m.     bbnb

Chockbesked i Skåne – Hab vill stänga Move & Walk

Förra veckan beslutade psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden i Region Skåne att inte förlänga avtalet om konduktiv pedagogik med Move & Walk i Skåne. Därmed kommer Region Skåne inte längre att erbjuda konduktiv pedagogik.

Jag fick detta chockbeskedet ikväll från Tobias Olsson,  Politisk sekreterare Miljöpartiet i Region Skåne. Jag fick panik över meddelandet. Något måste göras. Han skriver:

Miljöpartiet har reagerat starkt på beslutet och krävde att nämnden skulle säga nej, men fick tyvärr inget gehör.”

Stort tack för informationen.  Men det är en fruktansvärd information som gör att barn och vuxna med CP i Skåne förlorar den enda träning som finns att få. Vi måste förhindra detta tillsammans. Hör av dig till mig, Lars Mullback, om du vill hjälpa till att påverka regionpolitikerna, så de ändrar detta förhastade och felaktiga beslut.

Kontakta mig på lars@mullback.se eller via sociala medier eller här nedan 

Mer info i  Miljöpartiets pressmeddelande som följer här:

Fredrik Hanell (MP), ledamot i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden och regionfullmäktige.

Region Skåne kommer från och med nästa år inte längre att erbjuda barn och vuxna med cerebral pares träning enligt konduktiv pedagogik hos en extern leverantör. På psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämndens senaste sammanträde beslutade den styrande Alliansen att spara en miljon kronor genom att inte förlänga det nuvarande avtalet. ”Vi försökte stoppa beslutet, men fick inget gehör överhuvudtaget”, säger Miljöpartiets ledamot Fredrik Hanell.

Under 2020 har Region Skåne sagt ja till 40 ansökningar om konduktiv pedagogik hos en extern utförare i Malmö. Men årets deltagare blir sannolikt de sista. På senaste sammanträdet i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden klubbade M, C, L och KD att inte förlänga avtalet när det går ut vid årsskiftet. Beslutet är del av ett större sparpaket, där den styrande Alliansen sparar 82 miljoner kronor på nämndens verksamheter under 2020.

I handlingarna i nämnden står det: ”Förvaltningen räknar med att årligen kunna sänka kostnaderna för den här behandlingsmetoden med 1 miljon kronor genom att ifrågasätta behovet, då fullgoda alternativ kan erbjudas i den egna verksamheten.”

– Miljöpartiet röstade nej till förslaget att inte förlänga avtalet. Det här riskerar att slå mot en redan utsatt grupp. Vilka de fullgoda alternativen är fick vi inte veta på nämndens sammanträde, säger Fredrik Hanell (MP), ledamot i regionfullmäktige och psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden för Miljöpartiet.

Konduktiv pedagogik är ett intensivt träningsprogram som i Region Skåne har erbjudits till barn, ungdomar och vuxna med cerebral pares sedan år 2000. Metoden har sitt ursprung i Ungern, men har enligt nämndens handlingar vidareutvecklats till svenska förhållanden och svensk hälso- och sjukvård av den leverantör som Region Skåne idag har avtal med.

– Det verkar osannolikt att Region Skåne kan erbjuda den här träningsmetoden i egen regi. Det är just därför vi har haft avtal med olika externa leverantörer under lång tid. Tyvärr fick vi inget tydligt svar på vad som händer med de personer som idag får hjälp av metoden, säger Fredrik Hanell.

Med anledning av beslutet att inte förlänga avtalet ställer Miljöpartiet en rad frågor till ansvarigt regionråd Per Einarsson (KD) på nästa sammanträde i regionfullmäktige den 25 februari.

– Vi vet att det här är en uppskattad metod hos många som deltar. Det visar de patientenkäter som gjorts. Vi vill veta vilken dialog som förts med brukarorganisationer och brukare och om Alliansstyret är berett att ompröva sitt beslut, säger Fredrik Hanell.

När ärendet var uppe i nämnden framkom att förvaltningen har skickat en fråga till Health Technology Assessment, en del av Region Skåne som utvärderar kunskapsläget kring olika metoder, om evidensen kring konduktiv pedagogik. Något svar har förvaltningen ännu inte fått.

– Det är väldigt märkligt att ta beslut om att inte längre erbjuda konduktiv pedagogik innan utredningen som pågår ens är klar, säger Fredrik Hanell.

Läs Miljöpartiets interpellation samt handlingarna i ärendet från psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden nedan.

FÖR MER INFO, KONTAKTA:

Fredrik Hanell, telefon 070 – 400 71 29

KONSTUTSTÄLLNING, Malmö Stadshus

Tisdag den 3 dec kl 15.00 på FNs internationella funktionshinderdag invigs en KONSTUTSTÄLLNING på Malmö Stadshus, i gången utanför restaurangen, med verk av konstnären LARS MULLBACK. Han kallar sin utställning: ”Modern politisk konst i vackra uttryck”. Utställningen visas varje dag stadshuset är öppet den 3-20 dec 2019.

Lars Mullback målar gärna stora tavlor i olja.

Julen 2017 fick Lars vattenfärgspennor i julklapp av sin fru. Hon ville uppmuntra honom eftersom hans senaste böcker och filmer hade floppat. Men han surade hela vintern innan han i mars 2018 kom på ett sätt att pröva denna ny konstform? Händerna kan han inte måla med på grund av sin CP-skada. Lars la vattenfärgspennor och ett block på golvet och prövade att måla med fötterna.

– Jag förvånade mig själv med att jag kunde se vad jag själv tecknade, säger Lars Mullback och skrattar.

Han fortsatte med olja och hittade budskap, känslor och betydelse i bilderna och i själva skapandet.

