Såg ni Amanda på Rapport ikväll? Stöd uppropet!

Såg ni Amanda på Rapport ikväll. Men det är inte bara försäkringskassan som sviker henne. Det gör alla politiker i Västra Götaland också. De har tagit bort den träning hon haft i hela livet. Den träning som Amanda visad i kvällens rapport fick hon betala själv.

Amanda och 150 andra svårt funktionshindrade har skrivit på ett upprop i protest mot att Västra Götaland dragit in deras träning. Skriv på uppropet du också och kräv att regionspolitikerna lyssnar på de som inte kan röra sig utan denna behandling.

Länk till upprop

Här nedan kan ni se ett längre reportage, där Amanda medverkar. Detta reportage ger en förståelse för att dessa svårt neurologiskt skadade personer har mycket stort behov av stöd för att kunna röra sig. Reportaget visar också hur viktiga rörelser är för dessa personers utveckling på många andra områden.

I november 2016 gick VGR-regionens träningsavtal ut. Tjänstemännen vägrar att gör en ny upphandling, trots att det togs politiskt beslut om det redan 2015. Politikerna tycks låta tjänstemännen göra hur de vill i VGR.

LÄS MER 

BAKGRUND VGR

2013 lämnade RBU-Göteborg med omnejd, RBU-Skaraborg, RBU-Älvsborg och NHR-Göteborg genensamt in en skrivelse till handikapp förvaltningen, för att understryka neurologiskt skadades behov av tillgång till Konduktiv Pedagogik.

VG-Regionen har helt struntat i Handikapprörelsens gemensamma röst.

Konduktiv Pedagogik FINNS INTE LÄNGRE i VG-regionen för vuxna.

Fram till 2015 fanns ett öppenvårdsavtal i VGR som gav vuxna möjlighet till KP.. Cirka 30 patienter om året har valt denna behandling. Detta avtal vägrade förvalningen förnya 2015, trots HSN-Göteborgs protokollförda uppmaning till förvaltningen.

Istället hänvisade förvaltningen denna patientgrupp till ett slutenvårdsavtal gällande traditionell habilitering. Förvaltningen lurade poliikerna i HSN-Göteborg att KP ingick i detta avtal med Bräcke, trots att Bräcke själva menade att det INTE gjorde det.

För att inte stöda sig med regionens beställarenhet, har Bräcke ändå tagit emot ett fåtal KP-tränande under 2016, trots att det egentligen är avtalsbrott.

När det fanns ett KP-avtal för vuxna tränade cirka 30 patienter per år. Nu hardet sjunkit till 3 per år. Kanske gör det att förvaltningen klarar sina besparingsmål. Men det är förödande för den grupp, ofta mycket svårt skadade patienter, som förlorat KP och som inte har något fungerande alternativ.

Nytt avtal i november

Det externa rehabiliteringsavtalet hette nr 3272012-001. Förvaltningen har föreslagit politikerna i HSN-Göteborg att göra ett nytt avtal liknande detta. Alltså ett slutenvårdsavtal med remisskrav.Det skulle skett i november 2016. Men någon ny upphandling är inte ens påbörjad.

Inga andra KP-avtal landet är slutenvårdsavtal, även VGRs avtal ända sedan 1990-talet har varit öppenvårdsavtal. Vad är syftet? Är det att kringgå patientllagen, så man slipper rikavtalskopplingen? I så fall är det anmärkningsvärt. Eller är syftet att begränsa antalet möjliga anbudsgivare? Det vore också ett uppseendeväckande argument

 

Varför vuxna rörelsehindrade behöver träna, läsa deras egna kommentarer

öppet brevSkriv under. stöd alla rätt att röra sig.

Här är en länk till namninsamlingen. Skriv under och sprid gärna vidare:
Här är några kommentarer från dem som redan skrivit under namninsamlingen:
Johan Lindh, Lidköping
Vår dotter behöver möjlighet till KP även nu när hon fyllt 20, KP har hjälpt otroligt mycket och det måste finnas möjlighet för henne att fortsätta utvecklas med den träningen.
Anonym, Vårgårda
Jag har en lillasyster som jag sett mår så mycket bättre under dem veckorna hon är och tränar. Det stärker inte bara deras kroppar utan dem blir peppade på och får ett högre självförtroende och självkänsla.
Anneli Bergsviker, Karlsborg
Jag har arbetat inom den konduktvia pedagogiken och sett hur viktig och ibland riktigt livsomvandlande denna träning är för personer med cpskada/neurologisk skada. Jag har nu en kroppsskada och får utan vidare tillgång till 3 månaders sjukgymnastik. Det är enkelt för mig. Jag har en övergående skada. Med en neurologisk skada måste man ha regelbunden hjälp för att kunna skydda sin kropp, må bättre i vardagen, slippa värk felställningar och sämre livsförhållanden samt kunna öka sin livskvalitet.
Rita Tóth, Göteborg
Jag skriver under för att jag VET att CP-skadan inte försvinner pga. att man plötsligt blivit vuxen. Den skadan finns kvar hela livet! Konduktiv Pedagogik hjälper CP-skadade att lära sig olika funktioner för ett mer självständigt och njutbart liv. Låt även vuxna ta del av detta!
Anonym Örebro-bekant till vuxen tränande från Göteborg
Jag tycker det är för djävligt rent ut sagt! Jag känner Amanda o vet hur hon o hennes familj kämpar o gör allt för att hon ska få bra o mycket träning som hon behöver o ett bra o rikt liv, o de gör ett fantastiskt jobb!! Meen det är inte rätt!!! De får bekosta mycket själva! Alla har inte den möjligheten heller!
Translate »