hbtq-rörelsen. En hel regnbåge av viljor och behov. Men alla stöttar varandra och det gör denna mångfacetterade grupp så stark. Att stötta varandra och se alla framtida möjligheter. fär har handikapprörelsen och även vi fuktionshindrade mycket att lära.

LÄS Natalie Chanise Eriksson, 18 år, student och bloggare

LÄNK
article20788960.ab

Theme: Overlay by Kaira Erik Dahlbergsgatan 8, 411 26 GÖTEBORG
Ring oss: +76 100 100 7. Mail: info@mullback.se