TITEL Vår stolta historia TAVLANS MOTIV Colosseum och Europaparlamentet är byggnader från helt olika tidsepoker. Kanske är det inte bara dess yttre form som påminner om varandra? Kanske även dessa byggnader rymmer vår historia. Flyktingarna från andra sidan haven köper en plats i båten i ett svagt hopp om arbete. Fast en båt redan förlist inom synhåll. Inget räddningsfartyg syns till för… 2018 stängdes alla europeiska hamnar för hjälporganisationernas sök- och räddningsverksamhet på Medelhavet. Gladiatorerna slogs mot lejon i ett svagt hopp om frihet. Visst var det ett cyniskt skådespel. Men att bara acceptera att förbjuda hjälporganisationerna att rädda liv. Det blir vårt stolta historiska eftermäle. ORIGINAL: Olja på canvas, 90×70 cm

 

 

    Lars Mullback är  medlem i Svenska Konstnärsförbundet och driver just nu ett projektuppdrag åt Statens Konstnärsnämnd, som ska ställas ut oktober 2020.

Lars Mullback har varit etablerad i det svenska kulturetablissemanget sedan 1980-talet. är utbildad filmregissör på Dramatiska Institutet (Uniarts) och har gjort ett 50-tal filmer för TV och bio, gjort teater och skrivit ett 10-tal böcker. Han har tilldelats ett 20-tal utmärkelser för sina kulturella insatser både i Sverige och internationellt.

Nu är han inbjuden av Malmö stad för att uppmärksamma FNs internationella funktionshinderdag. 

TITEL The Plan(et) TAVLANS MOTIV President Donald Trump framför amerikanska flaggan, med planeten i planeten. USA blomstrar medan övriga världen är svart. Krigshets i Mellanöstern och på Koreahalvön hjälper export/importbalansen till gröna kurvor för protektionister bakom murar. ORIGINAL: Olja på canvas, 60×60 cm.
Välkommen till Konstutställning

Konst är gemenskap; ett sätt att förmedla tankar, känslor och intryck, ett sätt att hjälpa varandra att förstå och uppleva en tillförsikt i allt som annars bara rinner bort i glömska. Betraktarens tolkning av de konstnärliga uttrycken är också en del av denna gemenskap och berikar konstens mångskiftande sanningar.

Vi har bildat konstnärsgruppen True Art Team, för det är vår tid nu. Vår tid att hejda dagarna som flyr undan, till minnesbilder av vår samtid.

Vad vore livet utan konstens oförutsägbarhet, utan visionerna och det intuitiva djupet, skapandet kan ge? Det berikar verkligen långt bortom fakta, vardagens krav och den ekonomiska realitetens ytliga sanningar, som försöker ringa in livsdrömmen i mönster och fyrkantighet.

Det finns ingen gemensam stil eller någon kollektiv överenskommelse mellan medlemmarna i True Art Team. Vi har gått samman för glädjen till konsten och för glädjen till varandra. För oss är True Art Team ett sätt att berika livet, en gemenskap som ger oss modet och glädjen att kunna bjuda in många fler.

Välkommen att se din sanning i vår konst. Välkommen att ta del av True Art Team.

Välkomna till Konstutställning  den 17-22 aug, 12-18,  på Galleri Englesson, Erik Dahlbergsgata 28, Göteborg. Vernissage med Mingel och Bubbel 17 aug. Mer info www.fb.me/trueartteam 

True Art Team (TATe) är: Jessica Korpinen, Erika Meyer, Anette Mullback, Gintare Mullback, Lars Mullback
TATe bildades 2019 efter konstlinjen på Folkuniversitet i Göteborg. 5 självständiga temperament, med en gemensam vilja att skapa en utställning.

Erika Meyer. Min kreativa värld fylld av kontraster
Jag skapar från känslor som driver mig för stunden, både
stort som smått och i olika tekniker, oftast i olja och akvarell.
I naturen bland ljus, skuggor, färger och reflektioner hämtar jag min inspiration som formar mina uttryck. Med experiment och fantasi finner jag glädje och harmoni åt min kreativitet. Tar foton för att “fånga ögonblicket”.

Mina motiv växer oftast fram under processen och jag hoppas att min konst ska skapa en känsla som berör, väcker tankar och fantasi hos betraktaren.
Att rita och måla har jag älskat så länge jag kan minnas och
det gör att jag kan hitta ett lugn i kaoset.

 

 

 

 

Anette Mullback

Bildkonst i akryl och skulptur i trä och gips är något nytt för mig. Jag råkade hamna som assisten på konstlinjen på folkuniversitet hösten 2018. För att få tiden att gå under en krokilektion tog jag ett block och penna och ritade av det jag såg. Nästa dag, när läraren gick igenom elevernas skisser, fanns några bilder, som ingen kände igen, inte jag heller. När läraren sa att det var mina skisser, trodde jag honom inte först. Men det var sant. Jag kunde.

Nu har jag målat och skulpterat i snart ett år. Att få skapa sin version av verklighet och få hitta sitt eget sätt att se och beskriva verkligheten är befriande nytt för mig.

Konsten ger mig glädje och minnen av både känslor och händelser. Mitt tidigare yrkes liv inom restaurang och kultursektor har varit mycket praktiska.

Kanske mitt sätt att se världen kan inspirera andra att förvånas och upptäcka okända delar av dem själva.

 

 

 

Gintare Mullback heter jag och är väldigt intresserad av hästar.
Jag har målat mina tavlor med akryl som jag gillar att jobba med eftersom det är en täckande färg och enkel att hantera och det roligt att blanda färgerna helt själv.
Via konsten får jag utlopp för mitt kreativa skapande. Jag tycker att det är bra med konst för att man får måla exakt hur man vill och det finns mycket att inspireras av. Tack vare konsten kan man se hur det var förr i tiden och förstå hur andra ser på saker.

