Över 100 underskrifter första dygnet!
Julia har varit med och startat denna namninsamling. Förra året lyckades hon för politikerna i Stockholm att införa KP-träning som en rättighet för alla vuxna. Hon vet att politikerna lyssnar, om många står bakom.
Julia har varit med och startat denna namninsamling. Förra året lyckades hon få politikerna i Stockholm att införa KP-träning som en rättighet för alla vuxna. Hon vet att politikerna lyssnar, om många står bakom. Skriv under.

Över 100 underskrifter första dygnet! Stöd vuxnas rätt till träning.

Här är en länk till namninsamlingen. Skriv under och sprid gärna vidare:
Här är några kommentarer från dem som redan skrivit under namninsamlingen:
”De senaste 20 åren har jag arbetat med att minska funktionshinder och Konduktiv Pedagogik är den bästa formen av rehabilitering/träning för att öka livskvaliteten hos drabbade. Politikerna i VG-regionen skadar med sitt beslut de personer jag försöker hjälpa. KP borde vara en rättighet för personer med rörelsehinder, att inte tillgodose detta behov drabbar samhället i stort och försvårar för dessa medborgare att leva ett värdigt liv” / Fredrik Lundqvist
”Jag är personlig assistent till en vuxen brukare som är i stort behov av konduktiv pedagogik, hon har gjort stora framsteg via KP, när hon tränat andra intensiv träning har hon inte utvecklats” /Farzana Naim
”Jag är i stort behov av KP, min kropp utvecklas enormt mycket tack vare kp tillskillnad från vanlig intensiv träning där ja inte utvecklas något. Vanlig intensiv träning har inte den kunskap som jag behöver.” / Z
Skriv under – vuxna plötsligt utan träning
Om Amanda bott i Stockholm eller Malmö hade hon fått träna på landstinget bekostnad. Hon bor i Västra Götaland. Därför får hon betala att själv.
Om Amanda bott i Stockholm eller Malmö hade hon fått träna på landstinget bekostnad. Hon bor i Västra Götaland. Därför får hon betala allt själv.

Vuxna CP-skapade har fått nog. Skriv under deras namninsamling. Det kan rädda deras träning.

Under rubriken: ”Upprop mot förlorad vård, KP-träning”, skriver de:

Utan Konduktiv Pedagogik går våra kroppar ska gå sönder.

Vi kräver att Västra Götaland-Regionen åter igen upphandlar Konduktiv Pedagogik även för neurologiskt skadade över 19 år och att denna rätt ska gälla i HELA Sverige, som det redan gör för barn.

Minst 4 veckor Konduktiv Pedagogik per år

Öppenvård via egenremiss

En enad handikapprörelse har krävt Konduktiv Pedagogik för vuxna sedan 2013.VGR, i brev till politikerna. Istället för att stödja målgruppen, har tjänstemännnen i Västra Götaland tagit bort Konduktiv Pedagogik för vuxna, TROTS att politikernas beslut om fortsatt avtal. Denna behandling har vi alltid fått förut och vi behöver verkligen den för att orka arbeta och leva med våra rörelsehinder. Nu står vi helt utan behandling.

Vi som startat uppropet är
Julia Renström, Edde Piper, Maria Andersson, Lars Mullback, Annika Nelander och Monica Sögaard

Skriv under genom att skicka LÄNK TILL UPPROPET: www.skrivunder.com/kpivgr

Mullback Bloggar kommer följa hur detta går.

Bakgrund LÄS MER

CP-skadade vuxna i VGR ropar på hjälp – svikna igen

Konduktiv Pedagogik har varit en möjlighet för neurologiskt skadade i 20 år i Västra Götaland. Plötsligt finns inte längre denna träning. Nu kommer effekterna.

Anonyma Anette skriver i en kommentar på denna blogg, att hon inte orkar arbeta längre, för regionen har dragit in hennes träning.

Här är en sammanfattning av hennes inlägg:

”Har en CP-skada i grund och botten. Skadan i sig göra att det inte blir lättare med åren utan tvärtom. Tyvärr har jag ingen chans att få Konduktiv Pedagogik, hjälpen via Västra Götaland finns inte längre. Träningen hjälper verkligen. Har tidigare kunnat jobba heltid men nu när ni sparkar undan de svaga benen jag redan har så orkar jag knappt det.

Tidigare när jag var yngre så var det inga problem att få komma på träning och bara för att man blir äldre så är det som ni tror att problemet bara försvinner, eller? Tyvärr måste jag upplysa er att så är inte fallet utan det är tvärtom, behovet ökar.

Tycker det är dags att politikerna snart får upp ögonen för hur vi alla med någon form av funktionshinder/handikapp få hålla på och kämpa hela tiden för att få något som egentligen ska vara en självklarhet för att kunna klara av det dagliga livet på bästa sätt. //Anette ”

VETA MER

BAKGRUND

2013 lämnade RBU-Göteborg med omnejd, RBU-Skaraborg, RBU-Älvsborg och NHR-Göteborg genensamt in en skrivelse till handikapp förvaltningen, för att understryka neurologiskt skadades behov av tillgång till Konduktiv Pedagogik.