 

 

 

 

 

 

 

Lars Mullback. Jag målar gärna stora tavlor i olja. Julen 2017 fick jag vattenfärgspennor i julklapp av min fru. Hon ville uppmuntra mig eftersom mina senaste böcker och filmer hade floppat. Men jag surade ändå hela vintern. Jag hade ju aldrig målat. Varför skulle jag pröva en ny konstform?
Händerna kunde jag i alla fall inte måla med. Det satte min CP-skada stopp för. I mars 2018 la jag så vattenfärgspennor och ett block på golvet och prövade att måla med fötterna.
Jag förvånade mig själv med att jag kunde se vad jag själv tecknade. Jag fortsatte med olja och hittade budskap, känslor och betydelse i bilderna och i själva skapandet.
Nu ett och ett halvt år senare har jag förmånen att vara med i True Art Teams första samlingsutställning. Det sura är borta, glädjen och meningen är tillbaka.

 

 

 

Jessica Korpinen.
Jag har så länge jag kan minnas älskat att teckna.
Min pappa gjorde också det, han hade en dröm om att bli serietecknare men hade ingen möjlighet. Mitt intresse för teckning kommer från honom.

Som yrkesverksam har jag jobbat inom ekonomi/finans men mitt intresse har varit teckning/målning. Jag fann att Folkuniversitetets Art College hade spännande kurser så jag kombinerade under några år mitt dagsjobb med kvällskurser i bla Illustration, teckning och akvarell. Under 2018 fick jag möjligheten att gå Konstlinjen på Art College. Det var både spännande och utmanande (prestationsångesten gjorde sig påmind) då vi fick prova på kroki, porträttmålning, stilleben, skulptur med mycket annat. Här blev jag även bekant med att arbeta med akryl som jag tycker mycket om. En extra bonus var att jag fick träffa andra människor med samma intresse som blev goda vänner och inspirationskällor.

Det resulterade i att jag fick frågan om jag ville illustrera boken som Anette J Mullback har skrivit ”Ebbas och Hugos trippelbus”. Wow vad glad jag blev! Det ville jag så klart gärna! Den är nu utgiven av Funkibator förlag! Otroligt fin berättelse om att alla är olika men man kan ändå om man försöker.

Min smak i konst är rätt så bred, jag själv älskar att jobba med både kroki, illustration samt måleri i akvarell, gouache och akryl. Konstnärer som inspirerar är C’ezanne, Matisse, Dali, Monet, Gaugain, Derain, Van Gogh, Lars Lerin och Banksy.

Kort sagt, jag älskar konst i många former. Konsten är en glädje och berikar mitt liv.
Jag är nog aldrig lyckligare än när jag har en sovande hund vid mina fötter (Nelson) och ett projekt där jag får skapa.

 

 

 

 

 

 

Mats ingår inte i TATe, med är med, som gäst på med sina verkutställningen.

Så här skriver Mats om sig själv:
Är väldigt snart 69 år, har alltid målat (fast väldigt sporadiskt) och gillat bilder. Jag inspireras av
naturen – livets organiska former i kombination med berg och vatten. Tycker om det flyktiga och
luftiga i akvarellmediet.
Jag målar för min egen skull – om dessutom någon annan uppskattar bilderna är det ju väldigt roligt.

 

Mer info om upprop mot att utlämna Julian Assange till USA

Här är lite mer info om upprop mot att utlämna Julian Assange till USA från Al Burke som samordnar insamlingen av svenska underskrifter. Han skriver:

Bakgrunden till uppropet

Inte oväntat har flera undertecknare och andra frågat vem eller vilka står bakom uppropet om utlämning av Julian Assange till USA. En alldeles rimlig fråga och svaret, lite kortfattat, är följande:

Som så många andra runt om i världen blev den berömde visselblåsaren Daniel Ellsberg bedrövad när hans gamle vän och samarbetspartner, Julian Assange, med våld dem 11 april förflyttades från sin asyl i Ecuadors London-ambassad till Belmarsh fängelse. Ellsberg förstod att det nya läget innebar en stor risk att Julian kunde hamna i Sverige, vars regering skulle utsättas för starkt tryck att lämna ut honom till USA.

Därför tog han fram vårt upprop som får stöd av ett växande antal undertecknare. Ellsberg är nog särskilt benägen att ta detta initiativ, då han har många vänner i Sverige och minns med beundran hur modigt och självständigt vårt land var under Palme-tiden. Hans senaste besök var i januari när han tog emot 2018 års Olof Palmepris.

För att rent praktiskt ordna uppropet i Sverige tog Dan kontakt med en annan gammal vän, ”världsreportern” John Pilger som bor i London och länge stött och haft ett nära samarbete med Julian och WikiLeaks. John är en av de få som får besöka Julian i fängelse och har diskuterat detta initiativ med honom.

John i sin tur kontaktade mig, som bor i Sverige, för att få hjälp med insamlingen av underskrifter till uppropet. Det är förstås ett privilegium att samordna denna uppgift och jag har fått hjälp av många fina människor som vill så gärna stödja Julian på alla sätt som är möjliga.

Tanken är att publicera uppropet tillsammans med namnlistan i en eller fler svenska tidningar, och förberedelserna för detta är nu i gång. Om inte läget ändras på något drastiskt sätt, kommer publiceringen att ske inom kort. Jag återkommer när datumet är fastställt.

Vad händer efter det då?

Som säkert många andra, har jag länge gått och tänkt att det behövs något slags organiserat stöd för Julian i Sverige. Ett resultat är det bifogade dokumentet i både Word och Pdf format, med några funderingar om en kampanj eller rörelse till stöd för Julian Assange och WikiLeaks — varför den behövs och den sortens problem som kan uppstå om man försöker starta en. (Texten är på engelska därför att den även är till för utländska intresserade.)

Den är inte någon handlingsplan eller programförklaring, utan en inledning/inbjudan till en diskussion om hur en sådan rörelse kan bildas i Sverige. Välkomna.

Al Burke

Nordic News Network
editor@nnn.se
08 – 731 92 00

Upprop om utlämning av Julian Assange

English version below. Jag har skrivit under detta upprop för att påminna regeringen att yttrandefriheten måste försvaras.

Kanske du eller några av dina kontakter också är intresserade av att detta upprop .