 

VG-Regionen har helt struntat i Handikapprörelsens gemensamma röst.

 

Konduktiv Pedagogik FINNS INTE LÄNGRE i VG-regionen för vuxna.

Kort historik.

  1. Konduktiv Pedagogik (KP) är ett komplement till habiliteringen för en liten grupp neurologiskt funktionshindrade, ofta mycket svårt skadade, som i övrigt har liten tillgång till adekvat behandling.
  2. VGR har erbjudit KP via avtal under förvaltningen Habilitering och hälsa sedan 1990-talet.
  3. Sedan 2010 administreras KP-avtalet av rehabiliteringsekretariatet och upphandlingen beslutas av HSN 5 (Göteborg).
  4. Under tiden Habilitering och hälsa förvaltade KP-avtalet hade vare sig målgrupp eller leverantörer några klagomål.
  5. Sedan HSN Göteborg tog över, är vare sig målgrupp eller leverantörer nöjda.
  6. Det saknas kunskap och uppenbarligen intresse inom HSN Göteborg, att sätta sig in i målgruppens behov och problem.

Vi vet att Hälso och sjukvårdsnämnden (HSN-Göteborg) sedan omorganisationen har hand om rehabiliteringsupphandlingar. Men i alla övriga landsting är det regionråden som personligen ser till att Konduktiv Pedagogik (KP) finns som valbart alternativ för neurologiskt skadade. Det senaste exemplet är att att Anna Starbink (L) och Dag Larsson (S) i Stockholm, SLL, som tillsammans sett till att även vuxna har tillgång till KP.

Anledningen till att Regionråden måste driva en sådan här liten fråga, är att förvaltningen kör över lekmannapolitiker. Också i SLL vägrade först förvaltningen att upphandla KP för vuxna trots politikernas och målgruppens starka efterfrågan.

Anna och Dag satte ner foten sommaren 2016 och nu har förvaltningen tagit fram ett förfrågningsunderlag, som kommer beslutas 2017.

 

Nya Patientlagen

SLLs avtal är ett öppenvårdsavtal, vilket skulle betyda att boende i VGR borde kunna få KP i Stockholm genom riksavtalet, men ska vi verkligen behöva åka till Stockholm, för denna behandling, som VGR erbjudit oss under 20 år, men som nu plötsligt dragits in?

Fram till 2015 fanns ett öppenvårdsavtal i VGR som gav vuxna möjlighet till KP. Cirka 30 patienter om året har valt denna behandling. Detta avtal vägrade förvaltningen förnya 2015, trots HSN-Göteborgs protokollförda uppmaning till förvaltningen.

Istället hänvisade förvaltningen denna patientgrupp till ett slutenvårdsavtal gällande traditionell habilitering. Förvaltningen lurade polikerna i HSN-Göteborg att KP ingick i detta avtal med Bräcke, trots att Bräcke själva menade att det INTE gjorde det.

För att inte stöta sig med regionens beställarenhet, har Bräcke ändå tagit emot ett fåtal KP-tränande under 2016, trots att det egentligen är avtalsbrott.

När det fanns ett KP-avtal för vuxna tränade cirka 30 patienter per år. Nu har det sjunkit till 3 per år. Kanske gör det att förvaltningen klarar sina besparingsmål. Men det är förödande för den grupp, ofta mycket svårt skadade patienter, som förlorat KP och som inte har något fungerande alternativ.

 

Inget avtal sedan november 2016

Det externa rehabiliteringsavtalet som förvaltning felaktigt hänvisat till, heter nr 3272012-001 och gick ut november 2016. Förvaltningen har föreslagit HSN-Göteborg att göra ett nytt avtal liknande detta. Alltså ett slutenvårdsavtal med remisskrav. Det skulle skett i god tid före november 2016. Men någon ny upphandling är inte ens påbörjad. Just nu finns alltså inget avtal alls

 

Inga andra KP-avtal landet är slutenvårdsavtal, även VGRs avtal ända sedan 1990-talet har varit öppenvårdsavtal. Vad är syftet med att ändra till slutenvårdsavtal? Är det för att kringgå patientlagen, så man slipper riksavtalskopplingen? I så fall är det anmärkningsvärt. Eller är syftet att begränsa antalet möjliga anbudsgivare? Det vore också ett uppseendeväckande argument.

 

I detta kommande rehab-avtal kommer inte KP specificeras, utan det blir upp till leverantören att avgöra behandlingskoncept. Också detta är mycket anmärkningsvärd i jämförelse men övriga Sverige. I alla andra landsting är man mycket noga med att ange att den KP som upphandlas ska planeras och utföras av personal högskoleutbildade i KP. De vanliga rehab-teamen har nämligen ingen utbildning alls i KP.

Translate »