OBS
Uppropet har inget emot den rättsliga granskningen av Assanges brottmål i Sverige. Det är yttrandefriheten och meddelarfriheten vi vill stå upp för i dessa tider när sanningen alltmer väljs ut och det fria ordet fängslas.

UPPROP. Se nedan.

För att skriva under, skicka ett mail till <editor@nnn.se>. Infoga texten:

”Undertecknad är helt överens med uppropstexten om vikten av att inte utlämna Julian Assange till USA.”

ange ditt namn, titel (om du är pensionär, tidigare yrkestitel)

E-brevet skall skickas till Al Burke hos Nordic News Network som av Julian Assanges medarbetare i London har fått i uppdrag att samordna insamlingen av svenska underskrifter på uppropet. Dagen efter du skrivit under får du ett mail, där du ser övriga som skrivit under.

Frågor tas gärna emot via samma e-postadress eller tel. 08 – 731 92 00.

UPPROPSTEXT:

Upprop om utlämning av Julian Assange

Julian Assange kan inom kort komma att utvisas till Sverige

Oberoende av utgången av rättegången i Sverige, anser vi, undertecknarna av detta upprop, att han inte borde utvisas från vårt land till Förenta staterna.

Julian Assange har alltid offentligt hävdat att det han fruktar är att utvisas vidare till ett USA som tänker åtala honom för WikiLeaks’ publicistverksamhet.

Ögonblickligen efter att Assange den 11 april 2019 kommit in i rättssalen i den brittiska domstolen bekräftades denna oro, då Trump-administrationen begärde honom utlämnad.

Julian Assange är journalist med långvarigt medlemskap i sitt hemland Australiens journalistförbund.

Han har vunnit erkännande som journalist med över 15 utmärkelser, senast utmärkelsen från Europaparlamentsgruppen GUE/NGL för Journalister, visselblåsare och sanningssägare.

Brittiska domstolen High Court beskriver Assange i sin dom den 2 november 2011 som “… en journalist välbekant genom att han sköter Wikileaks.”

Vi anser att demokratier kräver en fri press och modiga undersökande journalister som är villiga att avslöja missgärningar.

Av detta följer att publicister inte ska åtalas för att publicera och journalister inte utlämnas för att de åtagit sig att avslöja krigsförbrytelser och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Inte heller ska de åtalas för att de skyddar sina källors anonymitet, vilket är den centrala förutsättningen för Trump-administrationens utlämningskrav.

I det brittiska parlamentet har faktiskt labourpartiet motsatt sig att Assange utlämnas till Förenta staterna. Partiet grundade sitt ställningstagande på att “Assange är inte eftersökt för att USA:s nationella säkerhet ska skyddas, utan för att han har avslöjat missgärningar begångna av USA- administrationen och dess krigsmakt.

Demokrati, offentlighet och mänskliga rättigheter är värden det svenska samhället värnar om, vilket vi också är kända för inom världssamfundet, även om det också är sant att Sverige för tjugo år sedan medverkade vid CIA:s extrema åtgärd att två män som sökt skydd i vårt land utlämnades och torterades – det famösa fallet med Agiza och Alzery.

Vi kan inte tillåta att det återigen sker en orättfärdig utlämning från Sverige. Vi får inte bara tro på vad vi står för, vi måste också stå för vad vi tror på.

Vi uppmanar vår regering att upprätthålla de demokratiska värden som vi kollektivt värnar om och inte ge efter för krav att utlämna Julian Assange.

Undertecknat:

(English)

I have signed this petition to remind the government that freedom of expression must be defended.

Maybe you or some of your contacts are also interested in this call.

NOTE
The call has no objection to the legal examination of Assange’s criminal case in Sweden. It is the freedom of speech and the freedom of communication we want to stand up for in these times when the truth is increasingly chosen and the free word imprisoned.

CALL. See below.

To sign, send an email to <editor@nnn.se>. Insert the text:

”I, the undersigned, are completely in agreement with the call, about the importance of not disclosing Julian Assange to the United States.”

enter your name and title (if you are retired, former professional title)

The e-mail should be sent to Al Burke at Nordic News Network, who was commissioned by Julian Assange’s employees in London to coordinate the collection of Swedish signatures on the call.

Questions are preferably received via the same email address or tel. 08 – 731 92 00.

CALL TEXT:

Statement on the extradition of Julian Assange

Julian Assange may soon be extradited to Sweden.

Irrespective of the outcome of his legal case here, we, the undersigned, believe he should not be extradited from our country to the United States.

Julian Assange has always stated that he fears onward extradition to a US prosecution for WikiLeaks publishing activities.

These fears were confirmed within moments of Assange entering a UK courtroom on 11 April 2019 when the Trump Administration demanded his extradition.

Julian Assange is recognised as a journalist through longstanding membership of the journalists’ union in his home country, Australia.

He has been recognised as a journalist with over 15 awards, mostly recently the GUE/NGL Award for Journalists, Whistleblowers and Truthtellers at the European Parliament.

The first line of the UK High Court ruling of 2 November 2011 describes Assange as, ”… a journalist, well known through his operation of WikiLeaks.”

We believe that democracies require a free press and fearless investigative journalists willing to expose wrongdoing.

It follows that publishers should not be prosecuted for publishing, and journalists should not be extradited for taking a role in exposing war crimes and human rights abuses.

Nor should they be prosecuted for protecting the anonymity of their sources, which is the central premise of the Trump Administration’s demand for extradition.

In fact, the UK Labour party of the United Kingdom took the step to oppose Assange’s extradition to the United States in Parliament, on the basis that ”Julian Assange is being pursued not to protect US national security, but because he has exposed wrongdoing by US Administrations and their military forces.”

While democracy, transparency and human rights are values Sweden upholds as a society and for which we are known in the international community, it is also true that twenty years ago, Sweden was complicit in the extraordinary CIA rendition and torture of two men who were seeking protection in our country, the infamous case of Agiza and Alzery.

We cannot allow wrongful extradition from Sweden to happen again; we must not only believe in what we stand for, we must also stand for what we believe in.

We call on our government to uphold the democratic values that we collectively hold, and not to submit to the extradition of Julian Assange from Swedish soil.

Signed:

***

To endorse this statement, send it via e-mail together with a message of approval such as:

We, the undersigned, are in complete agreement with the accompanying statement which concludes as follows: ”We call on our government to uphold the democratic values that we collectively hold, and not to submit to the extradition of Julian Assange from Swedish soil.”

Signed: Name, title:

Organisation: [if applicable]

Send the e-mail to Al Burke at Nordic News Network, who has been asked by Julian Assange’s associates in London to co-ordinate the collection of statement endorsements. E-mail address: <editor@nnn.se>

Questions may be submitted via that e-mail address or tel. 08 – 731 92 00.

DAVID LEGA TILL EU

Den personliga bakgrunden och erfarenheten är viktig för alla politiker. Ibland styr det mer än politisk inriktning. Äntligen kan vi få en funktionshindrad EU-parlamentariker.

När jag träffade David Lega för någon vecka sedan, pratade vi om hur lyckligt lottade vi var, att vi kunna leva ett rikt liv på grund av 1900-talets Svenska funktionshinderpolitik.

Om David och jag vuxit upp i dagens samhälle hade vi förmodligen sorterats ut i utanförskap utan familj, arbete eller möjlighet att uttrycka oss, påverka, arbeta politiskt.

David och jag pratade om hur rädda vi är att den sociala omsorgen rinner från oss, omärkligt, som utför ett sluttade plan. Sedan några år accepterar vi att 100-tals romer lever på tiggeri i Sverige. Om 10 år kommer funktionshindrade sitta där, om inte människovärde och samhällsansvaret återupprättas.

-Det är en av mina viktigaste frågor, sa David Lega. Om inte länder tar socialt ansvar för hela sin befolkning, måste vi reagera och det måste finnas minikrav för detta. Det kommer jag arbeta för i ren självbevarelsedrift, om jag blir vald till EU-parlamentariker.

Hotet mot oss funktionshindrade är de politiker som pläderar för statens rätt att INTE hjälpa utsatta. I dag är det legitimt att inte hjälpa flyktingar, tiggare och druknande i medelhavet. Vilken grupp kommer förskjutas av populisterna nästa gång? Rösta på de politiker som uttalar sig för ALLA mänskors lika värde den 26 maj 2019. Medkänsla och förståelse i politikers och myndigheters beslut, är det enda som kan återupprätta människovärdet.

Stolt och frustrerad

Foto
Under 25 år har vi kämpat för att få ut information om att Konduktiv Pedagogik finns som hjälp och stöd för ett lättare liv, för personer med neurologiska funktionshinder. Nu har det dock vänt. Allt fler vet att Konduktiv Pedagogik och Move & Walk finns. Nu är det så många som upptäckt det fantastiska konceptet att det är för få skolor med Konduktiv Pedagogik, men ”Fruktansvärt att tvingas säga nej till föräldrar som ber om hjälp”, säger VD Eszter Tóthné Horváth i en artikel i nättidningen Hejaolika.se

Artikeln gör mig stolt men samtidigt frustrerad.

Stolt för att jag ser att min kamp för Konduktiv Pedagogik har gett resultat. Så många har upptäckt den fantastiska hjälpen för neurologiskt funktionshindrade, så nu är det kö till de skolor som finns i Sverige.

Frustrerad för att samhället och professionen fortfarande ger otillräckligt stöd till dem som behöver Konduktiv Pedagogik.

Läs om den fantasisk utvecklingen på länken. https://hejaolika.se/artikel/fruktansvart-att-saga-nej-till-foraldrar-som-ber-oss-hjalpa-deras-barn/

Regeringens funktionshinderpolitik: Bo på institution och åk färdtjänst
Nya bilstödslagen kräver att funktionshindrsde ska köra runt i handikappbussar, som Sprinter, istället för den mindre och lämpligare bilen till höger.

Regeringen har inte bara förstört Personlig Assistans de sista 4 åren. Funktionshindrade får inte heller längre stöd för att anpassa lämpliga bilar.
För ett par år sedan kom den nya lagen för bilstöd. Den gör att jag som funktionshindrad nu tvingas köpa en handikappbuss istället för en vanlig bil, för att försäkringskassan ska bekosta anpassningen, så jag kan styra med foten. Att bussen är så stor (8 meter), att den inte kan parkeras på en enda handikapp-parkering, tas inte hänsyn till i den nya bilstödslagen. Den buss försäkringskassan vill anpassa åt mig, kommer jag alltså inte kunna använda, för att det finns inga parkeringsplatser.
Än mer absurt är, att det dessutom är dyrare för staten, att anpassa bussen än en mycket lämpligare bil.
Allt detta vet Regeringen och Lena Hallengren, men inget görs. Den S-ledda Regeringen är helt oengagerad och känslokall för att de förstör funktionshindrades livsbetingelser.
Nu är min gamla bil snart för utsliten för att köra. Då kommer jag tvingas söka färdtjänst, för att kunna fortsätta jobba. En buss som inte kanta mig dit jag behöver, finns ingen mening i att köpa och anpassa. Kanske är det det som är Regeringens plan med deras funktionshinderpolitik, att vi ska bo på institution och åka färdtjänst, då blir det kommunerna som får stå för notan och staten slipper betala.

SE NEDAN: En utredning av den nya bilstödslagens konsekvenser.

Lars Mullback

OROSANMÄLAN
Gällande nya regler för bilstöd, då el-rullstol ska medfölja under färd
+
MOTIVERING: Mitt bilval för anpassning enligt 2017 års regelverk

Bakgrund
Det nya regelverk för bilstöd, är mycket bättre och tydligare än det regelverk som gällde förut ur de flesta aspekter. Dock leder det nya regelverket till ett fåtal orimliga konsekvenser för samhället och för mig som individ i beroendeställning till denna stödinsats.

Konsekvenserna av de nya reglerna för bilstöd, då el-rullstol ska medfölja under färd, är svåröverskådlig och ger mycket långsiktiga effekter både för samhället och den enskilde. De bör därför uppmärksammas, utredas och justeras.
Det är inte rimligt att det nya regelverket för bilstöd styr den enskildes bilval mot så stora bilar att:
• De inte får plats i handikapp-parkeringsplatser
• Parkering nära målpunkten försvåras vilket komplicerar vardagslivet med ökat stödbehov som följd, i form av ledsagare, assistans och/eller färdtjänst
• Denna låglönegrupp tvingas köpa transitbilar som kostnadsmässigt ligger i segmentet för premiumbilar och därför marknadsmässigt är avsedda för högavlönade. De är 55% och 150% dyrare än mer lämpliga personbilar
• Många lågavlönade funktionshindrade kommer tvingas avstå bilköp och blir därmed helt hänvisade till den för samhället mångdubbelt dyrare färdtjänsten.
• De ökar klimatpåverkan med minst 30%, då de godkända modellerna har högre utsläpp

Samhällskonsekvenser
Det nya regelverket ger upphov till negativa konsekvenser för samhället:
• Större bilar ger behov av större handikapp-parkeringsplatser = behov av ny stadsplanering, särskilt i städernas centrum
• Då det inte längre kommer vara möjligt att parkera nära målpunkten, ökat behov av ledsagare / assistans för hjälp att ta sig från parkering till målpunkt, = förhöjda samhällskostnader
• Fler kommer välja färdtjänst framför egen bil, då de inte kommer ha råd med transitbilar = förhöjda samhällskostnader
• Ökad miljöpåverkan

Svåröverskådliga konsekvenser
Det är en uppenbar risk att det nya regelverket för bilstöd får svåröverskådliga och mycket långsiktiga konsekvenser för både samhället och den enskilde. De bilar som får anpassningsstöd nu, ska rulla på våra vägar, släppa ut avgaser och kräva ökad plats i våra städer, minst 9 år framåt.

Ett exempel
Min egen ansökan om bilstöd är ett bra och tydligt exempel på flera orimliga konsekvenser av de nya reglerna för bilstöd.

Jag förstår att handläggande och beslutande tjänstemän måste följa det nya regelverket i sina rekommendationer och sitt beslut.
Men jag anser att det nya regelverket får så stora konsekvenser för så många funktionshindrade och för samhället, att det måste uppmärksammas och utredas omedelbart.

Vänligen

Lars Mullback

UTREDNING – MOTIVERING – MITT BILVAL

Mitt bilval är:
WV CADDY
Denna bil är utan jämförelse den bil som är mest lämplig utifrån
• Befintlig statsbyggnadsplanering
• Mina fysiska behov, både vad gäller anpassningsmöjligheter OCH bilens standard mått / utrustning
• Min ekonomi
• Miljöpåverkan

Enligt den trafikinspektör som bedömer mitt bilval är inte WV CADDY, aktuellt för anpassningsstöd, enligt det nya regelverk som gäller för bilstöd från 2017.

REKOMMENDERAT BILVAL
Trafikinspektören påminde mig om att min ansökan behandlades enligt 2017 års regelverk och sa sig därför vara tvungen att rekommenderade mig:
1. Ford transit Custom eller
2. VW Carawelll
I dessa modeller kan jag ta med den EL-rullstol mina fysiska förutsättningar numer kräver. Genom att kunna ha med el-rullstolen i bilen, kommer jag kunna fortsätta arbeta och leva det mycket aktiva liv jag alltid gjort.
När jag granskade de rekommenderade modellerna blev jag dock mycket konfunderad. Det kommer nämligen närmast omöjliggöra mitt arbete och det liv jag lever.

STORA
Båda dessa bilmodeller är relativt stora bilar, ungefär 5 meter långa och har baklift som förlänger bilen ytterligare cirka 1,20 meter. För att kunna köra av el-rullstolen av bilen krävs ytterligare minst 0,70 meter.
För att kunna använda dessa två rekommenderade och ta i in och ut min el-rullstol krävs parkeringsplatser med ett arbetsområde om minimum 7 meter.

Stadsplanering
Samhället är planerat för tillgänglighet för funktionshindrade, inte bara i form av stödinsatser typ bilstöd. Under det senaste halvseklet har även stadsplaneringen utformats för att göra stadsmiljön tillgänglig för funktionshindrade. Ett exempel på detta är att i stort sett alla städer i Europa avsatt plats för handikapp-parkering i anslutning till de flesta platser av allmänintresse.
Meningen är att dessa handikapp-parkeringsplatser ska göra att funktionshindrade ska kunna parkera nära dennes målpunkt och därmed öka tillgängligheten.

Handikapp-parkering
De flesta av Europas handikapp-parkeringar är avpassade till personbilar, det vill säga: De är 5 meter långa. Då fickparkering krävs kan handikapp-parkeringarna vara 6 meter långa.
De rekommenderade bilmodellerna är 4,97 respektive 5,05 meter långa i sig själva. De får alltså knappt plats i en normal handikapp-parkering. För att kunna ta ut den el-rullstol som är en förutsättning för min fortsatta förflyttning, krävs ytterligare minst 2 meter fri plats bakom parkeringen.

De rekommenderade bilarnas yttre höjd gör också att de överskrider flera gränser för parkeringshus, varför de försvårar mina parkeringsmöjligheter ytterligare.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
PARKERING
Jag arbetar ofta i centrum av de stora städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, även utanför Sverige, Bryssel, Budapest, Wien, München.
En huvudanledning till bilstöd är att bilen ska kunna ta mig dit jag ska. Det innebär alltså även att kunna parkera i närheten av målpunkten. Jag är därför mycket beroende av att kunna använda de handikapp-parkeringsplatser, som avsatts för att öka tillgängligheten för funktionshindrade.
Jag frågade därför Trafikinspektören om det fanns några bilar som både kunde ta en el-rullstol och passar in i den stadsplanering som det rått politisk enighet om det senaste halvseklen, inte bara i Sverige utan i hela Europa.

Lämpligare modeller
Till min förvåning sa Trafikinspektören att det visst finns bilmodeller som uppfyller båda de önskvärda parametrarna. Två exempel på bilmodeller som både har plats för el-rullstol OCH passar stadsplaneringen, det vill säga ryms i en handikapps-parkeringsruta är tillexempel:
1. Peugeot Partner
2. VW Caddy
Dessa bilmodeller är 4,38 respektive 4,50 meter långa i sig själva. Båda bilmodellerna är golvsänkta och har en ramp som fälls ut bakåt, för att kunna köra in och ut el-rullstolen. Denna ramp förlänger dessa bilar med ytterligare cirka 0,80 meter. För att kunna köra av el-rullstolen av bilen krävs ytterligare cirka 0,70 meter, total arbetslängd cirka 6 meter.
För att kunna använda dessa två lämpligare bilar, att ta mig i in och ut min el-rullstol, krävs alltså parkeringsplatser med ett arbetsområde om 6 meter.
De flesta av Sveriges och Europas handikapp-parkeringar, där fickparkering krävs, är 6 meter långa.
Båda dessa lämpligare bilmodeller är avpassade till Europas stadsplanering OCH mitt fysiska behov av att kunna ta med el-rulstol i bilen.

Trafikverkets bedömning
Jag frågade Trafikinspektören varför inte trafikverket rekommenderade de uppenbart lämpligaste modellerna. Han sa att Trafikverket bedömer endast om bilen kan anpassas på ett trafiksäkert sätt och har tidigare rekommenderat dessa lämpliga modeller.
Han förklarade dock att flera ansökningar om anpassningar av dessa lämpliga modeller, fått avslag av Försäkring enligt 2017 års regelverket. Han sa sig själv vara förvånad över detta. Särskilt ett fall förvånade honom, en ung kvinna som bodde i ett mycket tättbebyggt område med parkeringsmöjlighet endast i carport. Ingen av de rekommenderade bilarna fick plats i carporten. Hon fick ändå avslag på de lämpliga bilarna. Om hon ville ha bil anpassad, tvingade Försäkringskassans henne att välja de stora rekommenderade modellerna.
Detta innebar att den unga kvinnan var tvungen att anlita assistanshjälp varje gång hon skulle åka hemifrån eller skulle komma hem. En assistent får gå och hämta bilen och köra den till den unga kvinnans hem från parkeringen varje gång hon vill hemifrån.

När man pratar om bilstöd i hypotetiska sammanhang är de flesta ense om att det är berättigat om det ökar den funktionshindrades självständighet. Att på detta sätt anpassa en bil som uppenbart inte passar den funktionshindrade är statens uppenbara rättsövergrepp på en medborgare i stark beroendeställning av samhällets stöd.

Trafikinspektören ansåg att eftersom den unga kvinnan fått avslag, ville han endast rekommendera de bilmodeller som han visste försäkringskassan godkänner, även om han insåg att hans rekommendation uppenbart var olämplig för mina personliga behov.

SLUTSATS PARKERING
Ur parkeringssynpunkt är de rekommenderade modellerna helt olämpliga för mina behov, då de är för långa för alla handikapp-parkeringsrutor och för höga för vissa parkeringshus.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
FUNKTION
De rekommenderade bilarna har mellan 5 och 11 cm lägre INRE takhöjd än de lämpliga bilarna.

Lägre inre takhöjd betyder för de funktionshindrade som sitter kvar under färd, att de får svårt att se ut. Den låga takhöjden gör att vinkeln blir för hög mot fönstren, så att horisontlinjen skyms. Åksjuka framkallas lätt om passageraren inte har möjlighet att se horisontlinjen.
Bara detta faktum gör de rekommenderade modellerna rent olämpliga att anpassa i många fall.

För min del, som ska ställa in el-rullstolen och sedan byta plats till passagerarsätet, är också den inre takhöjden mycket avgörande. Förflyttning i bilen och förflyttning ur bilen underlättas på ett avgörande sätt med ökad takhöjd.
Detta är en huvudorsak till att jag vill välja VW Caddy, som är hela 6 – 11 cm högre än de modeller som trafikverket tvingas rekommendera på grund av det nya regelverket gällande bilstöd.

Att kunna resa sig upp och förflytta sig i och ur bilen är nödvändigt för mig. På grund av den låga inre takhöjden i de rekommenderade modellerna, är de helt olämpliga, rent fysiskt, att anpassa för mina behov.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI direkta kostnader
Den viktigaste konsekvensen är naturligtvis svårigheterna att parkera nära målpunkten. Ytterligare konsekvenser:
1. Priset De rekommenderade modellerna är mellan 138 000:- och 243 000:- dyrare i inköp för mig
2. Skatt De rekommenderade modellerna är mellan 2 600:- och 3 350:- dyrare per år för mig.
3. Drivmedel De rekommenderade modellerna drar mer bränsle; de drar mellan 0,02 och 0,19 dl mer per mil. Jag kör cirka 3 000 mil/år. Om bränslet kostar 14:-/liter, blir bränslekostnaderna mellan 840:- och 8 000:- dyrare per år för mig att tanka de rekommenderade bilarna än de lämpliga
Enligt bilstödsreglerna ska bilen ha en livslängd om minst 9 år.
Merkostnaderna för skatt under bilens 9 år blir mellan 23 000:- och 30 000:-.
Merkostnaderna för drivmedel under bilens 9 år blir mellan 8 000:- och 72 000:-.

De rekommenderade bilmodellerna i grundutförande, blir därmed minst mellan
169 000:- och 345 000:- DYRARE för mig än de lämpliga bilmodellerna.

SLUTSATS PERSONLIGA EKONOMI
Månadskostnaden för de lämpliga modellerna i grundutförande för inköp, skatt och drivmedel (efter grund och tilläggsbidrag) är:
• Peugeot Partner = 2 174:-
• VW Caddy = 3 137:-.

Månadskostnaden för de rekommenderade modellerna i grundutförande för inköp, skatt och drivmedel (efter grund och tilläggsbidrag) är:
• Ford Transit Custom 4 837:-
• VW Carawell 5 307:-.

Det innebär en MERKOSTNAD per månad om mellan 1 700:- och 3 133:-, eller i procent =

MERKOSTNAD
Mellan 55% och 144% högre månadskostnad för de rekommenderade modellerna i direkta konstnader för den funktionhindrade, det vill säga för mig.
Jag är osäker på om min privatekonomi klarar denna MERKOSTNAD. Mycket få funktionshindrade klarar denna merkostnad

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI indirekta kostnader A
Om jag dessutom måste parkera på större avstånd från målpunkten och blir tvungen att anlita färdtjänst eller utomlands taxi den sista biten, ökar ju nu naturligtvis mina privata kostnader ytterligare avsevärt, på grund av den privata delen av färdtjänstavgiften och taxikostnader.

PERSONLIGA KONSEKVENSER
EKONOMI indirekta kostnader B
De rekommenderade bilarnas yttre höjd och yttre längd gör också att de överskrider flera gränser för vad som räknas som personbil: exempelvis då man ska köra på betalvägar i Europa och även vid färjeöverfarter. Dessa rekommenderade modeller hamnar i en högre taxa och kommer därför öka kostnaden för bilägandet betydligt, i synnerhet för mig som även arbetar och därmed kör till och på den europeiska kontinenten.

SAMHÄLLETS KONSEKVENSER
EKONOMI – färdtjänst
På grund av de mycket förhöjda privata kostnaderna kommer många funktionshindrade bli tvungna att alvarligt överväga om de ska avstå från bil och istället ansöka om färdtjänst.
För samhället skulle det bli mångdubbelt dyrare, merkostnaden skulle då hamna på kommunal nivå istället för statlig.

KLIMATKONSEKVENSER
Politiskt blir klimatmålen allt viktigare både internationellt och i Sverige. Under senaste år har både skatter och bidrag anpassats för att styra privatkonsumtion mot mer klimatriktiga val, särskilt vad gäller transportsektorn.
Det är även numer närmast obligatoriskt att klimatkonsekvenser utreds och beaktas i alla offentliga upphandlingar och även i politiska beslut.

De nya riktlinjerna vad gäller bilval vid bilstöd för handikappanpassning, är ett märkligt undantag vad gäller hänsyn till klimatkonsekvenser.

De rekommenderade bilmodellerna släpper ut mellan 30% och 46% mer koldioxid än de lämpliga bilmodellerna.

Att inte miljöaspekter tas med i de nya riktlinjerna för rekommendation av bilval för bilstöd, är anmärkningsvärt.
Med hänsyn till klimatpåverkan och med hänsyn till de klimatsmartare alternativ som finns på marknaden, är de rekommenderade bilmodellerna helt olämpliga.

TOLKNING AV LAG OCH REGELVERK
En orsak till att endast stora bilar godkänns för anpassning då el-rullstol ska medfölja under resan, är följande utdrag ur regeringens förordning:
a) Höjden i den av fordonets dörröppningar där rullstolen ska föras in och ut ur fordonet ska uppgå till minst 1 200 millimeter.
b) Fordonets invändiga höjd i den sektion där den som har ett funktionshinder ska sitta ska uppgå till minst 1 250 millimeter.
d) Höjden i den av fordonets dörröppningar som ska användas för i- och urlastning av en motordriven rullstol eller annat jämförbart hjälpmedel för förflyttningar ska överstiga 1 100 millimeter.”

Dessa exakta mått måste justeras

Kommentar till denna utredning
I min utredning jämför jag Caddy med Ford transit Custom och VW Carawelll, de två senare 2 modellerna rekommenderade Trafikverket mig först.
Eftersom jag själv visste att jag inte ens kunde ta mig in i Ford transit Custom och VW Carawelll, inte ens EFTER anpassning pga för låg inre takhöjd, begärde jag att Trafikverket skulle fördjupa och förtydliga sin rekommendation.
Vid ett möte på Autoadapt såg Trafikverket att de modeller Trafikverket vill jag skulle köpa, var helt obrukbara för mig.
Utan ursäkt eller förklaring rekommenderade Trafikverket då plötsligt istället MB Sprinter.

Jag skrev min utredning utifrån Trafikverkets första rekommendation, därför är MB Sprinter är inte med ovan.
Jag konstaterar bara här att MB Sprinter är än mycket större, dyrare och mer miljöförstörande bil, än både Ford transit Custom och VW Carawelll. Dock klarar Sprinter liksom Caddy mitt behov av inre takhöjd.

Att MB Sprinter kräver ytterligare anpassningar, mer än Caddy, tror jag inte Trafikverket uppmärksammat.

För att komma in och ur MB-Sprinter behöver förarsätet kunna hissas ut.

Kostnader för anpassning
Jag lät beställa offerter på anpassning för mig av den modell jag kan använda och den modell FK tvingar på mig.

Totala anpassningskostnad för MB-Sprinter (den FK vill att jag ska köpa) är 761 040:-

Totala anpassningskostnad för Caddy (den bil som jag ansöker om) är 704 126:-

Den bil jag valt har alltså betydligt lägre anpassningskostnader. Den bil jag inte får köpa är 56 914:- billigare att anpassa.

Beslut från FK
Jag har fått ett förhandsbesked om beslut i mitt ärende.

I förhandbeskedet uppges följande motivering till beslut:
”att anpassa en bil, för att få för att få måtten som behövs för att kunna ha med sig elektrisk rullstol, innebär mycket mer omfattande anpassning och en högre anpassningskostnad.”

Denna motivering är felaktig, eller har i alla fall inte med verkligheten att göra.

Jag vill dock understryka, även om anpassningskostnaderna varit något högre för Caddy borde denna modell vara godkänt, då den passar nuvarande infrastruktur och därmed funkar i verkligheten.

Translate »